24.03.2016.

Hrvatska zajednica županija pokrenula je natječaj „Volim svoju županiju“ čiji je cilj promocija prirodnih ljepota i kulturne baštine svih hrvatskih županija te poticanje snažnijeg regionalnog identiteta. Hrvatska je komadić raja na zemlji, a u tom raju županije zauzimaju svoje mjesto. Upravo zato želimo još intenzivnije promovirati sve prirodne ljepote, zanimljive detalje, kao i kulturnu baštinu Lijepe Naše. Namjera nam je da fotografije preplave Internet i društvene mreže i upravo zato smo ovaj fotonatječaj usmjerili i prilagodili današnjem modernom dobu“, rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk povodom pokretanja fotonatječaja. Hrvatska zajednica županija želi potaknuti mlade umjetnike/amatere da sami stvaraju i razmišljaju o svojoj županiji kao destinaciji koja, osim svojih ljepota, nudi i zanimljive sadržaje prilagođene objavljivanju u novim medijima. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije: 1) najbolja fotografija prema broju dijeljenja, 2) najbolja fotografija prema broju lajkova te 3) najbolja fotografija prema izboru stručnog žirija. Članovi žirija fotonatječaja, voditeljica Kabineta župana-Službe za odnose s javnošću i protokol Primorsko-goranske županije Ermina Duraj, pomoćnik pročelnice za protokol i odnose s javnošću Virovitičko-podravske županije Ivan Šemper te profesionalna fotografkinja i predsjednica žirija G.I.Tepeš, svojim će stručnim okom prepoznati, ocijeniti i nagraditi trud za najbolje pristigle radove. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Republike Hrvatske, a svaki autor/autorica može poslati do tri fotografije. Moguće ih predati isključivo online, putem Facebook aplikacije „Volim svoju županiju" te putem službene stranice: http://www.hrvzz.hr
Dopuštene su minimalne korekcije na fotografijama, kao na primjer poravnanje, izrezivanje, oblikovanje ruba fotografije, kontrasta i boja.Fotografije prikupljene putem natječaja Hrvatska zajednica županija koristit će isključivo u promotivne svrhe, a poslati ih možete do 31. svibnja 2016.
Svi detalji, kao i uvjeti predaje fotografija bit će objavljeni su na službenoj internetskoj stranici: http://www.hrvzz.hr
Pokažite fotografijom što volite u svojoj županiji i osvojite vrijedne nagrade!

25.03.2016.

Ovim natječajem Vipnet želi istaknuti pojedince koji stvaraju i grade uspješne obrte i tvrtke te time doprinose razvoju zajednice u kojoj djeluju. Svi mali poduzetnici koji su Vipnetovi pretplatnici s do 14 zaposlenih, mogu se prijaviti na ovaj natječaj do 15. travnja, 2016. godine. Na službenim stranicama projekta nalaze se i detaljna pravila sudjelovanja u natječaju. Po završetku prve faze prijava, žiriranje će trajati od 16. travnja do 1. svibnja. Žiri će odabrati do 100 najboljih sudionika na temelju kreativnosti i inovativnosti proizvoda, zanimljive poslovne priče, uloge u promicanju poduzetništva, posebnog odnosa prema klijentima te posebnog utjecaja na lokalnu  zajednicu. Odabrani ulaze u veliko finale, a od 2. do 23. svibnja svi građani Hrvatske će moći glasovati za svoje favorite na web stranici natječaja. Deset najboljih osvojit će sudjelovanje u Vipnetovoj promotivnoj kampanji i dobiti priliku ispričati svoju poslovnu priču. Osim sudjelovanja u kampanji, pobjednici će osvojiti i poslovno savjetovanje ili edukaciju (po vlastitom izboru) te Microsoft mobitel. Detaljnije informacije, prijavne obrasce potražite na službenoj stranici projekta: www.viplokalniheroji.hr

01.04.2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2016. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva. Cilj Programa je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. Obuhvat Programa odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. Program se provodi u skladu s Javnim pozivom za dostavu projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr

04.04.2016.

Ministarstvo turizma raspisuje Javni poziv Srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za ”Promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2016. godine.Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata. Sredstva su namijenjena za: Novi turistički proizvod/i za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi, Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT - elektronika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.), Jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u suradnji s privatnim sektorom, Novi oblici promocije, Unapređenje procesa upravljanja destinacijom. 
Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska  (u daljnjem tekstu: Prijavitelj). Svaka škola (prijavitelj i/ili partner) može prijaviti samo jednog mentora na projektu. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je: 400.000,00 kn, a  iznos zatraženih sredstava može biti najviše:  20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 prijavitelj (škola), te 40.000 kn ukoliko se prijavljuju 2 ili više prijavitelja (partneri). Prijavitelj najviše može prijaviti jedan projekt. Ovaj Javni poziv otvoren je do 20.04.2016. godine. Detaljnije informacije o istom potražite klikom na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

04.04.2016.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda. Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 49/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Javna potpora u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda (u daljnjem tekstu: Restrukturiranje) je potpora sredstvima proračuna Europske unije. Prihvatljivi podnositelji prijave (u daljnjem tekstu: Podnositelji) za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Nisu prihvatljiva poduzeća u poteškoćama u smislu smjernica Zajednice o državnim potporama za spašavanje i restrukturiranje tvrtki u poteškoćama. Detaljnije informacije potražite klikom na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2802339.html

04.04.2016.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za Mjeru »Investicija u vinarije i marketing vina« Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 49/2015 i 23/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Potpora u mjeri Investicija u vinarije i marketing vina je potpora javnim sredstvima proračuna Europske unije. Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicije u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave. Detaljnije uvjete ovog Javnog poziva potražite klikom na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2802342.html

05.04.2016.

Predmet ovog natječaja natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: 1) Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; 2) Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti; 3) Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara; 4) Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije, 5) Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama. Prihvatljivi prijavitelji su: 1) Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja; 2) Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta. Ukupna planirana vrijednost natječaja je 2.500.000,00 kuna, a financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata. Detaljne informacije o ovom natječaju potražite: http://www.hep.hr/dop/natjecaj.aspx

06.04.2016.

Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) i namjerava dio sredstava iskoristiti za pokrivanje troškova prema ugovoru za izvođenje radova na uspostavi promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje natječaj za podnošenje zapečaćenih ponuda za izvođenje radova na uspostavi promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve. Radovi uključuju građevinsko-obrtničke radove, radove opremanja i hortikulturalnog uređenja okoliša promatračnica te radove na postavljanju sustava tehničke zaštite (videonadzora). Ponude treba dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80, prijamni ured u predvorju, 10000 Zagreb najkasnije do 11 sati, 21. travnja 2016. godine po lokalnom vremenu. Ponude se ne smiju dostaviti elektroničkim putem. Zakašnjele se ponude neće primiti. Ponude će se fizički otvoriti u 11 sati, 21. travnja 2016. godine uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja koji tomu žele sudjelovati. Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu potražite na: http://edubrovnik.org/novost.php?id=6418

11.04.2016.

Na Javni natječaj mogu se javiti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu. Provođenje programa/projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog Javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za program/projekt odnosno ciljeve Javnog natječaja. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata u 2016. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude. Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su programi/projekti stručnog usavršavanja i osposobljavanja: seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina te projekti uvođenja inovativnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Detaljnije informacije potražite klikom na link :http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

19.04.2016.

Grad Ploče dodijelit će: 10 stipendija temeljem uspjeha: 10 studentskih stipendija studentima druge ,treće i više godine studija te apsolventima, 5  stipendija temeljem socijalnog statusa: 2 studentske stipendije studentima prve godine studija te 3 studentske stipendije studentima druge, treće i više godine studija te apsolventima, 5 stipendija za deficitarna zanimanja: 5 studentskih stipendija studentima druge,treće i više godine studija te apsolventima za deficitarna zanimanja s područja medicine -2; arhitekture-1; elektrotehnike i računarstva -1; građevine-1. Natječaj potražite i preuzmite na: http://www.ploce.hr/hr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=76&Itemid=1184

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30