U Metkoviću je  20. Rujna održana druga sjednica Partnerskoga vijeća Grada Metkovića, koje je nositelj Strategije razvoja urbanoga područja Grada Metkovića za programsko razdoblje do 2020.,

Sjednici je nazočio 21 predstavnik javnoga, privatnoga i civilnoga sektora Grada Metkovića, koji su ključan dio konzultacijskog procesa jer se tako potiče transparentan način sudjelovanja u kreiranju strateškoga dokumenta.

Sjednicu je vodila zamjenica gradonačelnika Katarina Ujdur, dok je Lara Šiljeg iz Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Metkovića, Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, iznijela razvojne ciljeve, prioritete i mjere te ključne strateške projekte Grada Metkovića za razdoblje do 2020. godine.

Podsjetimo, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske definira strategije urbanog područja (SRUP) kao temeljni strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja(NN 147/14, članak 15., st. 1).

Radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnoga razvoja, posebno njegove urbane dimenzije, Zakonom o regionalnom razvoju  su ustrojena tri tipa urbanih područja

  1. Četiri urbane aglomeracije– koje za središte imaju četiri najveća hrvatska grada: Zagreb, Split, Rijeku i Osijek;
  2. Veća urbana područja  – tj. gradovi koji, prema posljednjem popisu stanovništva, imaju više od 35.000 stanovnika, pod uvjetom da nisu uključeni u urbane aglomeracije te
  3.  Manja urbana područja – tj. gradovi koji, prema posljednjem popisu stanovništva, imaju manje od 35.000 stanovnika i najmanje 10.000 stanovnika u svom središnjem naselju i/ili su županijsko središte. Na području LAG-a Neretve tu obvezu izrade strategije urbanog područja imaju Grad Metković i Grad Ploče.
    Izvor:METKOVIĆ.HR

Na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda objavljena je najava poziva za dostavu projektnih prijedloga "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja" s ciljem obavještavanja javnosti za pravovremenu pripremu projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Javnim pozivom se nastoji istaknuti važnost suradnje visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnog društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana s ciljem doprinosa ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice.

Cilj je poticanje studenata na stjecanje praktičnih znanja i vještina kojima mogu doprinijeti  rješavanju društvenih problema i razvoju zajednice

Prihvatljivi prijavitelji su: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskuh zajednica registrirane kao neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri su: udruge, zaklade, socijalne zadruge, privatne ustanove, pravne osobe vjerskuh zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja i javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne samouprave.

Ukupna vrijednost potpora iznosi 27.000.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 kn, a najviši 1.200.000,00 kn

Više informacija OVDJE

U suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, Zaklada „Kajo Dadić“ putem natječaja dodjeljuje financijske podrške građanskim akcijama kojima se podiže razina kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenja lokalnih potencijala.

Prijaviti se mogu: udruge, zaklade, ustanove kao što su škole, vrtići, domovi i druge ustanove pod uvjetom da su u državnom vlasništvu, a imaju registrirano sjedište djelovanja u jednoj od sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Ličko-senjskoj. 

Natječaj će biti predstavljen u prostoru Galerije Gradskog kulturnog središta Metković, na adresi Stjepana Radića 1, u utorak 4. listopada 2016. u 10:30 sati.  Tom prilikom će svi zainteresirani biti upoznati s uvjetima natječaja i mogućnostima za prijavu.

03.10.2016.

Bjelovarski lađari bili su domaćini veličanstvene Noći prvaka, a povod je bio nezapamćeni uspjeh na neretvanskom Maratonu lađa . Naime, u 19-godišnjoj povijesti Maratona nitko izvan doline Neretve nije bio među tri najbolje ekipe, a bjelovarski lađari iz Sportske udruge Argonaut uspjeli su napraviti pravi podvig doveslavši do pobjede. Prvotno se na Noći prvaka okupilo 500-tinjak gostiju iz doline Neretve. 
Djelić atmosfere s ovogodišnje noći prvaka možete pogledati OVDJE

03.10.2016.

U sklopu ciljanog pozivnog natječaja IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje (Cross-border Cooperation Programme), Lučkoj upravi Ploče su odobrena financiranja dvaju projekata u kojima je partner ova ustanova. Uz projekt CARICA (puno ime: Capitalization of adriatic-ionian reliable intermodal connections to support the EUSAIR action plan) odobren je i projekt ADRISTARTER (puno ime: Advanced development of macroregional infrastructures and services for transport and accessibility of residents, tourists and enterprises). Cilj projekata je povećanje konkurentnosti međuobalnog povezivanja (Short Sea Shippinga) i intermodalnih prijevoznih rješenja u lukama i logističkim centrima srednjeg i južnog Jadrana, s osobitim naglaskom na integraciju u logističke lance pomorskih pravaca na obalama Jadranskog i Jonskog mora. U sklopu projekta ADRISTARTER s ciljem razvoja makroregionalnih infrastruktura i usluga za potrebe pravovremenog pružanja informacija, kao i njihove razmjene, te uređenja putničke obale za potrebe građana i posjetitelja na postojećim trajektnim linijama, Lučka uprava Ploče je izvršila nabavu i postavljanje pametnih klupa Steora uz pomoć djelatnika Ploče Sailing-a. Pametna klupa sadrži sve najbitnije elemente koje građani ili posjetitelji najčešće koriste. Pametne klupa sadrže solarne panele, koji omogućuju punjenje pametnih uređaja putem USB-a i bežično ovisno u uređaju koji se koristi. Korisnicima je omogućeno povezivanje na Internet u krugu od četiri metra oko klupe. Postavljene pametne klupe Steora imaju ugrađene različite funkcionalne module. Pored modula prikupljanja sunčeve energije, punjenja elektroničkih uređaja, pročišćavanja zraka, prikupljanja podataka i osvjetljavanja okoline, Steora raspolaže uz internet i marketing module koji korisnicima omogućavaju dodatne usluge. Pametne klupe su isporučene od strane Hrvatskog telekoma koji je ujedno i pružatelj internet usluga. U sklopu projekta ADRISTARTER obavit će se niz aktivnost s ciljem uređenja putničke obale, regulacije prometa, povećanja sigurnosti , te pametnog i efikasnijeg upravljanja rasvjetom i električnom energijom, kao i razvoja ICT rješenja za razmjenu poruka i informacija s partnerima iz Italije o vozilima i turistima na trajektu čime će se povećati i sama sigurnost.
Teks i foto: neslužbena stranica grada Ploča

03.10.2016.

U okviru Mjere 17 "Upravljanje rizicima" Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020., podmjere 17.1. "Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka" korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka. Korisnici su fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika, a intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) godišnje po korisniku. Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to: – nepovoljne klimatske prilike – životinjske i biljne bolesti – najezda nametnika – okološni incidenti i/ili – mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11). Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. Korisnik podnosi zahtjev za ostvarivanje potpore Agenciji za plaćanja isključivo elektroničkim putem, putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET jednom godišnje, u periodu od 1. listopada do 30. studenoga tekuće godine. Korisnici su dužni Agenciji dostaviti i Potvrdu o podnošenju Zahtjeva u fizičkom obliku. Detalje možete vidjeti OVDJE

03.10.2016.
U tijeku je drugi krug konzultacija s građanima Europe o željenoj budućnosti. Uključite se i vi, iskažite svoje potrebe, odaberite moguće smjerove istraživanja! On-line upitniku pristupite na poveznici: UPITNIK . Građani iz 30 zemalja Europe, u isto vrijeme, na jednom mjestu - zajedničkoj platformi - biraju moguće istraživačke smjerove za budući Europski program istraživanja i inovacija. Taj se Program želi učiniti odgovornijim, kako bi se oblikovala bolja i željena budućnost za europske građane. Financirani projekti bi trebali odgovoriti na društvene potrebe i doprinijeti rješavanju ključnih društvenih problema. Osim što ćete dati svoj doprinos odlučivanju o europskoj istraživačkoj politici, možete biti i nagrađeni novčanom nagradom. Izbor dobitnika će se provesti putem računalnog nasumičnog odabira jedne od prijavljenih e-mail adresa sudionika koji su ispunili upitnik u cijelosti. On-line konzultacije provode se u okviru projekta CIMULACT - Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzoru 2020. ODRAZ - Održivi razvoj zajednice jedan je od 30 partnera u projektu, zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj. Tijek projekta možete pogledati OVDJE

04.10.2016.

Rimske kolonije na istočnoj obali Jadrana, poput Salone, ili malo južnije - Narone, vjerojatno nikada neće biti do kraja istražene. Na njihovim ostacima sagrađeni su novi gradovi. Arheolozi, međutim, ne odustaju. Upravo traju podvodna istraživanja rječice Norin, petstotinjak metara udaljene od središta antičke Narone. Najvažniji je nalaz reljefna plastika boga Atisa. Na dojavu mještana o neobičnim kamenim blokovima samo nekoliko metara od površine rijeke Norin, u Vidu kod Metkovića zaputili su se arheolozi splitskog muzeja i ronioci kluba Rostrum. Nakon nekoliko dana istraživanja otkrili su još više monumentalnih blokova koji premošćuju rječicu Norin i svi su sekundarnoj uporabi - znači radi se o dijelovima arhitekture vjerojatno donesenih nakon što je Narona kao rimski grad prestala postojati, kaže Mario Radaljac iz splitskog arheološkog muzeja. Za sada je nejasno je li se blokovima skretala rijeka ili su ondje završili pukim slučajem. Ovim iskapanjima pokušavaju se ponovno pokrenuti podvodna istraživanja u splitskom  arheološkom muzeju, prekinuta sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Na području srednje i južne Dalmacije brojni su podmorski lokaliteti koje tek treba otkriti i pokazati svijetu. Uz važnost razumijevanja prošlosti - oni su i neprocjenjiv turistički potencijal. Video reportažu možete pogledati OVDJE
Tekst i foto: hrt.hr

04.10.2016.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Vodič za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za mjeru M17 Upravljanje rizicima, podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka. Vodič sadrži informacije o upisu u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, podnošenju Zahtjeva za potporu, preuzimanju akata i podnošenju prigovora, ostalim obvezama korisnika te kontaktima za dodatne informacije. Vodič možete pregledati OVDJE

04.10.2016.
U Narodnim novinama broj 81 od 09. rujna 2016. godine objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U navedenom Pravilniku sukladno članku 8. stavku 1. prihvatljive za potporu su proizvođačke organizacije priznate u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine«, br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15 i 124/15). Također, sukladno članku 5. Pravilnika prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje, a u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Nadalje, sukladno članku 8. stavku 2. Pravilnika proizvođačke organizacije u obvezi su sastaviti poslovni plan za petogodišnje razdoblje, a koji dostavljaju Ministarstvu na odobravanje. Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu su: 1) poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije, 2) sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije, 3) komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili 4) centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja.
Prihvatljivi troškovi su:
1)   administrativni troškovi, 2)troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, 3) troškovi (koncentriranja proizvoda) udruženog stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova, 4) troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko, 5) kupnja informatičke opreme i tehnologije, 6) trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili 7) troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.
Detaljna lista prihvatljivih troškova biti će objavljena uz natječaj.
Sadržaj poslovnog plana preuzmite OVDJE

Kalendar događanja

« Svibanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31