U tijeku su nekoliko e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, između ostalih možemo izdvojiti  slijedeće Nacrte prijedloga Zakona i to:

-o poljoprivrednom zemljištu,

-oobiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao i

-Prijedlog Uredbe o načinu i uvjetima prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.


Podsjetimo, Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje svima zainteresiranima pregled otvorenih javnih savjetovanja, kao i aktivno sudjelovanje u njima iznošenjem svojih koentara i prijedloga na predložene Nacrte.

Stoga uključimo se!

Institucija 
Naslov 
Datum otvaranja 
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje 
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu 14.04.2017. 14.05.2017. 29.05.2017. Otvoren
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 09.05.2017. 09.06.2017. 20.06.2017. Otvoren
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Prijedloga Uredbe o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zamljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 04.05.2017. 04.06.2017. 18.06.2017. Otvoren

 

               Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije izdalo je obavijest podnositeljima zahtjeva o statusu zahtjeva za sufinanciranje projekata u 2017. prema programu podrške regionalnom razvoju,  nakon provedbe postupka otvaranja i administrativne provjere. Naime, u razdoblju od  13. ožujka - 21. ožujka 2017. proveden je postupak otvaranja i administrativne provjere zahtjeva pristiglih na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu podrške regionalnom razvoju.

Administrativna provjera obuhvatila je provjeru poštivanja rokova, kompletnost zahtjeva i ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti.

Zaprimljeno je ukupno 227 zahtjeva.  Za sve pravodobno dostavljene zahtjeve proveden je postupak administrativne provjere u skladu s točkom 2. Smjernica za podnositelje zahtjeva. Utvrđeno je da od ukupno 227 zaprimljenih zahtjeva 200 zahtjeva udovoljava uvjetima iz Poziva dok 27 zahtjeva ne zadovoljava administrativnu provjeru te se isti odbacuju.

Zahtjevi koji su udovoljili uvjetima prihvatljivosti dobili su naziv „projektni prijedlog“ i upućuju se u postupak vrednovanja u skladu s procedurama utvrđenim u Smjernicama za podnositelje zahtjeva.

S područja Neretve projekti koji se upućuju u daljnji postupak vrednovanja su:

 Redni broj  PODNOSITELJ       NAZIV PROJEKTA
 37  GRAD PLOČE  SANACIJA JAVNOG WC-a I STEPENIŠTA IZNAD WC-a
 108  GRAD METKOVIĆ  OBNOVA ULICE KNEZA DOMAGOJA U METKOVIĆU
109   GRAD METKOVIĆ  OBNOVA SPORTSKE ULICE I DIJELA ULICE ANTE STARČEVIĆA U METKOVIĆU
130 GRAD OPUZEN IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE MREŽE GRADA OPUZENA UZ KOLEKTORE 22 I 23
 
Čestitke na prolasku u daljnji postupak vrednovanja te im ovim putem želimo i uspjeh u KONAČNOM ODABIRU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije.

Detalje i više informacija možete pronaći OVDJE


Župan Nikola Dobroslavić proglasio je elementarnu nepogodu za područje općine Konavle, općine Kula Norinska, grada Metković, grada Opuzen i općine Slivno zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom. Navedenim prostorima nanijete su velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama u periodu od 6. siječnja 2017. do 20. siječnja 2017. godine.

Općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda izradila su obrasce koje trebate popuniti i predati nadležnim ustanovama, a preuzmite ih ovdje ispod teksta.

Za grad Metković rok za prijavu štete je od 2. 3. 2017. godine do 7. 3. 2017. godine (utorak) do 15 sati na pisarnici Grada Metkovića. Prijave pristigle nakon 7. 3. 2017. godine neće se uvažiti.
Obrazac se nalazi na linku http://www.metkovic.hr/vijest2.asp?vijest=10281

Za grad Opuzen rok za prijavu štete je do 09. ožujka 2017. godine (četvrtak) do 15:00 sati na pisarnici Grada Opuzena. Prijave pristigle nakon 09. ožujka 2017. godine neće se uvažiti.
Obrazac se nalazi na linku http://www.opuzen.hr/Gradske%20vijesti/poziv-za-prijavu-tete-od-elementarne-nepogode-uzrokovane-mrazom/528.html

Za općinu Slivno rok za prijavu štete je od 2. 3. 2017. godine do 9. 3. 2017. godine (četvrtak) do 14:00 sati. Prijave pristigle nakon 9. 3. 2017. godine neće se uvažiti.
Obrazac se nalazi na linku http://opcina-slivno.hr/poziv-za-prijavu-stete-od-elementarne-nepogode-uzrokovane-mrazom/

Za općinu Kula Norinska štetu se mogu prijaviti u prostorijama Općine svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 sati do zaključno srijede, 8. ožujka. Prijave pristigle nakon 8. ožujka neće se uvažiti. Uz prijavu je potrebno priložiti Zapisnik uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) ili ZK izvadak.
Obrazac se nalazi na linku http://kulanorinska.hr/web/?p=6132

U petak, 9. rujna 2016. u Domu kulture Krvavac, predstavljena je radna verzija strateško razvojnog dokumenta "Program ukupnog razvoja Općine Kula Norinska" 

U okviru natječaja "Program ruralnog razvoja" dodjeljena su sredstva za izradu strateško-planskog dokumenta koji služi kao vodič i okvir Općini Kula Norinska u procesu razvoja.

Dodatne informacije možete pronaći OVDJE

DANI MANDARINA OPUZEN 2016.

Nedjelja, 16 Listopad 2016 17:55 Novosti

dani mandarina

Prvi tjedan filantropije u Hrvatskoj

Četvrtak, 22 Rujan 2016 17:44 Novosti

Po prvi puta u Hrvatskoj, od 24. rujna do 1. listopada 2016., pod organizacijom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj, održati će se tjedan filantropije u Hrvatskoj u gradovima: Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Pula, Karlovac i Gospić.

Glavni cilj Tjedna filantropije je približavanje kulture darivanja i pomaganja najširoj javnosti.

Otvaranje tjedna filantropije započinje u Zagrebu, na Zrinjevcu 24. rujna 2014 u 10 sati. Kroz brojna događanja zainteresirani će imati mogućnost detaljnijeg upoznavanja s radom zaklada u Hrvatskom forumu zaklada ZaDobroBIT! Kroz tjedan u ostalim gradovima održavati će brojna  javna događanja, sajmovi, izložbe, filantropske šetnje, konferencije itd .

Posljednji dan Tjedna filantropije na konferenciji u Puli,  1.listopada 2016. pokušati će se dati odgovori na pitanja o razlozima i motivima filantropskog djelovanja.

Detalje o tjednu filantropije možete pronaći : OVDJE

U Metkoviću je  20. Rujna održana druga sjednica Partnerskoga vijeća Grada Metkovića, koje je nositelj Strategije razvoja urbanoga područja Grada Metkovića za programsko razdoblje do 2020.,

Sjednici je nazočio 21 predstavnik javnoga, privatnoga i civilnoga sektora Grada Metkovića, koji su ključan dio konzultacijskog procesa jer se tako potiče transparentan način sudjelovanja u kreiranju strateškoga dokumenta.

Sjednicu je vodila zamjenica gradonačelnika Katarina Ujdur, dok je Lara Šiljeg iz Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Metkovića, Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, iznijela razvojne ciljeve, prioritete i mjere te ključne strateške projekte Grada Metkovića za razdoblje do 2020. godine.

Podsjetimo, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske definira strategije urbanog područja (SRUP) kao temeljni strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja(NN 147/14, članak 15., st. 1).

Radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnoga razvoja, posebno njegove urbane dimenzije, Zakonom o regionalnom razvoju  su ustrojena tri tipa urbanih područja

  1. Četiri urbane aglomeracije– koje za središte imaju četiri najveća hrvatska grada: Zagreb, Split, Rijeku i Osijek;
  2. Veća urbana područja  – tj. gradovi koji, prema posljednjem popisu stanovništva, imaju više od 35.000 stanovnika, pod uvjetom da nisu uključeni u urbane aglomeracije te
  3.  Manja urbana područja – tj. gradovi koji, prema posljednjem popisu stanovništva, imaju manje od 35.000 stanovnika i najmanje 10.000 stanovnika u svom središnjem naselju i/ili su županijsko središte. Na području LAG-a Neretve tu obvezu izrade strategije urbanog područja imaju Grad Metković i Grad Ploče.
    Izvor:METKOVIĆ.HR

Na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda objavljena je najava poziva za dostavu projektnih prijedloga "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja" s ciljem obavještavanja javnosti za pravovremenu pripremu projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Javnim pozivom se nastoji istaknuti važnost suradnje visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnog društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana s ciljem doprinosa ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice.

Cilj je poticanje studenata na stjecanje praktičnih znanja i vještina kojima mogu doprinijeti  rješavanju društvenih problema i razvoju zajednice

Prihvatljivi prijavitelji su: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskuh zajednica registrirane kao neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri su: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskuh zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja i javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne samouprave.

Ukupna vrijednost potpora iznosi 27.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 kn, a najviši 1.200.000,00 kn

Više informacija OVDJE

U suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, Zaklada „Kajo Dadić“ putem natječaja dodjeljuje financijske podrške građanskim akcijama kojima se podiže razina kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenja lokalnih potencijala.

Prijaviti se mogu: udruge, zaklade, ustanove kao što su škole, vrtići, domovi i druge ustanove pod uvjetom da su u državnom vlasništvu, a imaju registrirano sjedište djelovanja u jednoj od sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Ličko-senjskoj. 

Natječaj će biti predstavljen u prostoru Galerije Gradskog kulturnog središta Metković, na adresi Stjepana Radića 1, u utorak 4. listopada 2016. u 10:30 sati.  Tom prilikom će svi zainteresirani biti upoznati s uvjetima natječaja i mogućnostima za prijavu.

03.10.2016.

Bjelovarski lađari bili su domaćini veličanstvene Noći prvaka, a povod je bio nezapamćeni uspjeh na neretvanskom Maratonu lađa . Naime, u 19-godišnjoj povijesti Maratona nitko izvan doline Neretve nije bio među tri najbolje ekipe, a bjelovarski lađari iz Sportske udruge Argonaut uspjeli su napraviti pravi podvig doveslavši do pobjede. Prvotno se na Noći prvaka okupilo 500-tinjak gostiju iz doline Neretve. 
Djelić atmosfere s ovogodišnje noći prvaka možete pogledati OVDJE

Kalendar događanja

« Siječanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31