7/27/17.

Ministarstvo poljoprivrde RH objavljuje dva nova Pravilnika o izmjenama i dopunama i to:
1) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., kojeg možete pronaći OVDJE
2) 
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., kojeg možete pronaći OVDJE

7/27/17.

Studija istražuje utjecaj digitalizacije na zapošljavanje, poduzeća i radne odnose u smislu stvaranja, transformacije i uništavanja radnih mjesta, promijenjenih uloga zaposlenika i poslodavaca te promjena u organizaciji rada. Studija obuhvaća i tradicionalne tvrtke i industrije. 
Za razliku od mnogih drugih studija prethodno provedenih na ovom području, koje su uglavnom istraživale perspektivu zaposlenika ili radnika koji nude svoj rad na online platformama, ova studija stavlja posebnu pozornost na aspekte relevantne za poslodavce, sektore i tvrtke svih veličina. Studiju na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE

7/27/17.

Župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić susreo se u Općini Slivno na radnom sastanku s gradonačelnicima i načelnicima iz doline Neretve. Razgovaralo se o studiji obnove sela zagorskog dijela Neretve, koja se izrađuje u sklopu EU projekta CO-EVOLVE te o projektu navodnjavanja Neretve i prevodnica na Neretvi. Sudjelovale su i zamjenica župana Žaklina Marević te direktorica Razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije Melanija Milić.

Kroz EU projekt ćemo raditi na očuvanju ambijenta u neretvanskim selima, čuvati baštinu napuštenih sela i iskoristiti ga za kuće za odmor i seoski turizam. Također, imamo zadaću pomiriti sjajan projekt navodnjavanja Neretve s održanjem plovnog puta do Metkovića - kazao je župan Dobroslavić. Projekt CO-EVOLVE, kojeg na području Dubrovačko-neretvanske županije provodi Regionalna razvojna agencija DUNEA, financirat će izradu dokumenta koji će dati plan upravljanja i plan održivog razvoja turizma za područje delte Neretve kao područja s izuzetnim turističkim potencijalom. Ovaj dokument zamišljen je kao nastavak na Plan razvoja turizma klastera Neretva 2015. – 2025., izrađenog od strane Hrvatskog Instituta za turizam, koji je dao ekonomsku podlogu za održivi razvoj na području doline Neretve dok bi dokument koji se planira izraditi kroz projekt CO-EVOLVE dao plansko-urbanističku i konzervatorsku podlogu za konkretni i planski održivi razvoj turizma s naglaskom na ruralna područja koja bi se promovirala kroz neprocjenjive atrakcije prirodne baštine.
Planiranom studijom će se prepoznati vrijednosti pojedinih sela u području Neretve, utvrditi metoda integralnog pristupa analizi i vrednovanju te obnovi na načelima održivog razvoja (ekonomska, ekološka, socijalna i kulturna održivost). Potrebno je također raditi s lokalnim stanovništvom na podizanju svijesti o vrijednosti tradicijske arhitekture i potrebi kvalitetne obnove u duhu tradicije. Na ovaj će se način izraditi kvalitetna podloga za potrebe prostorno planske dokumentacije u svrhu izrade odredbi za obnovu i revitalizaciju tradicijskih naselja. Krajnji su cilj smjernice za širenje naselja, arhitektonsko oblikovanje, uređivanje javnoga prostora te uređivanje i obnova tradicijskih agrikulturnih krajobraznih uzoraka u okruženju.
Participativni pristup potrebno je omogućiti u svim etapama, uključujući lokalnu samoupravu, stanovnike i ostale korisnike prostora. Lokalno djelovanje izuzetno je važno pri usklađivanju interesa zajednice u definiranju koncepta razvoja, ali i za očuvanje same baštine, pa je stanovništvo potrebno osnažiti u smislu edukacije i stručne pomoći u uređivanju vlastitoga životnog prostora nudeći mu prihvatljive modele revitalizacije.
Projekt CO-EVOLVE, financiran iz Transnacionalnog programa Mediteran Europske unije, fokusiran je na obalna područja s visokim turističkim potencijalom s ciljem promicanja suradnje čovjeka i prirode, temeljeno na analizama ovog prostora. Pilot područje u ovom projektu obuhvaća prostor delte Neretve.
Izvor: dunea.hr

7/26/17.

U Prirodoslovnom muzeju Metković 18. srpnja 2017. godine, otvorena je zanimljiva izložba na kojoj je autorica Iva Mihoci radila pune tri godine. Riječ je o izložbi Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja u Zagrebu - “Zvukovi kukaca – orkestar najmanjih.”

Uz autoricu, na otvaranju je govorila ravnateljica Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja u Zagrebu Tatjana Vlahović te ravnateljica Prirodoslovnoga muzeja Metković Ivana Baće. Izložbu je u ime Grada Metkovića otvorio zamjenik Gradonačelnika Damir Rajić, a nakon toga su se najmlađi okupili oko suautora izložbe Petra Crnčana, koji im je objašnjavao kako sve kukci proizvode zvukove.
Mnogi od tih zvukova na takvim su frekvencijama da ih ljudi uopće ne mogu čuti, ili pak toliko tihi da ih je moguće razaznati samo pažljivim slušanjem u izoliranim uvjetima. Zbog toga je mnoge njih morao rekonstruirati slovenski bioakustičar Boštjan Perovšek uz pomoć akademika Matije Gogalija iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Tomija Trilara iz Prirodoslovnog muzeja Slovenije, Jérômea Sauera iz Muséum National d'Histoire Naturelle Paris i Fanny Rybak s Université Paris-Sud, Orsay, Paris , koji su ustupili originalne zvukove različitih vrsta kukaca. Boris Hrašovac i Milivoj Franjević sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su ustupili neke od odabranih primjeraka prepariranih kukaca.
Izloženi su i preparirani kukci „pjevači“ kako bi se prikazala njihova raznolikost, a u prvoj sobi zvučnog prostora naučiti se može osnovne podatke o načinu na koji kukci stvaraju i čuju zvuk. U sljedećoj prostoriji prikazani su veliki model mrava s prikazom struktura pomoću kojih pjeva, stidljiva pipa, skroviti rovac i bogomoljka. Izložba završava najglasnijim pjevačima među kojima je, uz cvrčka i zrikavca, najpoznatiji poljski šturak, hrastova strizibuba i već spomenuta vodena stjenica. Prvi posjetitelji izložbe redom su oduševljeni. Jer, tko je znao da mrav može pjevati?
Kukci nemaju glasnice, naravno, ali zvukove proizvode na različite načine. Vjerojatno najiritantniji među njima – komarac, čini to krilima koja titraju jako brzo, i preko 600 zamaha u sekundi. Usporedbe radi, ljudskim prstom možemo u sekundi zamahnuti najviše deset puta. Zujanje muhe zahtjeva dvostruko manji angažman jer ta domaća životinja krilima zamahne tek 300 puta u sekundi. Danji leptiri ne proizvode zvukove lepršanjem krila. Leptir mrtvačka glava, na primjer, cvili kad je uznemiren i to tako da istisne zrak iz prednjeg crijeva kroz usta.
Od svih kukaca, ipak, najčešće se kao glasnih sjetimo komaraca, cvrčka i zrikavca. Cvrčci se čuju danju, a mužjak toga insekta ne proizvodi zvuk tako što tare krilima već ima opne na zatku koje, brzim stezanjem mišića – i do 500 puta u sekundi – počinju titrati. Zrikavci se, za razliku od cvrčaka, glasaju noću i zvuk proizvode tarući krila ili udove ili oboje. Osim što tako nastoje dozvati partnericu, postoje i posebni zvukovi kojima upozorava na opasnost.
Izložba ostaje otvorena do kraja godine pa je svakako posjetite.
Izvor: Prirodoslovni muzej Metković

7/26/17.

U EU vodiču za uspješan i održiv razvoj gradova i općina možete, između ostalog, doznati koji su temelji dobrog upravljanja i vođenja lokalnih jedinica. Gradovi i općine mogu biti pokretači rasta, razvoja i zapošljavanja. Uspješan i dugoročno održiv rast i razvoj moguće je ostvariti jedino uz horizontalno i vertikalno povezivanje; osmišljavanjem zajedničkih ciljeva za svoju i susjedne općine i gradove te realizaciju zajedničkih projekata i umrežavanje svih segmenata društva poput mladih, znanstvenika, poduzetnika, neprofitnih organizacija i ostalih.
Lokalni razvoj mora biti rezultat rada i uzimanja u obzir potreba cijelog stanovništa, a upravo su gradovi i općine razina vlasti koja je najbliža građanima. Oni razumiju potrebe, brige, vizije i želje građana bolje od bilo koje druge razine vlasti. Gradovi trebaju surađivati s njima kako bi se došlo do inovativnih rješenja zajedničkih lokalnih, nacionalnih i europskih izazova. Oni trebaju ispitivati nove metode zajedničkog stvaranja i participativne demokracije te uključivati građane u procese donošenja odluka približavajući tako upravljačke strukture stanovnicima. Detaljnije informacije o EU vodiču za uspješan i održiv razvoj gradova potražite OVDJE

7/26/17.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavljuje da će tijekom IV. kvartala 2017. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora', kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u zgradama javnog sektora. Poziv će biti namijenjen: ministarstvima, središnjim državnim uredima, državnim upravnim organizacijama i uredima državne uprave u županijama; jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave; javnim ustanovama ili ustanovama koje obavljaju društvene djelatnosti; vjerskim zajednicama koje obavljaju društvene djelatnosti.
Svrha Poziva je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%. Detaljnije informacije o energetskoj obnovi zgrada potražite OVDJE
7/26/17.

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine  donesena je  na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine te je dostupna OVDJE

7/25/17.

Minitarstvo poljoprivrede otvorilo je novo 
savjetovanje na temu: Procjena učinaka propisa: Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komoriHrvatska poljoprivredna komora osnovana je u 2009. godini Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ("Narodne novine" broj 30/09). Tim Zakonom tada je bila propisana obveza članstva za sva poljoprivredna gospodarstva, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Međutim, 2012. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ("Narodne novine" 50/12) ukida se obvezno članstvo i uvodi dobrovoljno.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je tradicionalni i strateški važan organizacijski oblik obavljanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Jačanjem uloge Hrvatske poljoprivredne komore stvorit će se pretpostavke za održivi razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, unapređenje i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu, te jačanje njihove društvene, socijalne i ekološke uloge u očuvanju prirodnih poljoprivrednih resursa.
U eSavjetovanje uključite se OVDJE

7/25/17

Ministarstvo poljoprivrede donosi Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju.
Pravilnik možete preuzeti ovdje: PRAVILNIK

7/24/17

U cijelosti prenosimo obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijaviteljima Javnog poziva za energetsku obnovu zgrada u javnim ustanovama o provedbi javne nabave:
Nastavno na Vašu prijavu za sufinanciranje energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ovim putem još jednom želimo istaknuti važnost postupaka nabave u uspješnoj provedbi ovih projekata. Naime, prema dosadašnjem iskustvu s EU financiranim projektima, utvrđeno je kako su upravo postupci nabave proceduralno najzahtjevnije područje i u njima se uočava najviše temelja za donošenje odluka o nepravilnosti. Takve odluke za posljedicu imaju konkretne financijske korekcije, odnosno smanjenje iznosa odobrenih bespovratnih sredstava
. S ciljem smanjenja mogućnosti za potencijalne nepravilnosti u postupcima nabave Prijavitelja na ovaj Poziv, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je izradio neobvezujuće preporuke i predložak dokumentacije o nabavi, koji su dostupni na web stranici Fonda - odnosno linku: OVDJE
Savjeti ili konzultacije koje Sektor za energetsku učinkovitost Fonda (SEU) daje u dobroj vjeri, tehnička su podrška Prijaviteljima, no isti se ne mogu smatrati suglasnošću niti odobrenjem odluka ili postupaka nabave koje provode Prijavitelji. Ovim putem želimo skrenuti pozornost da smo u određenim slučajevima uočili različita postupanja i tumačenja od strane Prijavitelja, stoga Vas, slijedom danih preporuka i dobre prakse, želimo upozoriti na mogućnost potencijalnih nepravilnosti, a koje bi mogle rezultirati i financijskim korekcijama. Savjetujemo da postupke nabave koji su u tijeku, a nisu usklađeni s preporukama na internetskim stranicama Fonda, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU)  ili uskladite kroz izmjenu dokumentacije ili ih ponovite nakon usklađenja.

Naglašavamo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektor za energetsku učinkovitost (SEU) ni na koji način nije odgovoran za provođenje postupka nabave Prijavitelja te je odgovornost za iste, sukladno Pozivu (Upute za prijavitelje, referentni broj: KK.04.2.1.03, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva te 5.2. Nabava) isključivo na Prijaviteljima.

Zaključno, naglasak još jednom treba staviti na dodatan rizik koji preuzimaju svi Prijavitelji koji provode ili su već proveli postupke nabave prije nego što su dobili Odluku o dodjeli bespovratnih  sredstava, te sklopili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

POSTUPAK JAVNE NABAVE DOKUMENT

Kalendar događanja

« Siječanj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31