3.4.2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.400.000,00 kuna.

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za dostavu prijava je 30. travnja 2018. godine.

29.3.2018.

Svrha ovog financiranja je poboljšanje uvjeta u zajedničkim i državnim lovištima na području Dubrovačko-neretvanske županije, očuvanje i zaštita prirode, poboljšanje uvjeta za daljnji razvoj lovnog  turizma i produljenje turističke sezone, kao i zaštita poljoprivrednih usjeva od šteta koje počini divljač u lovištu. Ukupno planirana vrijednost po ovom Javnom pozivu iznosi 400.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po jednom lovištu godišnje iznosi 20.000,00 kuna. Prijavitelji mogu biti pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu –lovoovlaštenici. Udruge moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija. Prijavitelj ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu godišnje. Uvjeti za dobivanje sredstava su ispunjenje obveze prema davatelju prava lova, te uredno ispunjenje obaveza iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

22.3.2018.

Zaklada Anna Lindh i Europski institut za Mediteran objavili su jedanaestu godinu za redom međunarodni natječaj za kratku priču "More riječi" koji je otvoren za prijavu mladim autorima (između 18 i 30 godina) iz 43 zemlje euro-mediteranske regije.

"Memorija i identitet: preispitivanje kulturne baštine" tema je ovog natječaja koji je kao i svake godine usmjeren mladima a kojima se ovim putem otvara prostor za dijalog te iznošenje svojih iskustava i doživljaja vezano za pitanje kulturološkog nasljeđa.

Ovom inicijativom već 11 godina potiču se odnosi suradnje unutar euro-mediteranskog civilnoga društva, također, otvara se prostor za raspravu s građanima kojom se sustavno potiče aktivno sudjelovanje društva u međusobnom osvješćivanju društvenih problema te razmjeni iskustava.

Kratka priča ne smije do sada biti objavljivana, ne smije biti duža od 2.500 riječi i može biti napisana na nekom od službenih jezika država euro-mediteranske regije.

Krajnji rok za predaju priče je 20. travnja 2018. godine.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

19.3.2018.

Ustanove koje se žele prijaviti na natječaj trebaju, uz ispunjen upitnik, poslati tri fotografije školskog vrta te opis vrta s podacima koje biljke uzgajaju i tko sve u vrtu radi.

Svaka škola oblikuje vrt prema svojim mogućnostima i u skladu s klimatskim i drugim uvjetima, čuvajući bogatstvo i biološku raznolikost Hrvatske te autohtono bilje svojega podneblja.

Na temelju pristiglih prijava prosudbeno povjerenstvo odabire školske vrtove koje će posjetiti od travnja do listopada tekuće godine.

Nakon obilaska povjerenstvo odlučuje o nagrađenim vrtovima te na završnoj svečanosti krajem studenoga dodjeljuje niz nagrada i priznanja najljepšim školskim vrtovima u Republici Hrvatskoj u sljedećim kategorijama:

1. Zlatna povelja Hrvatske radiotelevizije za najljepši školski vrt u RH

2. Najljepši vrtić u RH

3. Najljepša učionica na otvorenom (nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja)

4. Zelena povelja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

5. Nagrada za tradicijski uzgoj (dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede)

6. Najljepša područna škola u RH

7. Nagrada za kontinuitet

 

Povjerenstvo ima pravo i ne dodijeliti nagradu u pojedinim kategorijama ako smatra da nitko ne ispunjava kriterije, a može dodijeliti i nekoliko ravnopravnih nagrada.

Kako bi prijaviteljima bilo lakše utemeljiti i održavati školske vrtove, ovo su neki od osnovnih elemenata:

1. ukrasni grmovi

2. ukrasno drveće (skupna ili pojedinačna stabla)

3. sezonsko cvijeće

4. trajnice

5. sukulentne biljke

6. ljekovito i začinsko bilje

7. travnjak

8. jezerce za uzgoj vodenoga bilja i životinja

9. pojedinačna stabla voćaka ili voćnjak

10. pojedinačna stabla maslina ili maslinik

11. povrtnjak

12. kompostište

13. živica – u slobodnom rastu ili oblikovana

14. klijalište, rasadnik, plastenik, staklenik…

15. preporučuje se voditi fotodokumentaciju o radovima

Svi navedeni elementi nisu obvezni, ali postojeće treba oblikovno, estetski i funkcionalno povezati u skladnu cjelinu jer ljepota vrta ovisi i o međusobnom skladu i povezanosti svih elemenata.

Prosudbeno povjerenstvo tijekom obilaska razgledava vrt, daje stručne savjete učiteljima i djeci kako ispraviti nedostatke, a visokim ocjenama vrednuje one koji ulaze u uži izbor za neku od nagrada.

Prijave pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upitnik potražite OVDJE    

Izvor: OVDJE 

19.3.2018.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ raspisala je Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna JU „NP Krka“ za 2018. Natječaj će biti otvoren 30 dana od dana objave (15. ožujka 2018.).

Pravo prijave na natječaj imaju udruge čije su aktivnosti usmjerene na opću dobrobit i poboljšanje kvalitete života društvene zajednice, a kojima je za realizaciju projekata potrebna financijska pomoć. Preko javnog natječaja dodijelit će se 800.000,00 kn, od čega najmanji iznos traženih sredstava za financiranje pojedinog programa/projekta iznosi 500,00 kn, a najveći 30.000,00 kn.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ poziva sve udruge koje ispunjavaju uvjete za prijavu na javni natječaj, a kojima je za realizaciju projekata u 2018. potrebna financijska pomoć, da svoje projekte prijave i dostave potrebnu dokumentaciju.

Prijave se podnose osobno u upravi JU „NP Krka“ (prizemlje - tajništvo), Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik, ili poštom (preporučeno u zatvorenoj omotnici) na tu adresu (Ured ravnatelja), s naznakom: Prijava za financiranje projekata udruga iz proračuna JU "NP Krka" za 2018. godinu – za natječaj, ne otvarati.

Javni natječaj s obrascima za prijavu objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici JU „NP Krka“ koji možete pogledati OVDJE

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odluka o odabiru donosi se na prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijava u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici JU "NP Krka".

Izvor: http://www.npkrka.hr/clanci/jn-financiranje-projekata-udruga-2018/379.html 

16.3.2018.

Dubrovačko – neretvanska županija raspisuje dva Javna poziva:

  1. Javni poziv za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini,
  2. Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije

       1. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 60.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 3.000,00 kuna. Pravo na podnošenje prijedloga projekata i programa istječe 18.travnja 2018. godine. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Svu potrebnu dokumentaciju za navedeni Javni poziv potražite OVDJE

       2. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 190.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a  najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 65.000,00 kuna. Pravo na podnošenje prijedloga projekata i programa istječe 18.travnja 2018. godine. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše četiri (4) programa/projekta, po jedan za svako navedeno prioritetno područje. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Svu potrebnu dokumentaciju za navedeni Javni poziv potražite OVDJE

15.3.2018.

Pozivaju se svi poslovni subjekti koji se bave nekim oblikom ruralnog turizma da se jave svojim gradovima, općinama ili turističkim zajednicama mjesta kojem pripadaju i zajedno s njima ispune prijavu te prikupe prateću dokumentaciju za ovaj natječaj. Jedinice lokalne samouprave ili lokalne turističke zajednice podnose prijave prema organizatoru, ali i same mogu predložiti kandidate za koje smatraju da mogu konkurirati za nagradu.

Ocjenjivačka komisija će provoditi izbor u dva kruga. U prvom krugu će se na temelju prijava i tražene dokumentacije izabrati do 15 finalista, nakon čega će se u drugom krugu, provjerom na terenu, izabrati pobjednici.

Pobjednici osvajaju:

1. nagrada – Zlatna povelja i statua

2. nagrada – Srebrna povelja

3. nagrada – Brončana povelja

Prvonagrađeni dobiva i poklon bon u iznosu od 5.000,00 kn kojim može nabaviti robe i/ili usluge kojima će dodatno poboljšati kvalitetu svoje ponude.

Poziv je otvoren 14. ožujka do zaključno 28. ožujka 2018. u podne.

Svu potrebnu dokumentaciju za prijavu potražite OVDJE

14.3.2018.

Pravo na podnošenje zahtjeva za donacije imaju organizacije civilnog društva upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u RH.

Kategorije natječaja su:

  1. Humanitarni projekti i projekti zaštite zdravlja
  2. Zaštita okoliša
  3. Sport i rekreacija
  4. Odgoj, obrazovanje i znanost
  5. Kultura i umjetnost

Rok za prijavu je 20. ožujka 2018. g.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

Izvor: http://plinvtc.hr/virovitica/ 

14.3.2018.

Zračna luka Dubrovnik d.o.o osigurala je za 2018. financijska sredstva u svrhu dodjele financijske podrške organizacijama civilnog društva, ustanovama te pojedincima, koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja za provedbu kulturnih, znanstvenih, odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, humanitarnih, sportskih, ekoloških i drugih općekorisnih projekata / programa s ciljem društveno odgovornog ponašanja.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 950.000,00 kn.

Prijave se dostavljaju na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

Izvor: www.airport-dubrovnik.hr 

12.3.2018.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu programa gradskih i općinskih sportskih zajednica, granskih sportskih saveza kao i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu definiranih prioritetima utvrđenima od strane Povjerenstva Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje javnih potreba u sporta u 2018. godini je 2.000.000 kuna. Putem ovog javnog poziva sportskim udrugama dodijelit će se iznos od 920.000 kn i to:

– za provedbu aktivnosti: 495.000 kn

– za manifestacije od značaja za županiju; 175.000 kn

– za vrhunski sport: 250.000 kn

Detaljnije informacije potražite OVDJE

 

Kalendar događanja

« Siječanj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31