29.1.2018.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva danas je raspisala Poziv za iskaz interesa za uspostavu Inicijalne programske suradnje sa sedam inačica Poziva koje predstavljaju sedam programskih područja (PP) raspisanih ovim Pozivom i to:

  • PP1 - STEM i organizacije civilnoga društva
  • PP2 - STEM i razvoj lokalne zajednice
  • PP3 - Ljudska prava i globalizacija
  • PP4 - Zapošljavanje mladih kroz međusektorsku suradnju
  • PP5 - Prevencija i zaštita zdravlja
  • PP6 - Ovisnosti novog doba
  • PP7 - Suradnja na Euro-Mediteranu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja koja su predviđena ovim Pozivom (sa izuzetkom PP7 sukladno objašnjenjima datim u Uputama za prijavitelje). Poziv je otvoren do 26. veljače 2018. godine, a iznos podrške za Inicijalnu programsku suradnju iznosi Kn 200.000,00 za svako od raspisanih programskih područja.

Način i uvjeti za prijavu detaljno su opisani u Uputama za prijavu te je iste potrebno dobro proučiti.
Svu potrebnu dokumentaciju za navedena Programska područja potražite OVDJE

25.1.2018.


Dubrovačko - neretvanska županija raspisuje Javni poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi. Detaljnije informacije potražite OVDJE

24.1.2018.

Poziv je namijenjen isključivo udrugama za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A) i dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH (B). U okviru ovog Poziva moguće je ostvariti i sufinanciranje za predstavljanje Republike Hrvatske sudjelovanjem predstavnika/ca udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama (C). Poziv je otvoren kontinuirano, do 10. studenoga 2018. godine, ili do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava od Kn 150.000,00.

Dokumentaciju za:

Znanje bez granica A - OVDJE
Znanje bez granica B - OVDJE
Znanje bez granica C - OVDJE

Detaljnije informacije potražite OVDJE

23.1.2018.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi DNŽ osiguran je u 2018. godini iznos od 119.000,00 kn.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 kuna. Pravo na podnošenje, najviše tri prijedloga projekta/programa na poziv imaju subjekti tehničke kulture koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije i registrirani su za djelatnost tehničke kulture.

Rok za podnošenje prijava programa/projekata na ovaj Javni poziv jest do 27. veljače 2018. godine.
Obrasci za prijavu programa/projekta ispunjavaju se isključivo putem računala.
U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više subjekta tehničke kulture, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.
Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, s naznakom : ''Ne otvaraj- javni poziv, prijava projekta/programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018. godinu''.

Svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

23.1.2018.

Europska komisija  je objavila Pozive na podnošenje prijedloga za programe promocije europskih poljoprivrednih proizvoda u svijetu i u EU-u. Programi mogu pokrivati različita tematska područja i obuhvaćati, primjerice, opće kampanje u području zdrave prehrane ili posebne tržišne sektore.

Dvije trećine raspoloživih sredstava namijenjeno je promicanju prehrambenih proizvoda iz EU-a u trećim zemljama, posebno u onima s velikim potencijalom za povećanje izvoza tih proizvoda, primjerice Kanadi, Japanu, Kini, Meksiku i Kolumbiji. Kad je riječ o programima u EU-u, naglasak bi trebao biti na informiranju potrošača o različitim EU-ovim programima i oznakama kvalitete, kao što su oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake ekoloških proizvoda. Sektorsko financiranje bit će namijenjeno programima kojima se promiče održivi uzgoj, među ostalim i ovaca i koza. Osigurana su i sredstva za kampanje promicanja zdrave prehrane i konzumiranja voća i povrća.

Tko se može prijaviti?

Zahtjev za sredstva u okviru objavljenog Poziva na podnošenje prijedloga mogu podnijeti razne organizacije, primjerice trgovinske organizacije i organizacije proizvođača te tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora koja su odgovorna za aktivnosti promocije. Prijedloge za takozvane „jednostavne” programe može podnijeti jedna organizacija ili više organizacija iz iste države članice EU-a, dok prijedloge za programe u kojima sudjeluje više korisnika podnose najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna europska organizacija ili više njih. Kampanje obično traju tri godine.

Prijedlozi se zaprimaju do 12. travnja 2018. na namjenskom portalu. Komisija će ocijeniti prijedloge i na jesen objaviti korisnike kojima se odobrava financiranje.

Agencija EU-a za potrošače, zdravlje, hranu i poljoprivredu (CHAFEA) osigurava brojne alate koji podnositeljima mogu pomoći da uspješno podnesu svoje prijedloge. Više informacija bit će dostupno na „info-danima” koji će se organizirati diljem EU-u. Prvi info-dan održat će se 31. siječnja u Bruxellesu, a namijenjen je svim potencijalnim korisnicima, agencijama za oglašavanje i nacionalnim tijelima.

Više informacija o EU politici promocije poljoprivrednih proizvoda potražite OVDJE
Izvor:  OVDJE

22.1.2018.


Vijeće za elektroničke medije temeljem svoje odluke donesene na 1-18 sjednici objavljuje:
„Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti - 2018. godina“.

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

Pozivaju se podnositelji prijava da ako u 2018. imaju planiran projekt, seminar, radionicu, konferenciju, predavanje ili istraživanje, čija bi tema bila medijska pismenost, da dostave ponudu sa zahtjevom za sufinanciranje. Vijeće za elektroničke medije će u odluci o dodjeli sredstava te u svakom pojedinom ugovoru o sufinanciranju utvrditi dinamiku realizacije sredstava. Prijaviti se mogu projekti, radionice, konferencije, predavanja ili istraživanja koja će se finalizirati do 30. lipnja 2019.

Svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

16.1.2018.

U Proračunu Grada Metkovića za 2018. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa udruga u sportu namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta utvrđenima Programom javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2018. godinu. Stoga je Športska zajednica Grada Metkovića objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu grada Metkovića za 2018.

Rok za podnošenje prijedloga programa je od 16. siječnja do 15. veljače 2018., a niže možete preuzeti Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom.

Dokumentaciju preuzmite OVDJE

 

16.1.2018.

U sklopu ovogodišnjih Dana poslova u turizmu, Ministarstvo turizma organizira nagradni natječaj “Inovativan budi – turizam ti posao nudi” namijenjen srednjim ugostiteljsko-turističkim školama i visokim učilištima s programima iz područja turizma i ugostiteljstva. Cilj natječaja je promocija ugostiteljskih i turističkih zanimanja i turizma kao atraktivnog resora koji pruža mogućnost zapošljavanja. Natjecati se mogu srednje ugostiteljsko-turističke škole i visoka učilišta s programima iz područja turizma i ugostiteljstva.

Prijave se primaju od 15. do 29. siječnja 2018.

Ukupni fond nagrada iznosi 50.000 kuna:
• 1. mjesto: 25.000 kn, s namjenom studijskog posjeta kulinarskom centru u Baskiji (Basque Culinary Center),
• 2. mjesto: 15.000 kn, s namjenom studijskog posjeta centru izvrsnosti za ugostiteljstvo i turizam u Austriji,
• 3. mjesto: 10.000 kn, s namjenom studijskog posjeta hotelskoj tvrtci u Hrvatskoj.

Dodjela nagrada održat će se 2. veljače 2018. u Splitu na Danima poslova u turizmu 2018.

Upute za prijavitelje potražite OVDJE

Prijavni obrazac potražite OVDJE

16.1.2018.

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom odgovorni dionici za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su dužne osigurati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih uz održivo gospodarenje otpadom.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 HRK (četrdesetsedammilijunadvijestotisućakuna). Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.


Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika. Prijavitelj koji je JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem u sklopu ovog Poziva, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika.

Kompletnu dokumentaciju potražite OVDJE

11.1.2018.

(EACEA) – „Education, Audiovisual and Culture Executive Agency“, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014. - 2020. za sve cjeline:

(1.) Europsko sjećanje te
(2.) Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koji uključuje mjere:
2.1. Bratimljenje gradova,
2.2. Umrežavanje gradova te
2.3. Projekte civilnog društva.

Rok za prijavu je 1. ožujka 2018. do 12 sati, dok su drugi rokovi za ostale cjeline 3. rujna 2018. godine.

Detaljnije informacije o navednim natječajima potražite OVDJE

Kao dodatak, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je i novi Programski vodič za 2018. godinu u kojem su uvedene neke izmjene u odnosu na prošlogodišnji vodič. Programski vodič možete potražiti OVDJE

http://europazagradane.hr/

Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31