05.05.2016.

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju sukladno Programu javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“, na području Općine Kula Norinska, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Načelnik Općine Kula Norinska, objavljuje: ”Javni poziv za dostavu prijava za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Kula Norinska”. Općina Kula Norinska  kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes za zapošljavanje na poslovima uređenja okoliša, održavanju zelenih površina i uređenja objekata komunalne infrastrukture u Programu javnih radova u 2016.g. Prijaviti se mogu:1. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž prijavljene u evidencijuHrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijava treba sadržavati: ime i prezime, OIB, adresa,kontakt telefon. Prijave se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska, ili putem e-mail adrese : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 11.05.2016.g.

05.05.2016.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 38/15, 31/16) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).  Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 7. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem. natječaj potražite klikom na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2805186.html

05.05.2016.

U cilju poboljšanja prehrambenih navika djece i podizanja svijesti u široj javnosti o značaju zdrave prehrane u njihovom razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj provodi se Shema školskog voća i povrća. S obzirom na činjenicu da potrošnja voća i povrća pada s porastom dobi učenika i učenica te da je u ovoj razvojnoj fazi moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća u njihovoj prehrani, kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom te smanjio unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli Shema školskog voća i povrćaprovodit će se među djecom osnovne i srednje škole. Shema školskog voća i povrća provodi se na čitavom teritoriju Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine sukladno Pravilniku o provedbi Sheme školskog voća i povrća (Narodne novine 40/16; u daljnjem tekstu: Pravilnik). Voće i povrće isporučeno u okviru Sheme školskog voća i povrća, škole će raspodijeliti učenicima osnovnih i srednjih škola najmanje jednom tjedno, kao zaseban obrok neovisan od obroka školske prehrane. Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) će odabrati i odobriti dobavljače (pravne ili fizičke osobe koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Shemi) i isplatiti odobrenim dobavljačima potporu za prihvatljive troškove za voće i povrće franco škola koji su nastali u razdoblju provedbe Sheme u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju dobavljači koji su pravne ili fizičke osobe, u sustavu PDV-a, a koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Shemi. Rok za podnošenje prijava je 20. 5. 2016. godine. Natječaj potražite: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2805188.html

06.05.2016.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću, u suradnji s Hrvatskom mrežom volonterskih centara dodjeljuju nagradu temeljem koje će dvije udruge dobiti stručnu podršku u realizaciji programa kako bi se povećala vidljivost aktivnosti udruga koje djeluju za opće dobro te promoviralo društveno odgovorno poduzetništvo. Javnim pozivom i dodjelom nagrada želi se promovirati volonterstvo kod mladih te poticati uključivanje mladih u pripremu i provedbu programa školskog volontiranja, odnosno programadruštveno korisnog učenja, kako bi se dodatno naglasile koristi aktivnog sudjelovanja mladih osoba u društvu putem volontiranja kao i stjecanje vrijednih kompetencija, vještina i iskustava koje će moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.  Nagrada se dodjeljuje za prijedloge društveno korisnih programa udruga za koje će se putem javnih kampanja promovirati volonterstvo kod učenika srednjih škola i studenata. Javne kampanje za programe koji se prijavljuju na natječaj moraju se provoditi u razdoblju između 15. listopada 2016. do 31. prosinca 2016. godine. Nagrada se dodjeljuje u vidu stručne podrške savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju medijskih i komunikacijskih planova nagrađenih udruga. Dodjela nagrade organizira se u okviru manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2016. koja će se održati od 23. do 25. svibnja 2016. Detaljnije informacije o Javnom pozivu potražite: OVDJE , a prijavni obrazac za ovaj javni poziv preuzmite: Prijavni obrazac_DOVU nagrada.doc

09.05.2016.

Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u trajno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 22.800.000,00 kuna.  Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%. Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava. Detaljnije o ovom Javnom pozivu potražite: OVDJE

10.05.2016.

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo branitelja objavilo je:”Javni poziv za Mjeru sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa Europske unije”. Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 9. svibnja do 30. rujna 2016. godine. Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva preuzmite:
- Javni poziv Ministarstvo branitelja RH 2016.pdf 
zahtjev zadruge projekti EU 2016 Ministarstvo branitelja.doc

11.05.2016.

Cilj ovog natječaja je pomoći provedbu i realizaciju projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupu i originalnosti u okviru sljedećih Programskih područja financiranja: 1. Inovativnost u kulturi i umjetnosti te 2. Obrazovanje i znanost. Glavni kriteriji za odabir korisnika donacija bit će kvaliteta projekta i njegova inovativnost, kao i objektivne mogućnosti realizacije. Procjena projektnih prijava se vrši na temelju Obrasca za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta koji je sastavni dio natječajne dokumentacije te glasova zaposlenika HBOR-a. Temeljem ovog Natječaja ne postoji pravo na dodjelu donacija, a HBOR zadržava pravo ne dodijeliti donaciju niti jednom od prijavljenih projekata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama banke po završetku postupka dodjele donacija. Detaljne informacije oovom Javnom pozivu potrežite OVDJE.

12.05.2016.

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je javne pozive za programe bespovratnih potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Objavljeni su javni pozivi za program „POTPORE DOGAĐANJIMA", poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija, a objavljen je i PROGRAM DODJELE DE MINIMIS POTPORA za razvoj turističkog sektora koji je usvojen na prvoj sjednici Turističkog vijeća HTZ-a. Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti koje HTZ dodjeljuje poduzetnicima za sufinanciranje troškova. Naime, potpore prema ovom programu, Hrvatska turistička zajednica će dodjeljivati u skladu s uredbom Europske komisije (1407/13 od 18. 12. 2013.) o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore. HTZ je upravo na temelju ovog Programa raspisao spomenute javne pozive, a uskoro će biti raspisan i javni poziv za projekte turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima. Predmet Javnog poziva za „Potpore događanjima" je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značenja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose ciljevima kao što su unapređenje turističkog proizvoda (ponude) pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini, produljenje turističke sezone, povećanje turističkog prometa i jačanje snage brenda hrvatskog turizma. Potpore će se odobravati za organizaciju i realizaciju događanja prema programima: potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima, potpore nacionalnim i regionalnim događanjima te potpore za TOP događanja. Javni poziv otvoren je do 30. svibnja 2016. godine. Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija objavljen je s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za uspješni razvoj nove ponude složenih turističkih proizvoda za turističko tržište posebnih interesa koji su preduvjet za poboljšanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma, produženje sezone i tržišnu valorizaciju turističkih potencijala svih hrvatskih područja. Korisnicima ovih potpora bit će osigurana tehnička i savjetodavna podrška do kraja 2016. u vidu opće i specifične savjetodavne podrške u pitanjima pripreme i provedbe poslovnog plana i modela DMK te podrške u pitanjima razvoja novih složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa. Javni poziv otvoren je do 30. svibnja 2016. godine. Detaljnije informacije o svim Javnim pozivima od HTZ-a, potražite OVDJE

13.05.2016.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za  organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini. Prihvatljivi korisnici su organizatori  gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te  lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta,  kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda,  sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to: 1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove) 2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova , općina i županija ( za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove). Prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr. Neprihvatljivi su troškovi poreza na dodanu vrijednost, nabave/kupovine potrošne robe, transporta i prijevoza, dnevnice, boravak i noćenje u hotelu, ugovori o uslugama, plaćama suradnika, domjenci, catering i sl. Intenzitet potpore je do 40% ukupnih troškova manifestacije. Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva u iznosu od 1.200.000,00 HRK osigurana su u proračunu Ministarstva. 
Tekst Javnog poziva preuzmite: Javni poziv promidžba 2016.pdf
Prijavni obrazac preuzmite: Prijavni obrazac - promidžba 2016..docx

17.05.2016.

U natječaju za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (Narodne novine 46/2015) i Izmjene natječaja za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (Narodne novine 76/2015) (u daljnjem tekstu: Natječaj) na temelju Odluke (klasa: 320-01/16-01/162; urbroj: 525-08/0520-16-1 od 9. svibnja 2016. točka 4. stavak 1. Natječaja se mijenja i sada glasi: »Sredstva javne potpore iznose ukupno 16.860.000 eura u kunskoj protuvrijednosti«. U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmjenjen.

Kalendar događanja

« Rujan 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30