7.2.2018.

Temeljem članka 12. „ Odluke o potporama u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. Godine“, (Službeni Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 3/2016), objavljuje se sljedeći: „JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2018 godini“. Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2018 godini, za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:
Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada,
Mjera 4. Ekološka proizvodnja,
Mjera 5. Potpora za preporuku gnojidbe i analize tla,
Mjera 6. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva,
Potpora se dodjeljuje korisniku za troškove uzgoja izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina,
Mjera 11. Potpora županijskih proizvoda-stvaranje, promidžba i prodaja županijskih proizvoda,
Promidžba i prodaja županijskog proizvoda,
Mjera 14. Potpora izlagačima za sudjelovanje na poljoprivrednim manifestacijama i događanjima,

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 15. studenog 2018 godine, a rješavaju se po vremenu zaprimanja, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu, najkasnije do 01. prosinca 2018 godine.

Detaljnije informacije, kao i svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

Obavještavaju se korisnici koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 6.2.1 da su prilikom podnošenja istog u AGRONET-u, ovisno o organizacijskom obliku i poreznom statusu, obvezni učitati slijedeću financijsku dokumentaciju:

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU TEMELJEM PODATAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA:

•Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)

•Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI)

•Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH)


OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU PAUŠALNO: 

•Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR)

•Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD)  

KORISNICI KOJI NISU BILI POREZNI OBVEZNICI U PRETHODNOJ FINANCIJSKOJ GODINI:

•Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2017. godinu  


OBVEZNICI POREZA NA DOBIT:

•Godišnji financijski izvještaj za 2016.* godinu (Obrazac GFI-POD)  

•Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016.* godine (Obrazac DI)


PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE KOJE SU OSNOVANE KAO UDRUGE:

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2016.* godinu

•Bilanca (Obrazac BIL-NPF)

•Izvještaj o prihodima i rashodima / primicima  izdacima (Obrazac PR-RAS-NPF / Obrazac G-PR-IZ-NPF)  


PRORAČUNSKI KORISNICI:

Financijski izvještaj proračunskih korisnika za 2016.* godinu

•Bilanca (Obrazac BIL)

•Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)

•Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)

•Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)  

•Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze)  


*NAPOMENA: Obveznici koji su predali izvještaje u 2018. godini učitavaju iste za 2017. godinu.     

Izvor: apprrr.hr    

7.2.2018.

Centar za poduzetništvo Dubrovačko - neretvanske županije Vas poziva na besplatni seminar “Poduzetnik početnik” koji će se održati četvrtak (8. veljače) s početkom u 10 sati u Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik, na adresi Vukovarska 16.

Isti seminar će se održati i dan poslije u Metkoviću s početkom u 10:00 h u prostorijama Učilišta Mijoč, na adresi Kralja Zvonimira 5, Metković.

Na seminaru će se raspravljati o različitim aspektima poduzetništva, zakonodavnom okviru i o osnovnim elementima financijskog poslovanja poduzetnika. Seminar je namijenjen onima koji namjeravaju započeti vlastito poslovanje ili su tek započeli s poslovanjem i traže informacije koje će im pomoći da bolje razumiju poduzetničko okruženje i ono što ih očekuje.

Zbog ograničenog broja polaznika, mole se zainteresirani da se prijave u Centar za poduzetništvo putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefona 020/418-401, najkasnije do srijede 07. veljače za seminar u Dubrovniku, odnosno 08. veljače za seminar u Metkoviću.

Izvor: dnz.hr

6.2.2018.

Dan sigurnijeg interneta, koji se obilježava 6. veljače, ove je godine u znaku široke nacionalne akcije edukacije svih korisnika interneta o načinima zaštite na digitalnim platformama. Tom prigodom bit će organizirano javno potpisivanje Povelje o sigurnosti djece na internetu, kojom HAKOM, kao nacionalno regulatorno tijelo tržišta elektroničkih komunikacija te sva tri operatora pokretnih komunikacija, žele podići razinu svijesti javnosti i roditelja o ovoj važnoj temi i istovremeno pokazati odlučnost i spremnost sudjelovati u stvaranju boljeg i sigurnijeg okruženja za djecu na internetu te promicati zaštitu djece i mladih.

U obilježavanju Dana sigurnijeg Interneta ove godine sudjeluje preko 310 organizacija, škola i institucija iz cijele Hrvatske, a među ostalima organiziran je i inovativni i raznolik Edukacijski paket namijenjen organizacijama za lakše organiziranje obilježavanja koji sadrži predavanja, radionice, online video predavanja za učitelje, literarne i kreativne radove te promotivne i edukativne materijale. Osim toga tu je i Internet kviz za djecu i mlade na stranici www.dansigurnijeginterneta.org u kojem djeca i mladi točnim rješavanjem kviza mogu osvojiti vrijedne nagrade. U prošlogodišnjem kvizu sudjelovalo je preko 16 000 djece iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Razvoj modernih tehnologija i pojava interneta kao svakodnevnog medija u ljudskim životima povećali su broj faktora koji izravno utječu na razvoj i odrastanje djece i mladih. Suvremeno društvo ima neke nove načine pristupa informacijama, neke nove načine komuniciranja s prijateljima i obitelji, nove načine provođenja slobodnog vremena, pa čak i nove načine kupovine, druženja, obrazovanja, obavljanja svakodnevnih zadataka. Sve navedeno u osjetljivom razdoblju rasta i razvoja u kojem se nalaze djeca i mladi oblikuje mišljenja, stavove i vrijednosti na drugačiji način nego prije pojave „digitalnog društva“.

Brošuru HAKOM -a "Kako zaštiti dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija, i mobilnih telefona pogledajte OVDJE

1.2.2018.

Europska komisija u okviru programa WiFi4EU želi promicati uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za građane i posjetitelje u javnim prostorima diljem Europe. Otvaranje portala za registraciju izvršitelja radova i dobavljače opreme, očekuje se u prvoj polovici veljače 2018., dok se poziv za prijavitelje korisnike očekuje krajem veljače 2018

Program WiFi4EU bit će otvoren tijelima javnog sektora, a to su najčešće lokalne općine, knjižnice, zdravstvene ustanove itd. Iz njega će se financirati oprema i troškovi postavljanja (točke za pristup internetu), a korisnik će plaćati za povezivost (internetska pretplata) i održavanje opreme tijekom najmanje tri godine. Lokalna će se tijela poticati na razvoj i promicanje svojih digitalnih usluga u područjima kao što su e-vlada, e-zdravstvo, e-turizam itd. u posebnoj aplikaciji.

Projekti će se birati prema redoslijedu podnošenja. Promotori projekata koji će se odabrati u okviru programa morat će predvidjeti opremanje područja na kojima još ne postoji sličan javni ili privatni bežični internet.

Više informacija o ovoj tematici potražite u Brošuri OVDJE
Odgovore na česta pitanja potražite OVDJE
Za detaljnije informacije možete se obratiti i na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

31.1.2018.

Prenosimo obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

"Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) KK.04.2.1.04 da je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 30. siječnja 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegao gotovo 165% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga, Poziv se obustavlja na određeno vrijeme najkasnije u trenutku kada svi projektni prijedlozi zaprimljeni od trenutka pokretanja PDP-a, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a. Slijedom navedenoga planira se uskoro, točnije tijekom tjedna od 5. veljače do 9. veljače 2018. privremeno zatvaranje Poziva za dostavu projektnih prijava Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04).

Vezano uz zaprimanje projektnih prijedloga na pružanje stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), skrećemo pažnju na odredbu Uputa za prijavitelje, točka 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga „Dokumentacija se na kontrolu od strane potencijalnog Prijavitelja u FZOEU/SEU zaprima do maksimalno 25 radnih dana prije predviđenog ili prijevremenog zatvaranja predmetnog Poziva. U slučaju da je razdoblje između obavijesti o zatvaranju Poziva kraće od 30 kalendarskih dana, uz obavijest o zatvaranju Poziva bit će naznačen i krajnji rok za dostavu dokumentacije na kontrolu FZOEU/SEU od strane potencijalnog Prijavitelja te pripadajuća procedura postupanja“.

Slijedom navedenoga, potencijalni prijavitelji mogu se prijaviti za stručnu podršku FZOEU/SEU, kako je ista navedena u točki 3.1. Uputa za prijavitelje, najkasnije do 2. veljače 2018.u 14:00 sati. Za prijave za stručnu podršku koji se podnesu prije navedenog roka, usluga postupka stručne podrške bit će provedena i dovršena u skladu s procedurom i rokovima pružanja stručne podrške kako je propisano u točki 3.1 Uputa za prijavitelje. Navedeno ističemo jer se ovom obaviješću ne prejudicira da će za sve projektne prijedloge prijavljene za stručnu podršku, sam postupak stručne podrške biti dovršen do trenutka privremenog zatvaranja poziva."

Obavijest se također nalazi i na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja OVDJE

30.1.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja: 
https://savjetovanja.gov.hr/ započelo je savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“.

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim 100% privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora; turizma (smještaj, priprema i usluživanje hrane i pića, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge) i trgovine (trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i motocikala, trgovina na veliko i trgovina na malo (osim trgovine motornim vozilima i motociklima). Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog te se s jednim prijaviteljem može sklopiti maksimalno jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.


Financirat će se projekti koji predviđaju mjere povećanja učinkovitosti korištenja energije privatnog uslužnog sektora turizma i trgovine, omogućujući pružanje jednake količine rezultata, korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem novih sustava za korištenje energije OIE, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove i aktivnosti upravljanja projektom.


E-savjetovanje će biti otvoreno do 28. veljače 2018. godine tijekom kojih zainteresirani prijavitelji imaju mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja svih potrebnih pojašnjenja vezano za Poziv od strane Ministarstva.

U eSavjetovanje možete se uključiti OVDJE

29.1.2018.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje ”Najavu Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada”.

Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave. 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao Posredničko tijelo razine 1, objavit će ograničeni poziv Fondu za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020. godina.


NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA ZA NABAVU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA


I. Predmet Javnog poziva za iskaz interesa

U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, transparentnosti i pojednostavljenja procedura te postizanja ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), najavljuje Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve JLS-ove.

U svrhu osiguranja sredstava iz europskog Kohezijskog fonda, Fond će se kao jedini prihvatljivi Prijavitelj javiti na Ograničeni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, naknadno objaviti u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godina, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta (u daljnjem tekstu: OPKK). Projekt se smatra odobrenim po donošenju Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nakon čega se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1), Fonda kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) i Fonda kao Korisnika. Nakon sklapanja cit. Ugovora Fond će provesti postupak javne nabave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Sa svakom JLS kojoj se odobri zahtjev, Fond će sklopiti poseban ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze.


II. Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Prijavu na javni poziv za iskaz interesa moći će ostvariti isključivo JLS-ovi koji:

-       imaju sjedište na području Republike Hrvatske;

-       imaju važeći Plan gospodarenja otpadom JLS, usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), kojim je propisan sadržaj Plana gospodarenja otpadom JLS-a, te su propisani ciljevi za odvojeno prikupljanje otpada i smanjenje odlaganja otpada;

-       dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu;

-       prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada;

-       nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema RH.


III.  Način sufinanciranja

Način financiranja projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sastoji se od tri aktivnosti: 

Aktivnost 1. – Nabava spremnika

Nabava spremnika je predmet Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima, koji će se objaviti od strane Fonda nakon ove Najave javnog poziva za iskaz interesa JLS-a. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bit će predmet Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE, sufinancirat će se iz OPKK u visini do 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurat će se u proračunu JLS-ova.

 Aktivnost 2. – Informiranje, promidžba i vidljivost projekta

Informiranje, promidžbu i vidljivost projekta provodit će Fond, u okviru Ograničenog poziva  za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE. Sufinanciranje ovih aktivnosti osigurati će se iz OPKK u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurati će Fond. 

Aktivnost 3. – Upravljanje projektom

Upravljanje projektom provodit će Fond, u okviru Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE. Sufinanciranje ovih aktivnosti osigurati će se iz OPKK u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osigurati će Fond.

Broj zahtjeva  koje JLS-ovi mogu dostaviti biti će ograničen, odnosno svaka JLS može dostaviti po 1 (jedan) zahtjev.


IV.  Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi koji se odnose na Aktivnost 1. projekta su nabava spremnika raznih zapremina za odvojeno prikupljanje otpadnogpapira, stakla, plastike, tekstila i biootpada (uključujući vrtne kompostere).

 
V. Objava Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima
Fond će objaviti Javni poziv za iskaz interesa JLS-ima, u roku do 30 dana, od dana ove Najave.

 
VI. Ostale informacije 

Svoje prijedloge na ovu Najavu JLS-ovi mogu dostaviti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zaključno do 13. veljače 2018. godine.

29.1.2018.

Prenosimo obavijest Ministarstva znanosti i obrazovanja RH;

”Obavještavamo udruge koje su prijavile svoje projekte na Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. da je na temelju provedenoga Natječaja donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018.”

S područja doline Neretve, bespovratna sredstva za projekt u području izvaninstitucionalnog obrazovanja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za školsku godinu 2017./2018., ostvarili su: UOSI Prijatelj Metković za projekt pod nazivom "Žena kroz vremena" u iznosu od 50.000,00 HRK, te Udruga Otac Ante Gabrić Metković za projekt pod imenom "Kako su živjeli naši stari", također u iznosu od 50.000,00 HRK. 

Listu dobitnika bespovratnih sredstava potražite OVDJE

29.1.2018.

Outward Bound Croatia poziva 14 mladih u dobi od 15 do 19 godina za sudjelovanje u međunarodnoj razmjeni mladih na temu sporta, prirode i outdoor aktivnosti. Razmjena će se održati od 12. do 17. ožujka 2017. u Lici u Velikom Žitniku. Prijave su otvorene do 20. veljače.Partner u razmjeni je organizacija @Youth for City - City for Youth iz Latvije.

Svi troškovi hrane i smještaja su pokriveni, putne troškove refundiraju po povratku.

Prijave su otvorene do 20. veljače 2018.


Detaljnije informacije o Programima, potražite OVDJE

Za sva dodatna pitanja obratite se na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kalendar događanja

« Rujan 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30