8/2/17.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 18.000.000,00 kuna, od čega je 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda a 15% iz nacionalnih sredstava.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.9.2017. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA”
„Prijava na Otvoreni javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU PREUZMITE OVDJE

8/1/17.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekta „Zajedno možemo sve! – 4“ koja je prihvatlji za financiranje te dodjelu bespovratnih sredstava u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom UP.03.2.1.03. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ za školsku godini 2017./18. iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Projektom će se izravno utjecati na povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.
Tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE
Tablicus prikazom traženih pomoćnika po školama preuzmite OVDJE

8/1/17.

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“, aktivnost 3d1.5.2 Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP-ova – Grupa PPI. 

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU OD 16.08.2017.-31.12.2017.

Natječajnu dokumentaciju preuzmite OVDJE

7/24/17.


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.

Pozivaju se udruge usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose podršci obitelji te promicanju i zaštiti prava djece sukladno ovom Pozivu. Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava 
www.financijskepodrske.hr  do 21. kolovoza 2017. godine u 12 sati.

Rok: 28.07.2017.
Prihvatljivi korisnici: općine, gradovi  do 10.000,00 stanovnika

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 27.3.2017. do 28.7.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: poljoprivreda

Minimalna vrijednost potpore: 5.000 eura u protuvrijednosti u kunama
Maksimalna vrijednost potpore: 70.000 eura u protuvrijednosti u kunama.
Stopa sufinanciranja projekta: do 100% prihvatljivih troškova
Opis:
Prihvatljivi projekti/operacije su:
1. izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada
2. izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada i
3. izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.
Izrada ili izmjena i dopuna dokumenta iz stavka 1. točke 3. ovoga članka prihvatljiva je za jedan od sljedećih gospodarskih sektora i na razini cijeloga sektora: poljoprivreda,  ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika i energija.
 Više o samom natječaju i detalje možete pronaći OVDJE
Rok: 31.12.2020.
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije
Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Područje: socijalna uključenost
Minimalna vrijednost potpore: 900.000,00 kn
Maksimalna vrijednost potpore: 10.000.000,00 kn. ​
Stopa sufinanciranja projekta:  100% prihvatljivih troškova
Opis:
Poziv „Zaželi - program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su: regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Više detalja i informacija o natječajU možete pronaći OVDJE 

13. lipnja 2017.
Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku kojom se produljuje trajanje javnog poziva za prikupljanje iskaza interesa škola za sudjelovanje u Školskoj shemi do 30. lipnja 2017. godine.   Podsjetimo, od iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća i povrća za učenike osnovnih i srednjih škola te mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike od 1.- 4. razreda osnovnih škola. Cilj ove sheme je povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kod školske djece te podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane u svakodnevnoj prehrani.Za razliku od dosadašnje Sheme školskog voća i povrća i Programa mlijeka u školama, nova Školska shema donosi promjene u smislu operativne provedbe. Naime, prošle godine dobavljači voća i povrća su podnosili zahtjev za odobravanje raspodjele voća i povrća, a od ove godine škole koje namjeravaju sudjelovati u Školskoj shemi podnose Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  

Sve informacije o Shemi za škole i dobavljače te kontakti djelatnika koji operativno rade na Shemi nalaze se ovdje.

Izvor: APPRRR

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je  natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. u sljedećim prioritetnim područjima:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta:

a) Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;

b) Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnog, kulturnog i hrvatskog nacionalnog identiteta;

c) Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i multikulturalizmu te integracije pripadnika nacionalnih manjina i migranata;

d) Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

a) Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;

b) Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih;

c) Odgoj i obrazovanje za financijsku i medijsku pismenost;

d) Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Projekti u navedenim prioritetnim područjima prijavljuju se Ministarstvu znanosti i obrazovanja sukladno Uputama za prijavitelje.
Rok za prijavu je 30.6.2017. Najniži iznos potpore je 50.000,00 kn dok je najviši iznos potpore 200.000,00 kn.

 

Više informacija i detalja možete pronaći OVDJE

 

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).
Prijave se zaprimaju isključivo od 1.6.2017. do 31. 7. 2017. godine.Prihvatljive aktivnosti su : ulaganje u unaprjeđenje poslovanja, ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, pravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna dok je najviši iznos potpore 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

 

Više informacija i detalje poziva možete pronaći OVDJE

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Javni Poziv „Jačanje socijalnog dijaloga - faza III.“
To je treći Poziv u nizu u posljednjih par godina, kojim je predviđeno financiranje aktivnosti s jasnim doprinosom u rješavanju opisanih potreba i identificiranih problema pri razvoju socijalnog dijaloga.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave te jedinice regionalne (područne) samouprave, sindikati

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga -  faza III.“ usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.
Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Ukupna alokacija poziva je 18.000.000,00 kn. Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 400.000,00 kn dok je najviša  1.500.000,00 kn.

Javni poziv je otvoren od 31.5.2017. do 1.8.2017.

Više informacija i detalje poziva možete pronaći OVDJE

Kalendar događanja

« Travanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30