7/26/17.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavljuje da će tijekom IV. kvartala 2017. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora', kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u zgradama javnog sektora. Poziv će biti namijenjen: ministarstvima, središnjim državnim uredima, državnim upravnim organizacijama i uredima državne uprave u županijama; jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave; javnim ustanovama ili ustanovama koje obavljaju društvene djelatnosti; vjerskim zajednicama koje obavljaju društvene djelatnosti.
Svrha Poziva je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%. Detaljnije informacije o energetskoj obnovi zgrada potražite OVDJE
7/26/17.

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine  donesena je  na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine te je dostupna OVDJE

7/25/17.

Minitarstvo poljoprivrede otvorilo je novo 
savjetovanje na temu: Procjena učinaka propisa: Savjetovanje s javnošću za Iskaz o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komoriHrvatska poljoprivredna komora osnovana je u 2009. godini Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ("Narodne novine" broj 30/09). Tim Zakonom tada je bila propisana obveza članstva za sva poljoprivredna gospodarstva, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Međutim, 2012. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ("Narodne novine" 50/12) ukida se obvezno članstvo i uvodi dobrovoljno.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je tradicionalni i strateški važan organizacijski oblik obavljanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Jačanjem uloge Hrvatske poljoprivredne komore stvorit će se pretpostavke za održivi razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, unapređenje i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu, te jačanje njihove društvene, socijalne i ekološke uloge u očuvanju prirodnih poljoprivrednih resursa.
U eSavjetovanje uključite se OVDJE

7/25/17

Ministarstvo poljoprivrede donosi Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju.
Pravilnik možete preuzeti ovdje: PRAVILNIK

7/24/17

U cijelosti prenosimo obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijaviteljima Javnog poziva za energetsku obnovu zgrada u javnim ustanovama o provedbi javne nabave:
Nastavno na Vašu prijavu za sufinanciranje energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ovim putem još jednom želimo istaknuti važnost postupaka nabave u uspješnoj provedbi ovih projekata. Naime, prema dosadašnjem iskustvu s EU financiranim projektima, utvrđeno je kako su upravo postupci nabave proceduralno najzahtjevnije područje i u njima se uočava najviše temelja za donošenje odluka o nepravilnosti. Takve odluke za posljedicu imaju konkretne financijske korekcije, odnosno smanjenje iznosa odobrenih bespovratnih sredstava
. S ciljem smanjenja mogućnosti za potencijalne nepravilnosti u postupcima nabave Prijavitelja na ovaj Poziv, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je izradio neobvezujuće preporuke i predložak dokumentacije o nabavi, koji su dostupni na web stranici Fonda - odnosno linku: OVDJE
Savjeti ili konzultacije koje Sektor za energetsku učinkovitost Fonda (SEU) daje u dobroj vjeri, tehnička su podrška Prijaviteljima, no isti se ne mogu smatrati suglasnošću niti odobrenjem odluka ili postupaka nabave koje provode Prijavitelji. Ovim putem želimo skrenuti pozornost da smo u određenim slučajevima uočili različita postupanja i tumačenja od strane Prijavitelja, stoga Vas, slijedom danih preporuka i dobre prakse, želimo upozoriti na mogućnost potencijalnih nepravilnosti, a koje bi mogle rezultirati i financijskim korekcijama. Savjetujemo da postupke nabave koji su u tijeku, a nisu usklađeni s preporukama na internetskim stranicama Fonda, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU)  ili uskladite kroz izmjenu dokumentacije ili ih ponovite nakon usklađenja.

Naglašavamo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektor za energetsku učinkovitost (SEU) ni na koji način nije odgovoran za provođenje postupka nabave Prijavitelja te je odgovornost za iste, sukladno Pozivu (Upute za prijavitelje, referentni broj: KK.04.2.1.03, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva te 5.2. Nabava) isključivo na Prijaviteljima.

Zaključno, naglasak još jednom treba staviti na dodatan rizik koji preuzimaju svi Prijavitelji koji provode ili su već proveli postupke nabave prije nego što su dobili Odluku o dodjeli bespovratnih  sredstava, te sklopili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

POSTUPAK JAVNE NABAVE DOKUMENT

7/21/17

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju dodatno je intenzivirala svoje aktivnosti na obradi zahtjeva za potporu iz mjere 6, zaprimljenih po natječaju za operaciju 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima (813 zahtjeva) te operaciju 6.3.1. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (4189 zahtjeva).  Kako je vidljivo, odaziv korisnika bio je enorman te je bilo potrebno angažirati dodatne snage kako bi se navedeni zahtjevi obradili u primjerenom roku. Trenutno je na obradi zahtjeva angažirano više od 50 djelatnika te se očekuje da će tijekom rujna i listopada biti izdane odluke o dodjeli sredstava. Korisnici se mole da žurno odgovaraju na zahtjeve za obrazloženja i ispravke koje im upućuje Agencija za plaćanja kako bi se prijave obradile u planiranim rokovima te omogućilo raspisivanje natječaja za navedene operacije, predviđene tijekom listopada, odnosno studenog ove godine.

7/21/17

Obavještavaju se korisnici koji su podnijeli zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu da će Agencija za plaćanja, u slučaju isplate u ratama, u slučaju nemogućnosti završetka projekta uslijed objektivnih i opravdanih okolnosti, dozvoliti odstupanje od Pravilnika te korisnicima omogućiti podnošenje zahtjeva za promjenu i nakon što je izvršena isplata po prethodnom zahtjevu za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma. Predmet zahtjeva za promjenu ne mogu biti troškovi za koje je već podnesen zahtjev za isplatu. Od trenutka stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava do konačne isplate Zahtjev za promjenu korisnik može podnijeti najviše 2 puta, a sukladno članku 29. Pravilnika. Detaljne Upute za podnošenje Zahtjeva za promjenu, kao i obrazac Zahtjeva za promjenu možete pronaći OVDJE

7/21/17

Odlične vijesti stigle su iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U listopadu 2016.g. JU IZVOR Ploče, na temelju Programa ruralnog razvoja, u okviru Mjere 07 tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ prijavila je projekt izgradnje tlačnog cjevovoda CS KLOKUN – VS PLOČE, ukupne vrijednosti 3.375.784,53 kn (bez PDV-a). Aplikacija je ocjenjena pozitivno, te će se spomenuta dionica u 100%- tnom iznosu financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Kako se navodi u Odluci o prihvatljivosti korisnik je ostvario 50 bodova te mu se utvrđuje najviši iznos potpore koji iznosi 3.375.784,53 kn. Nakon potpisivanja Ugovora o financiranju, provest će se postupak javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor, te krajem godine krenuti u izgradnju projekta. Rok izvršenja je 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora. Projektom će se doprinjeti povećanju kvalitete opskrbe pitkom vodom, efikasnosti javne vodoopskrbe i smanjenju gubitaka vode iz sustava. Dodana vrijednost projekta je očuvanje vodnog bogatstva izvorišta, a ujedno i racionalnija potrošnja električne energije jer će se realizacijom projekta maksimalno iskoristiti radni kapacitet crpne stanice.
Izvor: neslužbena stranica grada Ploča

7/21/2017

U utorak je u Galeriji GKS-a održan jedan u nizu sastanaka koji su krenuli ove godine nakon što se Ministarstvo poljoprivrede ozbiljnije uključilo u provođenje mjera i počelo ih izdašnije financirati. Riječ je o problemu sredozemne voćne mušice, odnosno problemu u proizvodnji i izvozu mandarina.
Program provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo pri Ministarstvu poljoprivrede, a sastanku su nazočili, pomoćnica ministra Tolušića Jelena Đugum, ravnatelj HCPHS Krunoslav Dugalić, voditelj projekta Mario Bjeliš i njegovi suradnici iz Opuzena, predstavnici poljoprivredne savjetodavne službe, predsjednica LAG Neretve Tomislava Bule - Radaljac, fitosanitarni inspektori, predstavnici županije, gradova i općina doline Neretve, predvođeni gradonačelnikom Daliborom Milanom i njegovim zamjenikom, ekspertom kada je poljoprivreda u pitanju, Robertom Dokom., koji nam je rekao da Grad Metković razumije važnost ovoga problema i spreman je na suradnju i sudjelovanje u okviru svojih mogućnosti.
Obveza proizvođača, način provođenja mjera higijene voćnjaka te pravilnog zbrinjavanja industrijskog otpada u otkupnim centrima, zakonski je definiralo Ministarstvo poljoprivrede kroz Naredbu o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne mušice. Cilj ovog sastanka je sve dionike ovoga projekta aktivnije uključiti i, što je jako važno, napraviti stalnu suradnju – koordinaciju svih koji na ovaj ili onaj način sudjeluju, a sve kako bi krajnji rezultat bio sto bolji, odnosno da šteta od ovoga vrlo važnog štetnika, sredozemne mušice, bude sto manja.
Izvor: metković-news

Lokalna akcijska grupa (LAG ) Virovitički prsten je u sklopu studijskog putovanja u Subotu 24. Lipnja posjetila . područje Lokalne akcijske grupe Neretva. LAG Virovitički prsteN obuhvaća područje grada Virovitice i 5 općina: Lukač, Špišić Bukovicu, Pitomaču, Suhopolje i Gradinu ima površinu od 814,46 km² te 49.738 stanovnika što je prostorno gotovo dva puta veći od doline Neretve.

Cjelokupno studijsko putovanje članova LAG-a Virovitički prsten  je obuhvaćalo posjet kolegama iz LAG-a Adrion, primjerima dobre prakse s područja LAG-a kao i  izlaganje na sajmu „OKUSI HRVATSKu“ koji se održavao u Baškoj vodi od  23.-24.06.2017.

U subotu 24. Lipnja 2017. Godine kolege iz LAG-a Virovitički prsten su došli u posjetu u Neretvu. Aktivnosti su započele na području Grada Ploča u posjetu Opg Tomo Ostojić i pogonu za preradu smokava sufinanciranog iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020 u okviru Podmjere  „4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Goste je dočekao i pozdravio zamjenik Gradonačelnika Grada Ploča G. Ivan Marević koji je i sam sudjelovao u obilasku i prezentaciji ovog primjera dobre prakse.
Vlasnik OPG-a G. Ostojić je prezentirao pogon, proces  prijave na Podmjeru, provedbu  tabave i projekta te na kraju izvještavanje i važnost vidljivosti projekta.
Nakon prezentacije, obilaska i kušanja nekih od proizvoda gosti su krenuli na Baćinska jezera gdje su u pratnji predsjednice LAG-a Neretva i člna Upravnog odbora  tradicionalnim neretvanskim plovilom obišli jezera. Nakon obilaska  održan je radni dio posjeta i  prezentacija LAG-a Neretve.

Predsjednica LAG-a Tomislava Bule-Radaljac i član Upravnog odbora Lag-a G- Joško Curić Babić su predstavili LAG Neretvu, najvažnijekarakteristike područja kao i aktivnosti LAG-a. Detaljnije je prezentirana Lokalna razvojna strategija i mjere koje su odabrane za provedbu te razlozi za odabir mjera s obzirom na karakteristike područja.
Predsjednica Lag-a Virovitički prste Gđa. Ljubica Kravaršćan je prezentirala lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Virovitički prsten te odabrane v mjere koje su najvažnije za njihov LAG.

Gosti iz Lag-a Virovitički prsten su  aktivno sudjelovali u raspravi koja se razvila nakon prezentacije a odnosila se pretežito na primarnu proizvodnju, kulture koje prevladavaju u Neretvi  te najvažnije mogućnosti suradnje dva područja u okviru projekata suradnje LAG-ova. Svi su se složili kako je izazovno vrijeme raspisivanja natječaja pred njima te kako je osiguranje preduvjeta za što uspješniju provedbu kao što je podrška lokalne zajednice- izuzetno bitna.

S obzirom na „gust“ raspored,  putovanje su nastavili prema Vinariji Volarević  u Metkoviću i rasadniku Prud gdje je prezentirano Vinogorje Komarna, Vinogradi Volarević te vinarija koji su sufinancirani iz pretpristupnog Programa IPARD te Nacinalog programa pomoći sektoru vina popularne „ vinske omotnice“.

Drugi dio dana je bio posvećen posjetu još jednom primjeru dobre prakse a to je OPG KNEŽIĆ i projektu sufinanciranom  iz Podmjere  6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima kao i obilazak plantaža mandarine u Opuenu te kratki odmor na Ušću Neretve prije samog odlaska.

„Iako je posjet kolega trajao samo jedan dan, što zasigurno nije ni približno dovoljno za vidjeti i doživjeti bogatstva Neretve vjerujemo kako je ovo tek početak stvaranja kvalitetnih partnerstava  te kako ćemo surađivati i dalje a sve s ciljem razvoja područja za koje su LAG-ovi osnovani.“kratko je izjavila Predsjednica LAG-a Neretva Gđa. Tomislava Bule-Radaljac.

Galeriju slika posjeta gostiju iz Lag-a Virovitički prsten možete pogledati ovdje

 

View this photo set on Flickr
View the embedded image gallery online at:
http://lagneretva.com/novosti?limit=14&start=182#sigProIdb5dade9145

Kalendar događanja

« Kolovoz 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31