Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

Prihvatljivi priojavitelji su : javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Više o samom pozivu i dokumentaciji možete pronaći OVDJE

Na natječaj za program "Konkurentnost turističkog gospodarstva" projekte do 10. travnja, kroz više mjera s različitom namjenom sufinanciranja, mogu prijaviti hoteli, kampovi, seljačka domaćinstva i objekti u domaćinstvu. Bespovratna sredstva kroz taj program mogu dobiti za primjerice povećanje kategorije, dodatne sadržaje, tematsko definiranje hotela, ulaganje u zeleno poduzetništvo, izgradnju novog kampa, odnosno uređenje postojećih, aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnju ili uređenje objekata za robinzonski i bike&bed smještaj, povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete postojećih seljačkih gospodarstava uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, izgradnja bazena u objektima u domaćinstvu.Sufinancirat će i aktivnosti usmjerene razvoju posebnih oblika turizma poput ciklo-turizma, uređenje infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinski parkovi, golf vježbališta, promotivne aktivnosti za postojeću ponudu, kao i zabavne i tematske parkove, male i ploveće hotele, izletničke drvene brodove tradicijske izgradnje te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.Poticat će se i projekti za dostupnost i sigurnost turista, od javno dostupnih defibrilatora u ugostiteljskim objektima do prijevoza vode tvrtkama i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda, kao i plasman otočnih proizvoda, povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija.
Više o natječajima i dokumentaciji možete pronaći OVDJE

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije objavio je  JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2017. Godinu.

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji programi/projekti obuhvaćaju zaštitu okoliša i/ili prirode da dostave svoje projekte/programe za 2017. godinu, radi moguće financijske potpore.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za prioritetno područje zaštite okoliša.

Slijedeće aktivnosti su prihvatljive za financiranje: unaprjeđivanje kakvoće okoliša i popularizacija zaštite okoliša i prirode, odnosno edukacija građana, osobito mladih, u području očuvanja mora, voda, obalnog prostora i drugih posebno vrijednih prostora, popularizacija očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije, edukacija i promocija životnih stilova u području gospodarenja otpadom, izbjegavanje nastanka otpada, recikliranje otpada, pravilno postupanje s otpadom.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 110.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu  je 1.000,00 kuna, a najveći iznos  10.000,00 kuna.Rok za podnošenje prijedloga projekata/ programa je 30 dana, a završava  30. ožujka 2017. godine.

Detalje poziva i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE

05.01.2016.

Udruga Leptirići raspisuje natječaj za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto: "Radni terapeut". 1 izvršitelj/ica za rad u „Kabinetu za terapije“ Ucdpdn Leptirići u Metkoviću i po potrebi u sjedištu Udruge u Pločama. Očekivani početak rada: veljača  2016. godine.
Uvjeti: stručni studij radne terapije (s tim izjednačen VŠS radni terapeut), položen stručni ispit za radnog terapeuta, položen vozački ispit B kategorije,poznavanje rada na PC-u, 1 godina radnog iskustva. 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: diplomu (kao dokaz da kandidat/kinja ima završen stručni studij radne terapije i s tim izjednačen VŠS radni terapeut, potvrdu, uvjerenje, svjedodžbu ili drugu javnu ispravu o položenom stručnom ispitu (kao dokaz da kandidat/kinja ima položen stručni ispit za radnog terapeuta), presliku vozačke dozvole (kao dokaz da kandidat/kinja ima položen vozački ispit, odnosno važeću dozvolu za upravljanje motornim vozilima B kategorije), presliku radne knjižice (uključujući sve stranice na kojima je upisan radni staž) ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (sa sadržajem sukladnim članku 2. Pravilnika o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa), kao dokaz da kandidat/kinja ima najmanje 1 godinu radnog iskustva), kratki životopis, potvrdu o nekažnjavanju.
Poslodavac: Udruga cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptrići, rok za podnošenje prijava 11.01.2016. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obavješteni o rezulatatima natječaja u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Poslodavac: Udruga cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptrići

15.01.2016.

Programi i projekti namijenjeni zadovoljavanju Javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi za koje se može osigurati financijska potpora iz razdjela Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu jesu zdravstvene i socijalne djelatnosti i poslovi kojima se rješavaju postojeći problemi od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju. Detaljnije informacije potražite na: http://edubrovnik.org/novost.php?id=6243

18.01.2016.

Nadležno tijelo poziva" Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela", Ministarstvo poduzeništva i obrta objavilo je prvu izmjenu pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije za sve prihvatljive prijavitelje. Izmjene se odnose na pokazatelje koje je potrebno zadovoljiti pozivom, zatvaranje financijske konstrukcije projekta, promjene u prijavnom obrascu B, analizi rizika, obrascu 3 - Proračun aktivnosti te ostaloj prijavnoj dokumentaciji. Detaljnije o natječaju pogledajte: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1179

Umrežavanje gradova

Utorak, 19 Siječanj 2016 10:57 Nacionalni natječaji

19.01.2016.

Cilj poziva je pružanje sredstva za jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) i udruge koje zajedno rade na zajedničkoj temi u dugoročnoj perspektivi, a žele razviti mreže gradova kako bi njihova suradnja bila što više održiva. Prihvatljivi prijavitelji su: 1) Grad/općina i njihovi twinning odbori ili mreže, 2) Druga tijela lokalne/regionalne vlasti, 3) Udruge lokalnih vlasti, 4) Neprofitne organizacije koje zastupaju lokalne vlasti.  Prihvatljive aktivnosti su: 1) Aktivnosti pokretanja sudjelovanja građana, stavljajući poseban naglasak na politike Europske unije, 2) Inicijative razvoja mogućnosti za međusobno razumijevanje, interkulturalno učenje, solidarnosti, društveni angažman i volonterstvo na razini Europske unije. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 150.000 €, a trajanje projekta može biti do 24 mjeseca. Detaljnije informacije: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-1_en

20.01.2016.

Ukoliko ste zainteresirani,svoj životopis pošaljite na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili u inbox facebook stranice Metković News-a.

20.01.2016.

Kulturno vijeće Dubrovačko - neretvanske županije osniva se za područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje. Pravo predlaganja kandidata za članove kulturnog vijeća Dubrovačko - neretvanske županije imaju: institucije i udruge u djelatnosti kulture i umjetnosti DNŽ te pojedinci koji djeluju u području kulture i umjetnosti DNŽ. Detaljnije informacije o ovom javnom pozivu potražite na: http://www.edubrovnik.org/data/1453215649_651_mala_scan0013.pdf

22.01.2016.

Svrha je ovog ugovora unaprijediti znanje i razumijevanje statusa i dinamike reforme javne uprave u državama članicama EU-a, kao i doprinosa vanjske potpore (uključujući financiranje EU-a) radi poboljšanja njihove kvalitete s ciljem boljeg usmjeravanja podrške EU-a u ovom području u budućnosti. Konkretni su ciljevi: Razvoj dosljednog pregleda po državama i temama karakteristika javnih uprava u državama članicama, kao i pregleda sadržaja, ishoda i utjecaja reformi u tom području te razumijevanje učinaka i učinkovitosti podrške EU-a i druge podrške, pristupa i inicijativa radi poboljšanja kvalitete javnih uprava u državama članicama EU-a.  Maksimalno trajanje projekta je 20 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Detaljnije informacije potražite na :http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=471&furtherCalls=yes

Kalendar događanja

« Veljača 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28