29.1.2018.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje ”Najavu Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada”.

Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave. 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao Posredničko tijelo razine 1, objavit će ograničeni poziv Fondu za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020. godina.


NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA ZA NABAVU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA


I. Predmet Javnog poziva za iskaz interesa

U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, transparentnosti i pojednostavljenja procedura te postizanja ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), najavljuje Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve JLS-ove.

U svrhu osiguranja sredstava iz europskog Kohezijskog fonda, Fond će se kao jedini prihvatljivi Prijavitelj javiti na Ograničeni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, naknadno objaviti u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godina, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta (u daljnjem tekstu: OPKK). Projekt se smatra odobrenim po donošenju Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nakon čega se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1), Fonda kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) i Fonda kao Korisnika. Nakon sklapanja cit. Ugovora Fond će provesti postupak javne nabave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Sa svakom JLS kojoj se odobri zahtjev, Fond će sklopiti poseban ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze.


II. Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Prijavu na javni poziv za iskaz interesa moći će ostvariti isključivo JLS-ovi koji:

-       imaju sjedište na području Republike Hrvatske;

-       imaju važeći Plan gospodarenja otpadom JLS, usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), kojim je propisan sadržaj Plana gospodarenja otpadom JLS-a, te su propisani ciljevi za odvojeno prikupljanje otpada i smanjenje odlaganja otpada;

-       dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu;

-       prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada;

-       nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema RH.


III.  Način sufinanciranja

Način financiranja projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sastoji se od tri aktivnosti: 

Aktivnost 1. – Nabava spremnika

Nabava spremnika je predmet Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima, koji će se objaviti od strane Fonda nakon ove Najave javnog poziva za iskaz interesa JLS-a. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bit će predmet Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE, sufinancirat će se iz OPKK u visini do 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurat će se u proračunu JLS-ova.

 Aktivnost 2. – Informiranje, promidžba i vidljivost projekta

Informiranje, promidžbu i vidljivost projekta provodit će Fond, u okviru Ograničenog poziva  za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE. Sufinanciranje ovih aktivnosti osigurati će se iz OPKK u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurati će Fond. 

Aktivnost 3. – Upravljanje projektom

Upravljanje projektom provodit će Fond, u okviru Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE. Sufinanciranje ovih aktivnosti osigurati će se iz OPKK u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osigurati će Fond.

Broj zahtjeva  koje JLS-ovi mogu dostaviti biti će ograničen, odnosno svaka JLS može dostaviti po 1 (jedan) zahtjev.


IV.  Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi koji se odnose na Aktivnost 1. projekta su nabava spremnika raznih zapremina za odvojeno prikupljanje otpadnogpapira, stakla, plastike, tekstila i biootpada (uključujući vrtne kompostere).

 
V. Objava Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima
Fond će objaviti Javni poziv za iskaz interesa JLS-ima, u roku do 30 dana, od dana ove Najave.

 
VI. Ostale informacije 

Svoje prijedloge na ovu Najavu JLS-ovi mogu dostaviti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zaključno do 13. veljače 2018. godine.

29.1.2018.

Prenosimo obavijest Ministarstva znanosti i obrazovanja RH;

”Obavještavamo udruge koje su prijavile svoje projekte na Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. da je na temelju provedenoga Natječaja donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018.”

S područja doline Neretve, bespovratna sredstva za projekt u području izvaninstitucionalnog obrazovanja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za školsku godinu 2017./2018., ostvarili su: UOSI Prijatelj Metković za projekt pod nazivom "Žena kroz vremena" u iznosu od 50.000,00 HRK, te Udruga Otac Ante Gabrić Metković za projekt pod imenom "Kako su živjeli naši stari", također u iznosu od 50.000,00 HRK. 

Listu dobitnika bespovratnih sredstava potražite OVDJE

29.1.2018.

Outward Bound Croatia poziva 14 mladih u dobi od 15 do 19 godina za sudjelovanje u međunarodnoj razmjeni mladih na temu sporta, prirode i outdoor aktivnosti. Razmjena će se održati od 12. do 17. ožujka 2017. u Lici u Velikom Žitniku. Prijave su otvorene do 20. veljače.Partner u razmjeni je organizacija @Youth for City - City for Youth iz Latvije.

Svi troškovi hrane i smještaja su pokriveni, putne troškove refundiraju po povratku.

Prijave su otvorene do 20. veljače 2018.


Detaljnije informacije o Programima, potražite OVDJE

Za sva dodatna pitanja obratite se na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

29.1.2018.

Projekt "Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU" obuhvaća suradnju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), institucija u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova i regionalnih koordinatora (regionalnih razvojnih agencija) sa studentima.

Projekt obuhvaća provedbu različitih aktivnosti te predavanja i radionice putem kojih će studenti uključeni u Projekt upoznati sustav EU fondova te dobiti priliku pripremiti projektne prijedloge za financiranje EU sredstvima. Uz navedeno, studentske udruge i neformalne grupe studenata koje će u okviru ovog poziva biti odabrane za sudjelovanje u Projektu, imat će mogućnost sudjelovati u brojim informativnim događanjima u organizaciji MRRFEU, raditi na pripremi promotivnih materijala o EU fondovima i kreiranju sadržaja za središnji internetski portal o EU fondovima i društvene mreže, upoznati se s projektima na lokalnoj i regionalnoj razini te s radom regionalnih razvojnih agencija.

Studentske udruge i neformalne grupe studenata mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca - OVDJE.
Detaljnije informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se u tekstu javnog poziva kojeg možete preuzeti OVDJE, 

Prijave se zaprimaju do 16. veljače 2018. godine.

Brošuru preuzmite OVDJE
Za više informacija kontaktirajte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

26.1.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje konačne rang liste korisnika iz natječaja za operaciju 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata te za operaciju 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za velike korisnike.  

Na natječaj za operaciju 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor voća i povrća, vrijedan 80.000.000 kuna zaprimljeno je 10 zahtjeva od čega su svi ugovoreni. Ukupna vrijednost ugovorene potpore iznosi  45.372.444,73 kuna. 

Na natječaj za operaciju 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za velike korisnike, vrijedan 120.000.000 kuna, zaprimljeno je 12 zahtjeva, od čega ih je ugovoreno 7. Ukupna vrijednost zahtijevane potpore iz ugovorenih zahtjeva iznosi 116.154.774,57 kuna.

Završena je prva faza obrade zahtjeva i iz ostalih natječaja za operacije 4.1.1. i 4.2.1 te se po dovršetku postupka prigovora i pravomoćnosti izdanih odluka o rezultatu administrativne kontrole očekuje objava i ostalih rang lista.  

Naglašavamo da čekanje na objavu rang lista ne usporava postupak provedbe projekata tako da u Agenciju za plaćanja pristižu zahtjevi za potporu radi provedbe druge faze odobravanja te se u nadolazećim danima očekuju izdavanja prvih odluka o dodjeli sredstava.  

Korisnicima želimo puno uspjeha u provedbi projekata. Konačnu listu pogledajte OVDJE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

25.1.2018.

 
Navedeni Indikativni plan objave natječaja potražite OVDJE

25.1.2018.


Grad Metković objavio je javne pozive za predlaganje programa javnih potreba Grada Metkovića za 2018. godinu. Detaljnije informacije, kao i potrebnu dokumentaciju o navedenom potražite OVDJE

24.1.2018.


U Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u grupama se u razdoblju od 15.1. - 24.1. 2018. godine održava edukacija za Lokalne razvojne strategije LAG - ova o tipu operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".
Edukacija je osmišljena na način da će se bazirati na ispunjavanju kontrolnih listi i slaganju prijavnog dosjea. Navedena edukacija će pomoći djelatnicima Lokalnih akcijskih grupa u provedbi svojih Lokalnih razvojnih strategija. 

23.1.2018.

U ovogodišnjoj nacionalnoj manifestaciji Noći muzeja 2018. koja će se održati u petak, 26. siječnja, vrata Prirodoslovnoga muzeja u Metkoviću i Arheološkoga muzeja Narona u Vidu bit će otvorena za sve posjetitelje do 22 sata. Ulaz na izložbu i sve programe je besplatan, javlja LikeMetković

Prirodoslovni muzej Metković
U skladu s olimpijskim geslom, ujedno i temom XIII. ‘Noći muzeja’ Muzeji i sport – brže, više, jače…, Prirodoslovni muzej Metković i ove je godine pripremio dinamičan i zabavan program za sve uzraste.
Uz besplatna stručna vodstava po našem stalnom postavu bit će tu i filmova o našoj dolini, te izložba fotografija Krajolici II.

Posjetitelji će moći kupiti muzejske suvenire po popularnim cijenama.
Program:

  • 18:00 – 18:30 otvorenje izložbe Krajolici II
  • U 19 sati i 21 sat stručno vodstvo stalnim postavom
  • 18:00 – 22:00 uživajte u fotografijama i videosnimkama ljepota naše doline

Prirodoslovni muzej Metković poziva sve autore fotografija te sve ljubitelje ljepota naše doline da dođu na otvorenje izložbe u 18 sati.

Arhelološki muzej Narona

Ove godine u Arheološkom muzeju Narona u Vidu su u skladu sa zadanom temom pripremili program Arheološki muzej Narona i sport kojim žele privući novu, sportsku publiku u muzej.

Program počinje aktivnošću za najmlađe Vježbaonica za djecu (i odrasle). 
Zbog ograničenog broja mjesta na ovoj aktivnosti potrebno je rezervirati mjesto za svoje dijete na tel. 020 691 596 ili preko FB stranice.  
Na aktivnosti Igraonica za djecu svi željni igre će se moći poigrati didaktičkim igračkama inspiriranim stalnim postavom Arheološkog muzeja Narona – 3D i 2D puzzlama te zaigrati igre kružić-križić i mlin. U posebnoj ponudi su još baloni za djecu i popusti na odabrane suvenire

Program:
16:30 – 17:15 Vježbaonica za djecu (i odrasle)
17:30 – 19:00 Igraonica za djecu
19:15 – 19:30 Predstavljanje programa Arheološki muzej Narona i sport i plakata Sport – Narona, Vid, Metković
19:45 – 20:30 Glazbeni program
21:00 – 21:30 S(portsko)tručno vodstvo kroz Stalni postav
16:30 – 22:00 Razgledavanje Stalnog postava
16:30 – 22:00 Razgledavanje izložbe Vid Vidu – Kameni spomenici darovani Arheološkom muzeju Narona
16:30 – 22:00 Promotivna prodaja odabranih muzejskih suvenira i publikacija          

U Noći muzeja 2018., sudjeluje i Edukativni centar Congeria – Jama u Predolcu.

Naglasak ovogodišnje manifestacije stavljen je na sport i sportske aktivnosti, koje su dobrim dijelom ugrađene u naš rad, pa ćemo stoga u suradnji s metkovskom ispostavom Hrvatske gorske službe spašavanja organizirati pokaznu radionicu namijenjenu ponajprije mlađim uzrastima do 18 godina, što ne isključuje ni odrasle koji se odluče za sudjelovanje.
Radionica će se održati u petak 26, siječnja od 15 do 18 sati na lokaciji Edukativnoga centra Congeria u Dubrovačkoj ulici 77 u Metkoviću.

Molimo se svi zainteresirane da po mogućnosti najave svoje sudjelovanje, kako bi se  kvalitetnije održala praktična radionica, kako na zadovoljstvo svih aktivnih sudionika, tako i same publike. Za sve informacije i prijavu za sudjelovanje možete kontaktirati na 098 1744 999 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Na dan održavanja manifestacije Noć muzeja radno vrijeme bit će od 14 do 22 sata


                                                                                      Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31