14.2.2018.

Pokreće se postupak za izbor članova Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenika. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Dubrovačko-neretvanske županije koje se osniva s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, poticanje aktivnog uključivanja mladih u javni život, informiranja i savjetovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici te promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih. U Županijski savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Dubrovačko-neretvanske županije koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju dob od navršenih 15 do navršenih 30 godina života
.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javni poziv za potpore događanjima u 2018. godini, putem kojeg će se dodjeljivati bespovratna novčana sredstva za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju. Za ovu je namjenu predviđeno 6,5 milijuna kuna kroz tri glavne mjere programa: "TOP događanja" s ukupno 3,5 milijuna kuna, „Događanja u predsezoni i posezoni“ u iznosu od 2 milijuna kuna, „Nacionalna i regionalna događanja“ s potporom od milijun kuna.

Za mjeru „TOP događanja“ osiguran je iznos od 3,5 milijuna kuna. Riječ je o događanjima za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 10.000 posjetitelja, a koja su od iznimne turističke vrijednosti i velikog utjecaja za privlačenje gostiju u određenu destinaciju. Jaka atrakcijska osnova i dobra posjećenost predstavljaju preduvjet dodjele ove vrste potpora, a događanja koja će ostvariti podršku trebaju osigurati medijsku pozornost, komunicirati pozitivne doživljaje, pridonositi ukupnom jačanju snage brenda hrvatskog turizma te pružati motiv dolaska turista, posebice u razdoblju pred i posezone.

Za mjeru „Događanja u predsezoni i posezoni“ osiguran je iznos od 2 milijuna kuna. Riječ je o sredstvima namijenjenim za događanja koja doprinose razvoju atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone (PPS razdoblju) na području cijele Hrvatske - na turistički razvijenim i nerazvijenim područjima.

Iznos od milijun kuna osiguran je za mjeru „Nacionalna i regionalna događanja“. Riječ je o događanjima koja se održavaju u bilo kojem razdoblju godine, a koja doprinose unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini, razvoju sadržaja, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, jačanju snage brenda hrvatskog turizma i stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Vrednovanje i odabir događanja obavit će se sukladno kriterijima propisanima Javnim pozivom, a odluku o izboru događanja koja će dobiti potporu te o visini potpora donijet će Turističko vijeće HTZ-a.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura pod točkom 1. i točkom 2. je 12. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 12. ožujka 2018. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba za program pod točkom 3. je 5. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 5. ožujka 2018. godine.

Dodatne informacije isključivo pisanim putem, na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

12.2.2018.


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški usmjerenog jačanju kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga i interventnoj pomoći organizacijama civilnog društva.

Prijava na Natječaj vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu sukladno Uputama za prijavitelje objavljenih u sklopu natječajne dokumentacije na web stranicama Ministarstva.

Rok za dostavu prijava: kontinuirano tijekom 2018. godine ili isteka dostupnosti osiguranih financijskih sredstava. Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

5.2.2018.


„Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2018“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2017), je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje projekte/inicijative koje s ciljem poticanja poduzetništva i razvoja malog gospodarstva, provode javna tijela samostalno ili u javno-privatnom partnerstvu s poduzetnicima.

Ova nagrada pokrenuta je kako bi se kroz primjere najboljih politika i praksi otvorile nove mogućnosti za lokalnu i regionalnu razinu s ciljem razvoja poduzetništva, zapošljavanja i zadržavanja stanovništva u njihovim sredinama.

Od 2006. Europska nagrada za promicanje poduzetništva nagrađuje izvrsnost u promicanju malog poduzetništva na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Otkad se dijele nagrade prijavilo se više od 2.800 projekata i koji su pomogli stvaranje više od 10.000 novih tvrtki. Ciljevi nagrade su priznavanje uspješnih aktivnosti i inicijativa za promicanje poduzetništva, izlaganje i dijeljenje primjera najbolje politike i primjera poduzetništva, povećanje svijesti o ulozi poduzetnika u europskom društvu te poticanje i promicanje potencijalnih poduzetnika.

U natječaju za dodjelu EEPA 2018 nagrade sudjeluje 28 zemalja članica Europske unije, Island, Norveška, Srbija i Turska.

Natječaj je otvoren za: nacionalne organizacije, gradove i općine, regije i zajednice, javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnika, obrazovne programe i poslovne organizacije

Dodijelit će se dvije vrste EEPA nagrada:

1.       Pobjednicima u svakoj od ukupno šest kategorija

2.       Glavnom pobjedniku - Velika nagrada žirija (za kandidata odnosno projekt/inicijativu iz bilo koje od šest kategorija, koji je ocijenjen kao najkreativniji i najpoticajniji za promociju poduzetništva i malog gospodarstva u Europi)

EEPA 2018 šest kategorija:

1.      Promicanje poduzetničkog duha

2.      Ulaganje u poduzetničke vještine

3.      Poboljšanje poslovnog okruženja

4.      Poticanje internacionalizacije poslovanja

5.      Podupiranje razvoja zelenih tržišta i učinkovitosti resursa

6.      Odgovorno i uključivo poduzetništvo

Svi kandidati koje su za EEPA 2018 nagradu nominirale njihove zemlje, bit će pozvani na Svečanost proglašenja pobjednika odnosno dodjele EEPA 2018 nagrada, koja će se održati 20. studenog 2018. godine u Grazu, Austrija.

Kvalificiranje za EEPA 2018 nagradu odvija se u dvije faze:

1. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koordinira natječaj EEPA 2018 na nacionalnoj razini i putem Odbora za vrednovanje i odabir projekata, na temelju propisanih EU kriterija, odabire dva projekta iz dvije različite kategorije koje nadalje kandidira na EU razinu.

2. Europska komisija odabire članove Europskoga žirija koji razmatra prijave svih zemalja koje sudjeluju u EEPA 2018 natječaju i vrši odabir na  EU razini.

Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni a trajali su najmanje dvije godine ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od dvije godine.

Prijave je potrebno dostaviti na hrvatskom jeziku, u Obrascu za prijavu (Obrazac Europske komisije) koji se nalazi u prilogu. Vaš ispunjeni i potpisani Obrazac za prijavu treba sadržavati Sinopsis prijave – 1 stranica te Obrazac za prijavu – 9 stranica (ukupno maksimalno 10 stranica).

Kako biste bili upoznati sa svim potrebnim informacijama vezanima za natječaj i prijavu,  potrebno je pročitati i Upute za prijavu (Operativni priručnik Europske komisije) koji se nalazi u prilogu.

Prijave je potrebno dostaviti elektroničkim putem, u word i pdf formatu na sljedeće adrese:

Mislav Marciuš, Uprava za poduzetništvo i obrt, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., T: 01 610 9758

Danijela Žagar, Uprava za poduzetništvo i obrt, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., T: 01 610 9720

Detaljnije informacije, kao i sve potrebne Prijavne obrasce potražite OVDJE

2.2.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) za poboljšanje njihovog poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s rokom prijave od 3. travnja do 28. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 200 milijuna kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000, kuna.

Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Svrha Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima. Potiču se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE

1.2.2018.

U okviru procesa izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za odgoj i obrazovanje organizira Nagradni natječaj za osnovne škole za dječje literarne i likovne radove na temu „Hrvatska kakvu želimo“.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine osobito se tiče mlađih generacija građana Republike Hrvatske koji su danas djeca, ali 2030. godine će biti punoljetni građani. Ovaj natječaj daje priliku učenicima osnovnih škola da izraze svoju kreativnost te putem pjesmama, sastavaka i likovnih uradaka predstave Hrvatsku u kakvoj žele živjeti 2030. godine.

Natječaj će se provoditi na školskoj, županijskoj i nacionalnoj razini, a mogu sudjelovati učenici osnovnih škola koje iskažu interes i prijave sudjelovanje do 08. veljače 2018. godine putem sljedećeg PRIJAVNOG OBRASCA

Detaljne informacije potražite OVDJE

1.2.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Stoga je moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

Javni poziv Aktivni u zajednici

Srijeda, 31 Siječanj 2018 09:52 Natječaji

31.1.2018.


U cijelosti prenosimo obavijest objavljenu na službenim stranicama Zaklade Kajo Dadić;

„U 2018. godini, naše partnerstvo s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, poprimilo je novu komponentu usmjerenu osnaživanju društvenog kapitala kao važnog akumulatora razvoja lokalnih zajednica.

Provedbom programa Aktivni u zajednici , u suradnji s predstavnicima lokalnih zajednica, izraditi ćemo analizu stanja društvenog kapitala i utvrditi potrebe 15 lokalnih zajednica, a aktivnostima razvoja kulture davanja, poticati ih da pronađu načine zajedničkog djelovanja u ostvarivanju postavljenih ciljeva koji vode kvalitetnijem životu u zajednici.

Ovim putem upućujemo poziv svim zainteresiranim dionicima u lokalnim zajednicama na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske, Zadarske i Ličko-senjske županije , koji imaju viziju razvoja svoje zajednice, da nam se jave kako bi zajednički osmislili akcije kojima će se sinergijskim djelovanjem građana, građanskih inicijativa, organizacija civilnoga društva, jedinica lokalne i područne samouprave, profitnog sektora i ostalih dionika u lokalnoj zajednici, postići željene promjene i povećati društveni kapital.“

Prijavu izvršite putem obrazaca;
1. Izjava za iskaz interesa JLS - OVDJE
2. Izjava za iskaz interesa udruge i ustanove OVDJE

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata. Sredstva su namijenjena za:

Novi turistički proizvod/i za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi temeljen/i na:

 • povezivanju javnog, privatnog sektora i znanosti (razvoja)
 • pozitivnim učincima u zaštiti okoliša
 • uvođenju novih tehnologija
 • uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.)

  Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT - elektronika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.

  Novi oblici promocije:
 • branding
 • uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet i dr.)
 • drugo


Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska. Svaka škola može prijaviti samo jednog mentora na projektu.


Svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

Literarni natječaj 'Perom o Neretvi'

Srijeda, 31 Siječanj 2018 08:49 Natječaji

31.1.2018.

Ogranak Matice hrvatske Metković
u suradnji s Aktivom Hrvatskoga jezika OŠ don Mihovila Pavlinovića objavio je polovinom siječnja 2018. godine poziv osnovnim školama na sudjelovanje u Literarnom natječaju Perom o Neretvi, a povodom 22. travnja, Dana hrvatske knjige. Pozivani se svi osnovnoškolci i njihovi učitelji-mentori iz doline Neretve da sudjeluju u ovom natječaju kojemu je cilj poticati literarno stvaralaštvo, ali istovremeno i ljubav prema zavičaju i zavičajnoj rijeci.

Pobjednici natječaja bit će obznanjeni uoči Dana hrvatske knjige (22. travnja) koji je utemeljen radi promicanja knjige koja je u današnje vrijeme marginalizirana i sve više zamijenjena internetom te da bi se potaknula kultura čitanja, autorstvo i izdavaštvo. Zanimljivo je da je 22. travnja 1900. godine utemeljeno Društvo hrvatskih književnika koje djeluje i danas, a dodamo li tome da se 22. travnja obilježava i Dan planeta Zemlje, tema o rijeci koja nas povezuje, sama se nametnula. Želimo učenike više povezati s rijekom i zavičajem te ih potaknuti da pišu o njoj i svom djetinjstvu uz rijeku.


UVJETI NATJEČAJA Perom o Neretvi;

 • U Natječaju mogu sudjelovati učenici 1. – 8. razreda svih osnovnih škola iz doline Neretve.
 • Svaka škola može poslati najviše deset radova, a pojedini učenik može sudjelovati s jednim literarnim radom. Radovi ne mogu biti duži od dvije kartice teksta (jedna kartica - 1800 znakova).
 • Pored hrvatskoga standardnog jezika, literarni rad može biti pisan zavičajnim govorom, a učenici se mogu predstaviti lirskim, epskim ili dramskim uratkom. Krajnji rok za predaju radova je petak, 13. travnja 2018.
 • Radovi se šalju pod zaporkama (kombinacija: riječ + peteroznamenkasti broj) te s naznakom razreda koji učenik pohađa. Također, uz svaki rad potrebno je navesti u posebnoj omotnici: ime i prezime učenika, zaporku i razred; zatim naslov rada; ime i prezime učitelja – mentora te naziv, adresu, kontakt broj i adresu elektroničke pošte škole.
 • Radove škole mogu slati poštanskom službom ili dostaviti osobno na adresu:
  Ogranak Matice hrvatske u Metkoviću
  Ulica Stjepana Radića 1, 20350 Metković
  s naznakom Za Literarni natječaj Perom o Neretvi

Pozivaju se svi učitelje/ice Hrvatskoga jezika te učitelje/ice razredne nastave iz svih neretvanskih škola da zajedno sa svojim učenicima sudjeluju u ovom natječaju.

Izvor: metkovic.hr 

Kalendar događanja

« Travanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30