20.12.2017.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uključeno je u proces strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj od 2013. godine.

Cilj procesa je da politika za mlade odgovori na potrebe i očekivanja mladih ljudi širom Europske unije. Kako bi to ostvario, proces okuplja mlade ljude, organizacije mladih i za mlade i donositelje odluka, kako bi zajedno raspravljali i pridonosili politikama za mlade i u vezi s mladima koje se donose na nacionalnoj i EU razini.

Slijedom navedenoga, pozivaju se svi mladi između 13 i 30 godina da ispune upitnik i na taj način kažu koja područja i pitanja smatraju važnima za sve mlade u Europi te time sudjeluju u oblikovanju politika koje ih se tiču.

Upitniku se može pristupiti putem sljedeće poveznice OVDJE

19.12.2017.

Prenosimo obavijest Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

"Obavještavamo korisnike da je Agencija za plaćanja, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj, produljila rok provedbe projekata korisnika iz prvog natječaja za operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.   

Sukladno tome, rok za podnošenje posljednjeg zahtjeva za isplatu za projekte iz prvog natječaja za operaciju 4.1.1. s ulaganjima u opremanje je 30. ožujka 2018. godine."

18.12.2017.

Župan Nikola Dobroslavić, ujedno i predsjednik Partnerskog vijeća vodio je IV. sjednicu Partnerskog vijeća Dubrovačko neretvanske županije na kojoj je predstavljena i potvrđena liste prvenstva pristiglih projekata u sklopu “Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova’’, koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Dunea.

Dubrovačko neretvanskoj županiji dodijeljeno je 3.2 milijuna kuna, a župan Dobroslavić je naglasio kako se provedbom ovog Programa po prvi puta sredstva spuštaju na regionalnu –lokalnu razinu.

Ukupno su pristigla 23 projektna prijedloga iz 16 jedinica lokalne samouprave Dubrovačko neretvanske županije. Vrijednost pristiglih projektnih prijedloga za izradu projektne dokumentacije je viša od sedam milijuna kuna, a procijenjena vrijednost investicija je 125.2 milijuna kuna.

Dunea kao regionalni koordinator osim suradnje u navedenom Programu Ministarstva informirala je članove Partnerskog vijeća o izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine te o svom doprinosu i obavezama u istoj, a na sjednici je održana i aktivna rasprava po svim točkama dnevnog reda.

Inače, Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo koje okuplja predstavnike različitih dionika razvoja na području jedinice regionalne samouprave (javni, gospodarski i civilni sektor te akademske zajednice), a osniva se s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice regionalne samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i navedenom Uredbom.
Listu prvenstva pogledajte:  LISTA-PRVENSTVA-PROJEKTI.pdf
Izvor: dnz.hr 

14.12.2017.

Ekonomska klinika organizira skup edukativnih predavanja "Akademija za OPG" u Zagrebu.
Naime, Akademija za OPG program je osmišljen od strane članova neprofitne udruge Ekonomske klinike, koja u suradnji s mentorima i vanjskim suradnicima pruža pomoć i besplatno savjetuje građane, neprofitne organizacije te mlade i socijalne poduzetnike.

Suočeni s činjenicom da je u posljednje četiri godine u Hrvatskoj nestalo više od 20.000 OPG-ova, studenti Ekonomske klinike odlučili su educirati obiteljska gospodarstva te im pružiti osnovno znanje o mogućnostima pribavljanja sredstava iz EU fondova kao i osnovna marketinška i menadžerska znanja za uspješnije vođenje obiteljskih gospodarstva. Obiteljska gospodarstva zatvaraju se svakodnevno, a najviše OPG-a ugasilo se tijekom 2015. godine kada je, zbog primjene novih pravila poljoprivredne politike i novog sustava potpora, broj smanjen za 13.748 OPG-ova.

Akademija za OPG je zamišljena kao obrazovni program za sve OPG-ove i stanovnike koji se žele dodatno educirati o mogućnostima poslovnog usmjerenja prema poljoprivredi, osnovama marketinga i menadžmenta u OPG-u o procesu apliciranja za sredstva iz EU fondova za male OPG-ove, profitabilnih kultura za uzgoj u poljoprivrednoj proizvodnji, efikasnog korištenja energenata, zadrugama i udruživanju te poticanju mladih na poduzetništvo u poljoprivredi.

Akademija je koncipirana kao set od nekoliko odvojenih predavanja (prvo je već održano 8. prosinca) koja će se održati 15.12.2017., 26.1.2018. i 9.2.2018. Obuhvatit će se teme vezane uz osnivanje i troškove osnivanja OPG-a (Mladen Boljkovac), profitabilne kulture za uzgoj u poljoprivrednoj proizvodnji (IPS Konzalting), program ruralnog razvoja i EU fondovi (IPS Konzalting) te proizvođačke zadruga (IPS Konzalting). 

Edukacije su besplatne te će se održati u prostorima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u vremenu od 19 do 21 sat.


Prijavu možete izvršiti OVDJE

12.12.2017.

Dubrovačko-neretvanska županija je odobrila i započela isplatu 360 tisuća kuna vinogradarima županije kao pomoć za ublažavanje posljedica mraza iz travnja ove godine, a taj novac bit će raspodijeljen na 536 vinogradara iz osam gradova i općina županije. Spomenuta sredstva, ionako namijenjena za razvoj vinarstva u županiji, osigurana su kao ušteda troškova četvrtog Dubrovnik Festwine-a.

Pomoć je namijenjena tvrtkama, obrtima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a utvrđena je temeljem prijave kod tada proglašene elementarne nepogode utvrđene u suradnji s općinskim i gradskim povjerenstvima.

Bitno je napomenuti kako se ova pomoć, ni u kojoj mjeri ne odnosi na prijavljene štete iz Registra šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda, koje su sukladno zakonu, u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske te će kao takve i biti razmatrane, kao što je to bilo i za ranijih elementarnih nepogoda.

Ova pomoć predstavlja doprinos očuvanju vinarstva i vinogradarstva kao gospodarske grane Županije, te tradicije i očuvanju vinove loze kao dijelu kulturnog nasljeđa.

Što su to eFondovi?

Ponedjeljak, 11 Prosinac 2017 10:58 NovostieFondovi novi informatički sustav
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uspostavilo je sustav eFondovi kao novo sveobuhvatno informatičko rješenje za učinkovito upravljanje i praćenje operativnih programa i provedbe projekata financiranih iz ESI fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020. Sustav eFondovi je informatički sustav koji je namijenjen za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za financijsko praćenje i praćenje provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, konkretno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tehnički uvjeti korištenja i načini prijave/registracije u sustav

Svaki građanin Republike Hrvatske, kojem je izdana prihvatljiva vjerodajnica za elektroničku identifikaciju (egrađani), imat će u okviru Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) jedinstveni elektronički identitet kojim će se koristiti u pristupu elektroničkim javnim uslugama, odnosno u elektroničkoj komunikaciji s javnim sektorom. Sustav eFondovi jedna je od javnih usluga (e-usluga) Republike Hrvatske.
Inicijalna prijava korisnika u sustav sastoji se od autentifikacije i autorizacije putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava – NIAS (razina zaštite 3 ili više).
Po prihvaćanju Općih uvjeta korištenja obavezan je unos elektroničke pošte za prijem koda za potvrdu ispravnosti unesene adrese elektroničke pošte kao preduvjet za pristupanje sustavu eFondovi. Akcijom „Zatraži kod za potvrdu eadrese“ isti će dostavljen na unesenu adresu elektroničke pošte. Potvrda adrese elektroničke pošte služi radi potvrde dodatnog kanala komunikacije sa sustavom jer će korisnik o svim promjenama vezanim za provedbu svojih projekata biti dodatno obaviješten putem elektroničke pošte.


Važno je napomenuti kako je sustav eFondovi povezan sa OIB registrom i Obrtnim registrom. Sve pravne osobe za koje se nedvojbeno može utvrditi osoba zakonom ovlaštena za zastupanje u navedenim registrima, sustav će te iste osobe po autentifikaciji putem NIAS-a upisom OIB-a pravne osobe i odabirom ponuđene akcije „Dohvati“  automatski prepoznati kao ovlaštene osobe za zastupanje.

Tehnički uvjeti koje kao korisnici morate zadovoljiti za korištenje sustava eFondovi su: minimalna širina ekrana 1366 pixela, pristup internetskoj vezi te korištenje google Chrome ili Internet Explorer preglednika.
Ukoliko ste zadovoljili gore navedene predispozicije, Vaša prijava u sustav biti će uspješna, nakon čega će Vas sustav preusmjeriti na početnu stranu sustava na kojoj ćete moći pronaći sve sekcije koje će Vam biti potrebne za navigaciju sustavom. Dvije najvažnije sekcije svakako su: „Status mojih prijava“ i „Moji projekti“ . Sekcija „Status mojih prijava“ prikazuje popis i status svih započetih prijava na pozive za dostavu projektnih prijava, a sekcija „Moji projekti“ prikazuje popis i status svih sklopljenih ugovora o financiranju projekata za pravnu osobu koju predstavljate.

Podnošenje i povlačenje projektne prijave

Nakon završene provjere i ispravaka prijavnog obrasca, projektna prijava podnosi se nadležnom tijelu akcijom „Podnesi“. Ako nema pogrešno upisanih podataka u obrascu javlja se poruka za potvrdu slanja projektne prijave instituciji.Time, prijava prelazi u status da je poslana nadležnom tijelu, nakon čega je moguće izmeđuostaloga i povući prijavu. 

Prvi postupak dodjele bespovratnih sredstava

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU svim potencijalnim i zainteresiranim korisnicima u proteklom periodu od 4. – 14. rujna 2017. godine omogućilo je javno testiranje sustava eFondovi gdje su testeri mogli ostaviti svoje komentare i prijedloge za poboljšanje sustava.
Putem novog sustava elektroničke prijave projekata eFondovi u studenom objavljen je i prvi otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja; „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" kojim se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Korisničke upute za eFondovi potražite OVDJE
eFondovi

8.12.2017.

Na temelju Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine,  Strateškog plana Ministarstva turizma za razdoblje 2017.-2019. godine, Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. i točke II Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma, a nakon objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini i prijedloga Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava iz Zapisnika Povjerenstva za provedbu Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini ministar turizma donosi Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini.

Opći cilj Programa razvoja javne turističke infrastrukture je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Također, sufinanciranjem projekata javne turističke infrastrukture potiče se stvaranje nove atrakcijske osnove i ravnomjernija prostorna distribucija potražnje, generiraju se novi motivi dolaska te se potiče rast turističke potrošnje.

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva iz Fonda za razvoj turizma, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za sufinanciranje sljedećih razvojnih projekata.

Čitavu listu odobrenih projekata možete pogledati OVDJE

8.12.2017.

U cijelosti prenosimo obavijest Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:
"S obzirom na brojne upite poljoprivrednika o ponovnoj sadnji vinograda nakon krčenja zbog zaraze žuticom vinove loze, objavljujemo stručno mišljenje i preporuku Zavoda za zaštitu bilja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

Navedeno stručno mišljenje i preporuku možete preuzet OVDJE"

6.12.2017.

Centar za poduzetništvo poziva Vas na besplatan seminar Obrt kao oblik samozapošljavanja, koji će se održati 15. prosinca (petak) s početkom u 10 sati u prostorijama Autoškole Žabac u Metkoviću.

Seminar je namijenjen onima koji namjeravaju započeti vlastito poslovanje ili su tek započeli s poslovanjem i traže informacije koje će im pomoći da bolje razumiju poduzetničko okruženje i obveze u poslovanju obrta. Dakle, polaznici će biti upoznati s procesom osnivanja obrta, vrstama obrta, davanjima u obrtu, fiskalizacijom te važnosti kvalitetne komunikacije poduzetnika obrtnika s računovođom.

Zainteresiran se mogu prijaviti tel: 020/418-401 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Broj polaznika je ograničen, a prijave se zaprimaju do 14. prosinca.

5.12.2017.

Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi Opuzen, Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo je bespovratna sredstva za projekt pod nazivom „Mandarina – od ideje do proizvoda“ za ostvarivanje ciljeva iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te ostvarivanje ciljeva iz Strategije Europa 2020 kroz promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete obrazovanja učenika u srednjim školama koje provode strukovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine.

Bespovratna sredstva za financiranje promocije i jačanja kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi osigurana su u okviru Plana proračuna Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2017. – 2019.

Detaljnije informacije, kao i sve dobitnike bespovratnih sredstava pogledajte OVDJE

Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31