14.1.2018.

Poslušajte gostovanje predsjednice i voditeljice LAG Neretva, gđa. Tomislave Bule - Radaljac u programu Radija Narone, emisiji "Iz Prve Ruke" povodom potpisivanja "Sporazuma o suradnji" s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Emisija je dostupna klikom OVDJE
Dani poslova u turizmu

Četvrtak, 11 Siječanj 2018 12:02 Novosti

11.1.2018.

Dani poslova u turizmu ove će se godine održati ranije nego prošle kako bi poslodavci i posloprimci prije osigurali kadrove odnosno pronašli posao u turističkom sektoru, a sve počinje 17. siječnja u Osijeku, nastavlja 26. siječnja u Zagrebu, dok će se završna manifestacija održati 2. veljače u Splitu. Dani poslova u turizmu zajednički su projekt ministarstava rada i mirovinskoga sustava te turizma, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i Udruge poslodavaca u hotelijerstvu.

"Nakon uspješno održanih prvih Dana poslova u turizmu 2017. koji su okupili više od 110 vodećih poslodavaca iz turizma i ugostiteljstva te s više od 14.000 posjetitelja u potrazi za sezonskim zapošljavanjem i ove će se godine manifestacija održati u Osijeku, Zagrebu i Splitu tijekom siječnja i veljače", najavljuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) na svojim internet stranicama.

Kako se ove godine očekuje daljnji porast turističkog prometa, kao i otvaranje novih objekata, procjenjuje se da će trebati i oko 15 tisuća radnika za rad u turističko-ugostiteljskim zanimanjima više nego prošle godine. Stoga se i organizatori nadaju boljoj posjećenosti Dana poslova u turizmu, i to većinom nezaposlenih osoba, ali i učenika završnih razreda srednjih ugostiteljskih škola te ostalih zainteresiranih za rad na sezonskim poslovima.

Na Danima poslova u turizmu u Osijeku 17. siječnja, potom u Zagrebu 26. siječnja i Splitu 2. veljače brojni će poslodavci-izlagači predstaviti mogućnosti koje nude za zapošljavanje, odnosno slobodna radna mjesta za ovu godinu, a na svakom će se izlagačkom mjestu moći i izravno pojedinačno razgovarati sa zainteresiranim osobama za posao.

Osim predstavljanje poslodavaca na štandovima, u sklopu Dana poslova u turizmu organizirat će se i panel rasprave, promocija centara kompetencija u turizmu i mjera aktivne politike zapošljavanja, kao i obrazovne mogućnosti za ta zanimanja i drugo.

(Hina)

9.1.2018.

Europski dom Dubrovnik pokrenuo je dva projekta namijenjena mladima. Projekti će se provoditi do studenog 2018., a sufinancira ih Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Udruga Europski dom Dubrovnik nositelj je projekta Info-centar za mlade Dubrovačko-neretvanske županije. Osim Dubrovačko-neretvanske županije, partner u provedbi je i Sveučilište u Dubrovniku. Riječ je prvenstveno o informiranju i savjetovanju mladih iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije o temama od njihova interesa i pomaganje mladima da steknu vještine koje će im biti od koristi u osobnom i profesionalnom smislu.

Paralelno s pokretanjem info-centra za mlade, Europski dom Dubrovnik sudjeluje i u izradi županijskog programa za mlade. Nositelj ovoga projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a glavni mu je cilj poboljšanje života mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U izradu županijskog programa za mlade bit će uključene udruge mladih i za mlade, jedinice lokalne samouprave te obrazovne, znanstvene, kulturne i socijalne ustanove s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Nakon usvajanja na Županijskoj skupštini ovaj će dokument biti temelj za definiranje županijske politike prema mladima u razdoblju 2018.–2021.

U svrhu utvrđivanja informativnih potreba mladih izrađen je poseban upitnik na poveznici OVDJE  .Svi koji imaju veze s mladima zamoljeni su podijeliti ga na svojim internetskim stranicama, putem mailing lista ili na društvenim mrežama, kako bi ga ispunilo što više mladih iz svih dijelova županije. Rok za ispunjavanje upitnika je 10.1.2018., a nakon obrade odgovora informiranje mladih provodit će se putem individualnih kontakata, radionica, društvenih mreža i internetske stranice dnz-mladi.com, na kojoj će se objavljivati i obavijesti o tijeku izrade županijskog programa za mlade.

Izvori: http://www.dnz-mladi.com/index.php i http://www.edd.hr/index.php

8.1.2018.

Povjerenik Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj predstavio je u Bruxellesu dokument pod nazivom „The Future of Food and Farming“ – „Budućnost hrane i poljoprivrede“.

Dokument sadrži smjernice i viziju budućnosti europske poljoprivrede nakon 2020. godine, a naglasak je na pojednostavljenju pravila i fleksibilnijem pristupu za EU zemlje članice koji bi trebao osigurati održivi razvoj poljoprivrede Europske unije.

U narednom razdoblju raspravljat će se o konkretnim ciljevima i mjerama buduće Zajedničke poljoprivredne politike, dok se prijedlog zakonodavnih akata od strane Europske komisije očekuje prije ljeta 2018. godine.

Povodom nedavno objavljene Komunikacije Europske komisije o budućnosti hrane i poljoprivrede, o kojoj će se tijekom prve polovice 2018. godine voditi intenzivne rasprave na razini Vijeća Europske unije, navedena Komunikacija predstavlja temelj na kojem će Komisija izraditi i sredinom ove godine objaviti prijedlog zakonodavnog paketa Zajedničke poljoprivredne politike.

Poziva se sva zainteresirana javnost da svoje komentare i mišljenje na navedenu Komunikaciju pošaljete na e-poštu Uprave za ruralni razvoj:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  

Spomenuti dokument možete preuzeti OVDJE

4.1.2018.

Uputa je namijenjena školama, ministarstvima, državnim agencijama te JLPRS-u, a odnosi se na knjigovodstveno evidentiranje:

  • EU projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi)
  • projekata prekogranične suradnje
  • Erasmus+ programa
  • školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim i srednjim školama od školske godine 2017./2018.

Odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu uređeno je da se prihodi i rashodi u proračunskom računovodstvu iskazuju uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja. Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja, uz ostalo, znači da se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi na temelju nastanka poslovnoga događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju. Iznimka od ovog pravila je način evidentiranja pomoći od institucija i tijela EU-a i pomoći iz državnoga proračuna na temelju prijenosa EU sredstava (dalje u tekstu: EU pomoći). Naime, sukladno zahtjevima europske statistike, ove pomoći (tekuće i kapitalne) priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata, kako je i uređeno čl. 67. st. 2. Pravilnika. S obzirom na to da se od programskog razdoblja 2014. - 2020. prilikom (su)financiranja nekih programa i projekata iz sredstava EU-a počelo primjenjivati načelo pojednostavljenih troškova (simplified cost option – SCO), ovo pravilo neće se primjenjivati prilikom evidentiranja EU pomoći za projekte koji se financiraju prema načelu pojednostavljenih troškova. Zasad se ovo načelo primjenjuje isključivo u programu Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Škole najčešće prihode od EU ostvaruju prijenosom od drugih subjekata u sustavu opće države: od ministarstava i agencija kao proračunskih korisnika državnoga proračuna, izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna, proračuna gradova, općina i županija (nadležnih proračuna, ali i nenadležnih) te njihovih proračunskih korisnika. Navedeni prihodi od EU iskazuju se na osnovnim računima podskupina 638 Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava i 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Ostvarivanje prihoda od EU izravno od institucija i tijela EU-a u sklopu podskupine 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU-a nije često, a uobičajen primjer njegova korištenja su projekti financirani iz programa prekogranične suradnje u kojima sredstva korisnicima projekata dolaze iz inozemstva (izravno od EU ili iz zemalja s kojima Republika Hrvatska provodi programe prekogranične suradnje).

Škole i drugi proračunski korisnici gradova, općina i županija, kao i sami gradovi, općine i županije, sve prihode na temelju prijenosa EU sredstava koje ostvare od ministarstava, agencija, fakulteta, instituta i drugih proračunskih korisnika državnoga proračuna evidentirat će na osnovnom računu 63811 Tekuće pomoći iz državnoga proračuna na temelju prijenosa EU sredstava i 63821 Kapitalne pomoći iz državnoga proračuna na temelju prijenosa EU sredstava.

Ako škola ostvari prihode iz EU-a prijenosom od subjekta izvan općeg proračuna (udruge i druge neprofitne organizacije, trgovačka društva…), neće ih iskazati kao prihode iz EU-a, nego kao donacije (podskupina 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna). Budući da navedeni subjekti EU sredstva mogu ostvariti gotovo isključivo od subjekata u sklopu općeg proračuna, ta EU sredstva već su iskazana kao prihod u sklopu sustava proračuna te kao prijenos EU sredstava izvan sustava do 31. prosinca 2016. (podskupina 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna), odnosno rashod od 1. siječnja 2017. (podskupina 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava i odjeljci 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava i 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava).

Cjelovitu uputu potražite OVDJE

www.mzo.hr 

4.1.2018.

Putem portala e-savjetovanje, u Javnu raspravu je pušten Nacrt pravilnika za mjeru 8, podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U e- savjetovanje se možete uključiti putem sljedeće poveznice, a više informacija o svim otvorenim javnim savjetovanjima možete pronaći ovdje.

Također, portal pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “word” obliku, a rok za dostavu mišljenja, odnosno komentara je završno s 9. veljače 2017. godine.

3.1.2018.

Krajem protekle godine, aktivirana je nova web stranica Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske registrirana na domeni cikloturizam.hr. Time je ostvarena jedna od zadaća iz Akcijskog plana za razvoj cikloturizma i Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Od velike je to važnosti za kvalitetu i vidljivost rada,  kao i otvorenost za komunikaciju s najširim krugom korisnika, komplementarnih institucija i udruga koje sudjeluju u razvoju i unapređenju cikloturizma Hrvatske te, naravno onih najvažnijih, biciklista, biciklističkih udruga i cikloturista.

Na novoj web stranici www.cikloturizam.hr moći ćete pratiti rad Koordinacijskog tijela i aktivnosti njegovih članica. Biti će dostupne informacije o EuroVelo i međunarodnim biciklističkim rutama u Hrvatskoj, provedenim, aktualnim i budućim projektima koji doprinose razvoju cikloturističke ponude, informacije o događanjima vezanim za biciklizam i cikloturizam, javnim pozivima o mogućnostima financiranja  projekata namijenjenih razvoju biciklističke i cikloturističke infrastrukture i ponude te razne druge teme.

Osnivanje Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske omogućilo je pristupanje u članstvo ECF (Europske biciklističke federacije) koja je nositelj projekta EuroVelo, mreže europskih biciklističkih ruta koje povezuju zemlje Europske unije. Potpisivanjem Ugovora s ECF – Europskom biciklističkom federacijom, Koordinacijsko tijelo je preuzelo prava i obveze u pogledu upravljanja EuroVelo rutama.

S obzirom da Hrvatskom prolaze četiri EuroVelo rute, EV6 – Dunavska ruta, EV8 – Mediteranska ruta, EV9 – Baltic-Adriatic i EV13 – Tragom Željezne zavjese, jedna od osnovnih zadaća Koordinacijskog tijela je, uz definiranje nacionalne mreže cikloturističkih pravaca na bazi postojećih županijskih i lokalnih ruta, integracija na europsku mrežu biciklističkih ruta te rad na njihovom unapređenju. 

Izvor: www.mint.hr 

3.1.2018.

Na temelju čl. 63. Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš , Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša gradonačelnik Grada Metkovića objavljuje JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Strategije razvoja urbanog područja (u daljnjem tekstu SRUP) Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. g. i o Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš SRUP Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. g.

1. Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid će se izložiti Nacrt SRUP-a Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. g. i Strateška studija procjene utjecaja na okoliš u prostorijama Grada  Metkovića, Stjepana Radića 1, Metković.
2. Javni uvid trajati će od 8. siječnja 2018.do 7. veljače 2018., a Nacrt SRUP Grada Metkovića za razdoblje 2016. - 2020. i Stratešku studiju procjene utjecaja na okoliš može se pogledati svakog dana od 9 do 12 sati.
3. Nacrt SRUP Grada Metkovića i Strateška studija procjene utjecaja na okoliš biti će objavljeni i na mrežnoj stranici Grada: www.metkovic.hr.
4. Javno izlaganje održati će se 15. siječnja 2018. u 10 sati u Gradskom kulturnom središtu, Stjepana Radića 1, Metković.
5. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt SRUP-a Grada Metkovića i ne Stratešku studiju procjene utjecaja na okoliš. Isti se mogudati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili se, do isteka javnog uvida (do 7. veljače 2018. godine), mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Metković, Stjepana Radića 1,Metković ili putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

2.1.2018.

Navedeni Indikativni godišnji plan o objavi Poziva na dostavu Projektnih prijedloga objavljen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU potražite OVDJE

Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31