08.10.2016.

U srijedu 5. listopada 2016. godine u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predstavljen je informatički sustav podataka i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti, rezultate testiranja različitih modela i smjernice za izradu novog indeksa razvijenosti. Izdvajanje potpomognutih područja (I. i II. Skupina JLS prema indeksu razvijenosti i I. skupina županija, svi s indeksom razvijenosti manjim od 75% prosjeka Republike Hrvatske) kao slabije razvijenih područja čiji razvoj država dodatno potiče, kao i povezivanja intenziteta poticaja prema stupnju razvijenosti, naљlo je od uvođenja 2009. godine široku primjenu.Između ostalog, indeks razvijenosti koristi se, tamo gdje god je to opravdano i primjenjivo i u selekcijskim kriterijima za odabir operacija koje se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih instrumenata (ESI fondovi). Pet godina korištenja indeksa razvijenosti te praćenje promjena u vrijednostima indeksa razvijenosti na godišnjoj osnovi, kao i sve učestalije primjedbe s terena vezano za potencijalne nedostatke metodologije izračuna indeksa razvijenosti, ponajprije vezano za korištene pokazatelje te udio pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti, bili su temelj za donoљenje odluke o pokretanju evaluacije postojećeg modela i pristupanje izmjeni odnosno doradi modela za izračun indeksa razvijenosti. U tom kontekstu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU odlučilo je uspostaviti informatički sustav podataka i pokazatelja potrebnih za evaluaciju te modeliranje i testiranje različitih varijanti modela koji u konačnici trebaju rezultirati poboljšanim modelom izračuna indeksa razvijenosti, te je u tu svrhu, slijedom provedenog postupka javne nabave, izabran izvođač Cler d.o.o. iz Rijeke (Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci). Izrađeni sustav pokazatelja i podataka sadržava raspoložive podatke na lokalnoj i regionalnoj razini, a odnosi se na:
a )  Fiskalne pokazatelje za JLS i JP(R)S;
b) Osnovne opće pokazatelje za JLS i JP(R)S;
c) Demografske, ekonomske i strukturne pokazatelje, korištene u dosadašnjim modelima izdvajanja slabije razvijenih područja u RH;
Različite varijante izračuna indeksa razvijenosti za JLS i JP(R)S. Slijedom analitičkih izraza i modela iz dosadaљnjih analitičkih podloga, kao i dodatnim razmatranjem preporuka iz novijih istraživanja na ovu temu, dosada su testirane različite varijante jednostrukog kompozitnog indeksa (Promjenom udjela pojedinih pokazatelja, zamjenom postojećih i /ili dodavanjem novih pokazatelja) i dvojnog kompozitnog indeksa koji se sastoji od ekonomskog i demografskog indeksa, a kategorije razvijenosti se određuje njihovom kombinacijom.

08.10.2016.

U okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran 2014. – 2020., Regionalnoj razvojnoj agenciji DUNEA-i odobrena su tri nova projekta. Ukupno je odobreno 49 projekata, od 375 zaprimljenih projektnih prijedloga. Na području Dubrovačko-neretvanske županije provodit će se projekti BLUMED, CO-EVOLVE i SHERPA, ukupne vrijednost 4,9 milijuna eura, od čega je za provedbu na području Dubrovačko-neretvanske županije planiran ukupni iznos od 693.400 eura, odnosno oko 5,2 milijuna kuna. Projekt ‘Razmjena znanja za energetsku obnovu u zgradama javne uprave’ (engl. SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administration) – SHERPA, vrijedan je 3,6 milijuna eura, a proračun DUNEA-e kao partnera iznosi 202.500 eura, od čega su 85 posto bespovratna sredstva EU. Cilj projekta, čiji je nositelj Regija Catalonia, jest ojačati kapacitete javnih uprava na regionalnoj i lokalnoj razini u svrhu poboljšanja i povećanja energetske učinkovitosti u javnim zgradama i smanjenja emisija CO2. Drugi projekt je ‘Promicanje međusektorske suradnje svih ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma’ (engl. Promoting The Co-Evolution Of Human Activities And Natural Systems For The Development Of Sustainable Coastal And Maritime Tourism) CO-EVOLVE. Vrijedan je 3 milijuna eura, od čega je proračun DUNEA-e 215.000 eura. Nositelj projekta je Region of East Macedonia and Thrace (Grčka), a cilj je zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih bogatstva Mediterana, unaprjeđenje politike održivog razvoja za učinkovitiju valorizaciju prirodnih resursa i kulturne baštine te razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma u MED području. Treći projekt BLUEMED odnosi se na planiranje/ispitivanje/upravljanje podvodnim muzejima, ronilačkim parkovima i centrima za promicanje znanja s ciljem razvoja održivog turizma i promocije Plavog rasta u obalnom području i otocima Mediterana. Proračun iznosi 2,8 milijuna eura, a na aktivnosti DUNEA-e otpada 275.900 eura. Glavni cilj je valorizacija i zaštita podmorskih prirodnih i kulturnih nalazišta, a između ostalog se planira izrada multi-disciplinarnih planova za razvoj podvodnih muzeja, ronilačkih parkova i centara za promicanje znanja na četiri pilot područja. Pilot područje za provedbu aktivnosti na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije je jedno od podmorskih arheoloških nalazišta ispred Cavtata.
Izvor: edubrovnik

Već desetu godinu za redom u organizaciji Udruga Deša – Dubrovnik i Dubrovačka naranča te u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom – županijskom komorom Dubrovnik organiziran je ”Hrvatski festival džema, pekmeza i marmalade”. Festival se održao 1. i 2. listopada 2016. na Trgu Luža u Dubroviku, gdje su 28 prijavljenih izlagača izlagali svoje autohtone gastro proizvode. 10. Hrvatski festival džema, pekmeza i marmalade, sada je već tradicionalna, manifestacija koja za svoj cilj ima promociju malih proizvođača, ali i promociju bogate kulturne baštine iz različitih krajeva. Osim tradicionalnih gastro specijaliteta, posjetitelji ove manifestacije, tako su imali prilike uživati i raznolikosti narodnih nošnji koje su predstavljene na festivalu.
Zasigurno ono što je ovaj festival džema, pekmeza i marmalade, činilo posebnim je i to što  je u sebi imao i natjecateljsku notu. U sklopu manifestacije bilo je organizirano ocjenjivanje proizvoda u četiri kategorije za najbolji pekmez, marmeladu, džem i extra džem, po četiri kriterija: okusu, boji, mirisu i konzistenciji.  Naime, u laboratoriju Zavoda za mediteranske kulture, Sveučilišta u Dubrovniku provedene su analize pristiglih uzoraka voćnih proizvoda svrstanih u četiri kategorije: džem, ekstra džem, pekmez i marmelada. Po propisanim metodama određivani su im udjeli ukupnih šećera, kao osnovnog parametra koji je propisan Pravilnikom o voćnim džemovima, i pH vrijednost. Tročlana stručna komisija (koja je vjerujemo imala ”puna usta” posla) je u Laboratoriju za senzorna ispitivanja Zavoda za mediteranske kulture kušala i ocijenila svaki uzorak, a nagrađeni su proizvodi iz sve četiri kategorije koji su senzorski najbolje ocjenjeni i koji su zadovoljili propisane kriterije. Pokrovitelji manifestacije i ove godine su bili Grad Dubrovnik, Dubrovačko – neretvanska županija, Turistička zajednica Grada Dubrovnika kroz projekt ”SUSY Europska Unija”. Ovim putem čestitamo organizatorima na odlično obavljenom poslu, kao i svim natjecateljima, a posebno dobitnicima!

 Slika zaslona mala

10/10/2016.

Dosadašnja potpora osiguranju od mogućih šteta poljoprivrednoj proizvodnji osiguravala se iz Državnog proračuna, a pokrivala je najviše 25% ukupne premije osiguranja koju su poljoprivrednici platili. Za police osiguranja koje pokrivaju poljoprivrednu proizvodnju u 2016. godini vrijede drugačija pravila. Novac je osiguran u PRR u okviru Mjere 17 "Upravljanje rizicima" podmjere 17.1. "Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka" korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka. Prema novom modelu polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30% - od jednog ili više štetnih događaja, i to: – nepovoljne klimatske prilike, – životinjske i biljne bolesti, – najezda nametnika, – okolišni incidenti i/ili – mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode.
Poljoprivrednik mora sklopiti policu osiguranja s nekom osiguravajućom kućom u RH u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom – a da bi ostvario povrat od 65% vrijednosti  premije osiguranja, najviše 75.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) godišnje po korisniku, premija mora biti u cijelosti plaćena. Potporu u okviru mjere 17 mogu ostvariti fizičke ili pravne osobe ili grupe upisane u Upisnik poljoprivrednika, zemlja mora biti registrirana u ARKOD, a stoka u JRDŽ. Korisnik podnosi zahtjev za ostvarivanje potpore Agenciji za plaćanja isključivo elektroničkim putem, putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET jednom godišnje, u periodu od 1. listopada do 30. studenoga tekuće godine. Korisnici su dužni Agenciji dostaviti i Potvrdu o podnošenju Zahtjeva u fizičkom obliku – u jedan od 5 regionalnih ureda (Osijek, Bjelovar, Zagreb, Rijeka i Split).

10.10.2016.

Počelo je odbrojavanje do velikog volonterskog projekta '72 sata bez kompromisa', koji će treću godinu zaredom uključiti više od 1500 mladih iz Zagreba, Splita, Zadra, Dubrovnika i Sinja na različitim volonterskim zadacima: od ekoloških i humanitarnih do kreativnih i zabavnih. Trećeg listopadskog vikenda – od 13. do 16. listopada – želja je dobrim djelima preplaviti Hrvatsku i dati priliku mladima da tijekom tri dana, u 72 sata, osjete dobrobit volontiranja te svoj angažman produže na cijelu godinu. Među brojnim akcijama koje se pripremaju ove godine organizatori ističu samo neke: uređivat će se šetnica u Sesvetskom Kraljevcu, čistiti potok u Bistri, družiti s izbjeglicama… U Splitu će volonteri sa stručnom ekipom iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika obaviti više različitih zahvata na novome arheološkom nalazištu kod Solina, u suradnji s Crvenim križem mjerit će se tlak i šećer, a organizira se radionica kulinarstva i šišanje za beskućnike. Poziv mladima da se uključe u ovogodišnju jedinstvenu akciju '72 sata bez kompromisa' uputile su i poznate osobe, pjevači Jacques Houdek i Nina Badrić, sportaši Josip Glasnović i Igor Vori, a na najavnom događaju  - vožnji volonterskim tramvajem po zagrebačkim ulicama – sudjelovali su glumac Robert Kurbaša, gimnastičar Marijo Možnik i pjevačica Ivana Marić.
Još uvijek nije kasno za prijavu na volontersku avanturu, pa organizatori pozivaju mlade između 16 i 30 godina da se prijave za volontiranje još danas (ponedjeljak) do 22 sata  na web stranici www.72sata.hr.

11.10.2016.

Udruga DOBRA poziva na seminar Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima, koji će se održati u Metkoviću, 27. i 28. listopada 2016. (četvrtak i petak) u okviru istoimenog projekta. Cilj seminara je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i javne uprave Dubrovačko-neretvanske županije na području transparentnosti u upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima, osobito vezano uz sukob interesa, javnu nabavu, dodjelu koncesija i pravo na pristup informacijama. Za sudionike izvan Metkovića pokriveni su troškovi puta i smještaja, a za sve sudionike osigurana je prehrana i osvježenje u pauzama. Nema kotizacije. Prijaviti se možete ispunjavanjem i slanjem priložene prijavnice na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do četvrtka, 13. listopada 2016.Godine do 16 sati. Broj sudionika je ograničen, a kriterij odabira bit će redoslijed prijave na seminar. Program sa svim potrebnim praktičnim informacijama odabrani sudionici dobiti će najkasnije do 20. listopada 2016.godine, do 12 sati. Projekt "Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima", provodi se u partnerstvu UDD – Udruge za demokratsko društvo, Udruge Dobra i Centra za održivi razvoj s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu povećanja odgovornosti i transparentnosti u upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima, jačanja kapaciteta novinara na istom području, te podizanje svijesti javne uprave i javnosti o dobrobitima transparentnosti i dobrog upravljanja. Projekt financira Europska unija kroz program IPA 2012 „Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima“. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati e-adresu:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj 091 782 96 85 (koordinatorica Stana Kešina).

11.10.2016.

Gradska knjižnica Metković poziva osnovnoškolce da se uključe u Croatian Makers ligu koja će se odvijati tijekom školske godine 2016/2017. Prijaviti se možete do utorka, 11. listopada do 17,00 sati na broj mobitela 099 3908173 ili osobnim dolaskom do 15,30 sati. Broj mjesta je ograničen. Croatian Makers liga je dio projekta Croatian Makers koj je 2014. godine pokrenuo Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM). Cilj lige je omogućiti široko uključivanje robotike, automatike i programiranja u edukaciju u osnovnoškolskom uzrastu.  Platforma na kojoj se odvija liga je edukacijski robot mBot (Bluetooth verzija) koja nudi vrlo jednostavan ulazak u svijet robotike, ali omogućava i naprednije korištenje. Oprema koja će se koristiti donirao je IRIM. Taktilnost, izazovnost i brzina rezultata, robotiku i automatika čine izuzetno atraktivnima kao didaktički alat, kao i alat za ulazak u svijet programiranja (“coding”).

12.10.2016.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja pokrenulo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem aplikacije e-savjetovanje. Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi ulaganja s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije. U sklopu ovog Poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva koja će se koristiti za provedbu aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od 152.000.000,00 kuna. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poziva sve zainteresirane da svoje prijedloge i nadopune teksta dostave zaključno do 21. listopada 2016. godine. Detaljnije informacije potražite OVDJE

13.10.2016.

Ispunite kratak upitnik u svrhu izrade Periodičnog osvrta napretka politika ruralnog razvoja Jugoistočne Europe koji Hrvatska mreža za ruralni razvoj-HMRR izrađuje u okviru Platforme za ruralni razvoj Jugoistočne Europe. Rok za slanje upitnika je 15. listopada 2016.Ciljevi Platforme su povezivanje i suradnja organizacija koje se bave ruralnim razvojem u Jugoistočnoj Europi radi razmjene ideja, informacija i iskustava te zagovaranja interesa te jačanje kapaciteta ruralnih aktera za poboljšanje uslova razvoja ruralnih područja te poboljšanje kvalitete života kroz povezivanje različitih sektora. Svrha izrade periodičnog osvrta: Usporedno pratiti situaciju i pomake u planiranju i provedbi ruralnog razvoja u zemljama članicama Platforme - Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, omogućiti akterima ruralnog razvoja u zemljama Platforme bolje razumijevanje i uvid u rezultate procesa ruralnog razvoja u drugim dijelovima tog područja kao mogućnost za razmjenu primjera dobre prakse i drugih iskustava, pokretanje zajedničkih pristupa, akcija i projekata kao i za poboljšanje procesa ruralnog razvoja u vlastitoj zemlji i Jugoistočnoj Europi (JIE), osvijetliti glavne sličnosti i razlike na području ruralnog razvoja među zemljama Platforme, usporediti situaciju i trendove u zemljama članicama Platforme i zemljama EU-a, ukazivati donositeljima odluka na regionalnoj i europskoj razini na stanje u ruralnim područjima i prenositi preporuke lokalnih dionika na potrebno djelovanje. Upitnik za ispuniti preuzmite OVDJE
*
Ispunjeni upitnik pošaljite na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 15.listopada 2016. godine!

Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31