19.3.2018.

Ustanove koje se žele prijaviti na natječaj trebaju, uz ispunjen upitnik, poslati tri fotografije školskog vrta te opis vrta s podacima koje biljke uzgajaju i tko sve u vrtu radi.

Svaka škola oblikuje vrt prema svojim mogućnostima i u skladu s klimatskim i drugim uvjetima, čuvajući bogatstvo i biološku raznolikost Hrvatske te autohtono bilje svojega podneblja.

Na temelju pristiglih prijava prosudbeno povjerenstvo odabire školske vrtove koje će posjetiti od travnja do listopada tekuće godine.

Nakon obilaska povjerenstvo odlučuje o nagrađenim vrtovima te na završnoj svečanosti krajem studenoga dodjeljuje niz nagrada i priznanja najljepšim školskim vrtovima u Republici Hrvatskoj u sljedećim kategorijama:

1. Zlatna povelja Hrvatske radiotelevizije za najljepši školski vrt u RH

2. Najljepši vrtić u RH

3. Najljepša učionica na otvorenom (nagrada Ministarstva znanosti i obrazovanja)

4. Zelena povelja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

5. Nagrada za tradicijski uzgoj (dodjeljuje Ministarstvo poljoprivrede)

6. Najljepša područna škola u RH

7. Nagrada za kontinuitet

 

Povjerenstvo ima pravo i ne dodijeliti nagradu u pojedinim kategorijama ako smatra da nitko ne ispunjava kriterije, a može dodijeliti i nekoliko ravnopravnih nagrada.

Kako bi prijaviteljima bilo lakše utemeljiti i održavati školske vrtove, ovo su neki od osnovnih elemenata:

1. ukrasni grmovi

2. ukrasno drveće (skupna ili pojedinačna stabla)

3. sezonsko cvijeće

4. trajnice

5. sukulentne biljke

6. ljekovito i začinsko bilje

7. travnjak

8. jezerce za uzgoj vodenoga bilja i životinja

9. pojedinačna stabla voćaka ili voćnjak

10. pojedinačna stabla maslina ili maslinik

11. povrtnjak

12. kompostište

13. živica – u slobodnom rastu ili oblikovana

14. klijalište, rasadnik, plastenik, staklenik…

15. preporučuje se voditi fotodokumentaciju o radovima

Svi navedeni elementi nisu obvezni, ali postojeće treba oblikovno, estetski i funkcionalno povezati u skladnu cjelinu jer ljepota vrta ovisi i o međusobnom skladu i povezanosti svih elemenata.

Prosudbeno povjerenstvo tijekom obilaska razgledava vrt, daje stručne savjete učiteljima i djeci kako ispraviti nedostatke, a visokim ocjenama vrednuje one koji ulaze u uži izbor za neku od nagrada.

Prijave pošaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upitnik potražite OVDJE    

Izvor: OVDJE 

19.3.2018.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ raspisala je Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna JU „NP Krka“ za 2018. Natječaj će biti otvoren 30 dana od dana objave (15. ožujka 2018.).

Pravo prijave na natječaj imaju udruge čije su aktivnosti usmjerene na opću dobrobit i poboljšanje kvalitete života društvene zajednice, a kojima je za realizaciju projekata potrebna financijska pomoć. Preko javnog natječaja dodijelit će se 800.000,00 kn, od čega najmanji iznos traženih sredstava za financiranje pojedinog programa/projekta iznosi 500,00 kn, a najveći 30.000,00 kn.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ poziva sve udruge koje ispunjavaju uvjete za prijavu na javni natječaj, a kojima je za realizaciju projekata u 2018. potrebna financijska pomoć, da svoje projekte prijave i dostave potrebnu dokumentaciju.

Prijave se podnose osobno u upravi JU „NP Krka“ (prizemlje - tajništvo), Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik, ili poštom (preporučeno u zatvorenoj omotnici) na tu adresu (Ured ravnatelja), s naznakom: Prijava za financiranje projekata udruga iz proračuna JU "NP Krka" za 2018. godinu – za natječaj, ne otvarati.

Javni natječaj s obrascima za prijavu objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici JU „NP Krka“ koji možete pogledati OVDJE

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odluka o odabiru donosi se na prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijava u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici JU "NP Krka".

Izvor: http://www.npkrka.hr/clanci/jn-financiranje-projekata-udruga-2018/379.html 

16.3.2018.

Dubrovačko – neretvanska županija raspisuje dva Javna poziva:

 1. Javni poziv za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem jačanja svijesti o značaju udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini,
 2. Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije

       1. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 60.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 3.000,00 kuna. Pravo na podnošenje prijedloga projekata i programa istječe 18.travnja 2018. godine. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Svu potrebnu dokumentaciju za navedeni Javni poziv potražite OVDJE

       2. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 190.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a  najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 65.000,00 kuna. Pravo na podnošenje prijedloga projekata i programa istječe 18.travnja 2018. godine. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše četiri (4) programa/projekta, po jedan za svako navedeno prioritetno područje. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Svu potrebnu dokumentaciju za navedeni Javni poziv potražite OVDJE

15.3.2018.

Pozivaju se svi poslovni subjekti koji se bave nekim oblikom ruralnog turizma da se jave svojim gradovima, općinama ili turističkim zajednicama mjesta kojem pripadaju i zajedno s njima ispune prijavu te prikupe prateću dokumentaciju za ovaj natječaj. Jedinice lokalne samouprave ili lokalne turističke zajednice podnose prijave prema organizatoru, ali i same mogu predložiti kandidate za koje smatraju da mogu konkurirati za nagradu.

Ocjenjivačka komisija će provoditi izbor u dva kruga. U prvom krugu će se na temelju prijava i tražene dokumentacije izabrati do 15 finalista, nakon čega će se u drugom krugu, provjerom na terenu, izabrati pobjednici.

Pobjednici osvajaju:

1. nagrada – Zlatna povelja i statua

2. nagrada – Srebrna povelja

3. nagrada – Brončana povelja

Prvonagrađeni dobiva i poklon bon u iznosu od 5.000,00 kn kojim može nabaviti robe i/ili usluge kojima će dodatno poboljšati kvalitetu svoje ponude.

Poziv je otvoren 14. ožujka do zaključno 28. ožujka 2018. u podne.

Svu potrebnu dokumentaciju za prijavu potražite OVDJE

14.3.2018.

Pravo na podnošenje zahtjeva za donacije imaju organizacije civilnog društva upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u RH.

Kategorije natječaja su:

 1. Humanitarni projekti i projekti zaštite zdravlja
 2. Zaštita okoliša
 3. Sport i rekreacija
 4. Odgoj, obrazovanje i znanost
 5. Kultura i umjetnost

Rok za prijavu je 20. ožujka 2018. g.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

Izvor: http://plinvtc.hr/virovitica/ 

14.3.2018.

Zračna luka Dubrovnik d.o.o osigurala je za 2018. financijska sredstva u svrhu dodjele financijske podrške organizacijama civilnog društva, ustanovama te pojedincima, koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja za provedbu kulturnih, znanstvenih, odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, humanitarnih, sportskih, ekoloških i drugih općekorisnih projekata / programa s ciljem društveno odgovornog ponašanja.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 950.000,00 kn.

Prijave se dostavljaju na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

Izvor: www.airport-dubrovnik.hr 

12.3.2018.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu programa gradskih i općinskih sportskih zajednica, granskih sportskih saveza kao i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu definiranih prioritetima utvrđenima od strane Povjerenstva Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje javnih potreba u sporta u 2018. godini je 2.000.000 kuna. Putem ovog javnog poziva sportskim udrugama dodijelit će se iznos od 920.000 kn i to:

– za provedbu aktivnosti: 495.000 kn

– za manifestacije od značaja za županiju; 175.000 kn

– za vrhunski sport: 250.000 kn

Detaljnije informacije potražite OVDJE

 

8.3.2018.

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2018. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 1. Djeca i Mladi
 2. Umjetnost i kulturna baština
 3. Zaštita okoliša
 4. Znanost i sport
 5. Humanitarno djelovanje

Organizacije mogu prijaviti projekt/program za sljedeće aktivnosti:

 1. Djeca i Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi za djecu i mlade; sportske aktivnosti djece i mladih; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima; odgojni i obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.
 2. Umjetnost i kulturna baština – promocija hrvatske kulture; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti; pomoć nadarenim umjetnicima;
 3. Zaštita okoliša – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 4. Znanost i sport – znanstveni projekti; projekti razvoja civilnog društva; poticanje kreativnosti i inovativnosti; poticanje i promicanje sporta; provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza; sportske pripreme, domaćim i međunarodnim natjecanjima; sportsko-rekreacijske aktivnosti građana; sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
 5. Humanitarno djelovanje – humanitarni projekti/programi; aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; podrška osobama s invaliditetom; zaštita i promicanje zdravlja

Detaljnije informacije, kao i svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

6.3.2018.

U organizaciji Hrvatske zajednice županija u tijeku je treće izdanje foto natječaja „Volim svoju županiju“. Baš kao i u prethodnima, cilj je ovog natječaja fotografijom prikazati regionalni identitet i osigurati prepoznatljivost svake hrvatske županije.

Natječaj je otvoren do 20. travnja 2018. godine. Za sudjelovanje je potrebno objektivima zabilježiti zanimljive detalje, prirodne ljepote ili kulturnu i prirodnu baštinu te fotografije dostaviti putem aplikacije na službenoj Facebook stranici Hrvatske zajednice županija.

Najbolje fotografije biti će proglašene u dvije kategorije; najbolja fotografija prema broju glasova i prema izboru stručnog žirija, a za najuspješnije fotografe pripremili smo GoPro Hero 5 kamere.

Iskustvo profesionalne fotografkinje, Mare Milin, vodit će stručni žiri. Uz nju pristigle će radove vrednovati Mateja Gošćiej, voditeljica Odsjeka za odnose s javnošću Ureda župana Međimurske županije, Bernardo Pahor, voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnošću Karlovačke županije te Kristijan Toplak iz Ureda župana Virovitičko-podravske županije. Osim spomenutih članova, ove će godine žiri biti bogatiji i za počasnog člana, Alena Špiljaka, pobjednika prošlogodišnjeg izdanja.

Sve ostale detalje o natječaju možete pronaći na web i Facebook stranicama Hrvatske zajednice županija.

Također, ne zaboravite zapratiti i Instagram profil „Volim svoju županiju“ za dodatne detalje i zanimljive popratne sadržaje.

5.3.2018.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 1. ožujka 2018. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2018. godini.


Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

 
Prihvatljivi prijavitelji:

 • Organizacije civilnog društva
 • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 • Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
 • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;
 • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
 • Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.


Ukupna vrijednost Natječaja

 • Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna
 • Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.
 • Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

 
Način prijave i rokovi

 • Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje. (link na Uputu za prijavitelje).
 • Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
 • Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2018. godinu
 • Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.
 • Trajanje natječaja – odgodine
 • Rok za podnošenje prijave: zadnji dan natječaja do 16:00 sati
 • Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici  – 

 
Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

 • Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio
 • Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima  odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

 
VAŽNO

Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje „kontakt osoba predlagatelja“.

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE PREUZMITE OVDJE

Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31