28.04.2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisalo je javni natječaj za dodjelu nagrada i priznanja za dostignuća na području zaštite okoliša u 2016. godini. Nagradit će se najbolji projekti poslovnog sektora, jedinica lokalne samouprave, udruga i odgojno-obrazovnih ustanova. Rok za podnošenje prijava je 60 dana. Prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe. Priznanja i nagrade dodjeljuju se za više područja - za poslovni sektor, jedinice lokalne samouprave, udruge i odgojno-obrazovne ustanove. U poslovnom sektoru će se nagrade i priznanja dodijeliti u četiri glavne kategorije - za doprinos zaštiti okoliša kroz unaprjeđenje ili realizaciju projekata u sustavima upravljanja, za novi proizvod i uslugu koji doprinose održivom razvoju, za primjenu inovativnog rješenja u području proizvodnih procesa i metoda te za međunarodnu poslovnu suradnju. Određena je i dodatna peta kategorija za projekte kojima se značajno doprinosi očuvanju bioraznolikosti i podržavanju prirodnih ekosustava, a pobjednik u ovoj dodatnoj kategoriji bira se između tvrtki koje su se prijavile za neku od osnovnih kategorija. Finaliste ove nacionalne nagrade iz poslovnog sektora Ministarstvo će prijaviti za Europsku poslovnu nagradu za okoliš koja se dodjeljuje na razini EU-a svake dvije godine. Za jedinice lokalne i regionalne samouprave dodijelit će se priznanja i nagrade za doprinos zaštiti okoliša koji uključuje postupanje u smislu boljeg gospodarenja otpadom, mjere energetske učinkovitosti, poticanja održivog transporta, provedbu zelene javne nabave ili zaštite okoliša u bilo kojem vidu. Udrugama civilnog društva će se nagrade i priznanja dodjeljivati za uspješnu realizaciju, inovativnost i održivost projekata kojima se promiče i unaprjeđuje zaštita okoliša i energetska učinkovitost. Detaljnijeinformacije o ovom javnom pozivu potražite na: http://www.mzoip.hr/doc/javni_natjecaj_za_dodjelu_priznanja_i_nagrada_za_dostignuca_na_podrucju_zastite_okolisa_u_2016_godini.pdf

29.04.2016.

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske. Udruge mogu prijaviti projekt lokalnog volonterskog centra za sljedeće aktivnosti: aktivnosti usmjerene na izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera, aktivnosti usmjerene na osposobljavanje organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem i promociju potvrde, aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterskih programa za studente i učenike srednjih škola (ukoliko u lokalnoj zajednici nema ni jedne srednje škole, onda učenike osnovnih škola) tijekom školskih praznika u županijama koje pokrivaju lokalni volonterski centri, aktivnosti usmjerene na promociju prakse i vrijednosti volontiranja - provođenje volonterskih akcija, kampanja, dodjela nagrada za najbolje volontere, te širenje informacija o dobrobiti volonterskog rada, aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada - osnivanje baze podataka volontera i organizatora volontiranja. Prijavitelj može prijaviti jedan projekt lokalnog volonterskog centra u sklopu prioritetnog područja i svih navedenih aktivnosti na razdoblje provedbe projekta od 6 do 12 mjeseci. Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja je usmjerena na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, a koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne politike i mladih, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje. Rok za podnošenje prijava je do 27. svibnja, 2016. godine. Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu potražite klikom na: http://www.mspm.hr/novosti/najave/poziv_za_prijavu_jednogodisnjih_projekata_lokalnih_volonterskih_centara_u_2016_godini

29.04.2016.

Zaklada Adris raspisuje “Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris” za sljedeće programe Zaklade: ”ZNANJE I OTKRIĆA”: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima, te, ”STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA”: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja. Opći kriteriji za dodjelu sredstava su: kvaliteta prijedloga projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade, originalnost, stupanj inovacije i napretka, objektivna i transparentna financijska procjena, doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva, strateška važnost prijedloga projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta/programa, ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore vrijednost ostalih prijavljenih projekata i programa. Uvjete natječaja pregledajte na: Natječaj-Zaklada Adris 2016..pdf

02.05.2016.

Hrvatske autoceste d.o.o. raspisale su Javni natječaj za   dodjelu sredstava za cestarinu koja se ostvaruje kao dodjela prava korištenja autoceste i objekata pod naplatom cestarine, pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, bez plaćanja naknade (financijska potpora) za organizacije civilnog društva koje provode programe humanitarnog karaktera u svrhu zaštite i promicanja zdravlja djece, pružanja pomoći oboljeloj djeci te pružanja pomoći djeci s invaliditetom i posebnim potrebama. Hrvatske autoceste dodjeljuju sredstva za cestarinu u iznosu od 200.000,00 kn. Javni natječaj je otvoren do 06. svibnja 2016. do 15:00 sati. Sve potrebne informacije i Obrasce za ovaj Javni poziv potražite klikom na: http://hac.hr/hr/javni-natjecaj-za-financiranje-humanitarnih-projekata-

04.05.2016.

Nakon obustave natječaja namijenjenih izgradnji i opremanju proizvodnih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, u Ministarstvu poduzetništva i obrta najavili su u svibnju objavu novog natječaja pod nazivom "Ulaganje u proizvodne kapacitete MSP". Stoga pozivaju zainteresiranu javnost na usmenu javnu raspravu o pozivu koja će se održati 4. svibnja 2016. godine u Kino dvorani Ministarstva poduzetništva i obrta s početkom u 10:00 sati. Prema nacrtu uputa za prijavitelje spomenutog poziva, za njegovu je provedbu osigurano 867.000.000 kuna namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 300.000 do 30.000.000 kuna. Također, smanjen je broj prijavnih obrazaca i opseg obvezne dokumentacije koja se predavala prilikom prijave, a smanjen je i broj faza obrade projektnih prijedloga. Detaljnije informacije o Nacrtu ovog Javnog poziva potražite klikom na: https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages/EU%20projekti/P6_UPK_%20UzP_2904_Nacrt.pdf

05.05.2016.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ u vrijednosti od 748 milijuna kuna. Sredstva su namijenjena poduzetnicima za provođenje projekata istraživanja i razvoja koji će rezultirati novim ili znatno poboljšanim proizvodom ili uslugom. Osnovni cilj je podržati razvoj novih proizvoda kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, poboljšanje suradnje poslovnog sektora s institucijama za istraživanje i razvoj te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije. Putem ovog natječaja poduzetnici će ostvariti potporu ukoliko su njihovi projekti u skladu s tematskim prioritetnim područjima identificiranim u okviru Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Poduzetnicima će se dodjeljivati potpore za projekte istraživanja i razvoja te regionalne potpore za ulaganje u istraživačko-razvojne kapacitete. Najniža vrijednost potpore iznosi 190 tisuća kuna dok je najviša vrijednost potpore 56 milijuna kuna. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik uz mogućnost partnerstva s jednim ili više poduzetnika i/ili organizacija za istraživanje i širenje znanja. Natječaj, koji je objavljen u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., vodi se kao trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine. Natječajnu dokumentaciju potražite ovdje :http://www.mingo.hr/page/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-

05.05.2016.

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju sukladno Programu javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“, na području Općine Kula Norinska, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Načelnik Općine Kula Norinska, objavljuje: ”Javni poziv za dostavu prijava za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Kula Norinska”. Općina Kula Norinska  kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes za zapošljavanje na poslovima uređenja okoliša, održavanju zelenih površina i uređenja objekata komunalne infrastrukture u Programu javnih radova u 2016.g. Prijaviti se mogu:1. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž prijavljene u evidencijuHrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijava treba sadržavati: ime i prezime, OIB, adresa,kontakt telefon. Prijave se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska, ili putem e-mail adrese : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 11.05.2016.g.

05.05.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 38/15, 31/16) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).  Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 7. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem. natječaj potražite klikom na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2805186.html

05.05.2016.

U cilju poboljšanja prehrambenih navika djece i podizanja svijesti u široj javnosti o značaju zdrave prehrane u njihovom razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj provodi se Shema školskog voća i povrća. S obzirom na činjenicu da potrošnja voća i povrća pada s porastom dobi učenika i učenica te da je u ovoj razvojnoj fazi moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća u njihovoj prehrani, kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom te smanjio unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli Shema školskog voća i povrćaprovodit će se među djecom osnovne i srednje škole. Shema školskog voća i povrća provodi se na čitavom teritoriju Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine sukladno Pravilniku o provedbi Sheme školskog voća i povrća (Narodne novine 40/16; u daljnjem tekstu: Pravilnik). Voće i povrće isporučeno u okviru Sheme školskog voća i povrća, škole će raspodijeliti učenicima osnovnih i srednjih škola najmanje jednom tjedno, kao zaseban obrok neovisan od obroka školske prehrane. Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) će odabrati i odobriti dobavljače (pravne ili fizičke osobe koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Shemi) i isplatiti odobrenim dobavljačima potporu za prihvatljive troškove za voće i povrće franco škola koji su nastali u razdoblju provedbe Sheme u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju dobavljači koji su pravne ili fizičke osobe, u sustavu PDV-a, a koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Shemi. Rok za podnošenje prijava je 20. 5. 2016. godine. Natječaj potražite: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2805188.html

06.05.2016.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću, u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara dodjeljuju nagradu temeljem koje će dvije udruge dobiti stručnu podršku u realizaciji programa kako bi se povećala vidljivost aktivnosti udruga koje djeluju za opće dobro te promoviralo društveno odgovorno poduzetništvo. Javnim pozivom i dodjelom nagrada želi se promovirati volonterstvo kod mladih te poticati uključivanje mladih u pripremu i provedbu programa školskog volontiranja, odnosno programadruštveno korisnog učenja, kako bi se dodatno naglasile koristi aktivnog sudjelovanja mladih osoba u društvu putem volontiranja kao i stjecanje vrijednih kompetencija, vještina i iskustava koje će moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.  Nagrada se dodjeljuje za prijedloge društveno korisnih programa udruga za koje će se putem javnih kampanja promovirati volonterstvo kod učenika srednjih škola i studenata. Javne kampanje za programe koji se prijavljuju na natječaj moraju se provoditi u razdoblju između 15. listopada 2016. do 31. prosinca 2016. godine. Nagrada se dodjeljuje u vidu stručne podrške savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju medijskih i komunikacijskih planova nagrađenih udruga. Dodjela nagrade organizira se u okviru manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2016. koja će se održati od 23. do 25. svibnja 2016. Detaljnije informacije o Javnom pozivu potražite: OVDJE , a prijavni obrazac za ovaj javni poziv preuzmite: Prijavni obrazac_DOVU nagrada.doc

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30