Nacionalna zaklada raspisala je natječaj za dodjelu instuticionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Više o samom natječaju možete pročitati OVDJE.
I sam LAG Neretva je korisnik potpore Nacionalne zaklade koja pod motivom "Važno je imati podršku" zaista i jeste podrška udrugama koje  svojim djelovanjem i ciljevima doprinose razvoju civilnog društva i sredine i područja na kojem djeluju.Stoga ne propustiti priliku...

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač za 2016./2017. školsku godinu u okviru projekta „Zajedno možemo sve! – 3“. 

Provedbom projekta osiguratI će se stručna pomoć u nastavi za 57 učenika s teškoćama u razvoju putem angažiranja 54 pomoćnika u nastavi kojima će se organizirati edukacija, odnosno pohađanje programa uvođenja u rad s učenicima s teškoćama.

Na Javni poziv mogu se javiti svi zainteresirani pod uvjetom da imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te dokaz da se protiv njih nije pokrenut kazneni postupak.

Tekst Javnog poziva, u kojem je naveden popis škola kao i broj traženih pomoćnika u nastavi po školama, možete pronaći  OVDJE

Rok do 18.10.2016.

Ministarstvo gospodarstva je 19.08.2016. objavilo ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija. Javni poziv se provodi  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., S obzirom kako se radi o ograničenom postupku kroz Poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničenom pozivu bit će odabrani Prijavitelji koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.

Potrebna dokumentacija:

podrška_razvoju_kompetencija.zip

Potencijalni prijavitelji će moći do 03.10.2016. postavljati pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv za iskaz interesa putem e-pošte (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). U interesu jednakog tretmana prijava, svi odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.mingo.hr 10 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Objavom natječaja započinje provedba dugo očekivane Mjere 07 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.“TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA.“

U Narodnim novinama br. 76/2016 a temeljem prethodne najave  objavljen je  natječaj za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
Prihvatljivi korisnici ove podmjere 7.2.1. su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje dok je prihvatljiv projekt/operacija- građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.
Najniži iznos javne potpore i prihvatljivih troškova po projektu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama. Dok je najviši iznos javne potpore i prihvatljivih troškova po projektu 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.
Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.1 iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
Jedan od uvjeta prihvatljivosti je taj da građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (isključujući 3. stupanj pročišćavanja ukoliko isti nije zakonska obveza) je prihvatljivo samo u naselju s najviše 2.000 stanovnika. 

Ostale uvjete prihvatljivosti i cjeloviti Pravilnik Mjere 07 možete pogledati OVDJE.
Natječaj NN 76/2016 pogledajte OVDJE

24.08.2016.
Rok prijave 07.09.2016.
 

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je javni poziv za prijavu projekata na komunalnoj infrastrukturi na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Prihvaltjivi korisnici su Jedinice lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije. 
Sve o javnom pozivu možete pronaći na slijedećem LINKU

GRADOVI BUDUĆNOSTI projekt je Poslovnog dnevnika namijenjen promociji izvrsnosti i inovativnosti 'smart city' inicijativa implementiranih u hrvatskim gradovima, ali i podizanju opće svijesti javnosti oko važnosti razvoja takvih projekata.
Koncept pametnih gradova  (eng. Smart city) jest skup multidisciplinarnih mjera, ideja i politika usmjerenih na poticanje razvoja ljudskih i tehnoloških resursa urbanih područja, te njihove strukturirane interakcije u svrhu omogućavanja održivog gospodarskog razvoja i više kvalitete života njegovih stanovnika. Iako se često veže uz razne varijante ICT tehnologija, koncept pametnih gradova znatno je širi od puke implementacije tehnoloških rješenja, te obuhvaća i razne sociološke koncepte, poput maksimalne društvene inkluzije i transparentnih sustava odlučivanja.
Uz prijavnicu, natjecatelji moraju priložiti i dokumentaciju kojom će dokazati kako je prijavljeni projekt uistinu realiziran te njegove osnovne karakteristike i  procjenu dosega.
Kako bi se mogli natjecati, potencijalni sudionici moraju biti predstavnici hrvatske lokalne uprave i samouprave ili pak predstavnici drugih poslovnih i administrativnih jedinica osnovanih ili u vlasništvu lokalnih uprava te nominiranih s njihove strane.
Natjecatelji se na natječaj prijavljuju putem pisanog obrasca OVDJE a u nastavku poveznica Vam donosimo više o samom

PROJEKTU

PROPOZICIJAMA NATJEČAJA i

NAGRADAMA

Rok za podnošenje prijava 30.9.2016.

Ministarstvo branitelja je dana 30.08.2016. objavilo JAVNI POZIV za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja. Cilj mjere je olakšavanje pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kroz zadruge.

Javni poziv ostaje otvoren do zaključno 28. rujna 2016. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2016. godine.

Više o javnom pozivu i dokumentaciji možete pronaći OVDJE

logo min branitelja

HAMAG- BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije) , produžila je rok prijave do 1. listopada 2016. za natječaj za sufinanciranje projekata sredstvima iz Fonda za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja.

Program osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Primatelja ulaganja) putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital Primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača.

Ciljevi Programa su:

  • Poticanje ulaganja prihvatljivih ulagača u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća u svrhu daljnjeg razvoja i/ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge.
  • Pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala.

Detaljne informacije o Programu, procedurama prijave i evaluacije te uvjetima financiranja dane su u Priručniku_za_operativne_postupke.pdf za operativne postupke Fonda za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja.

Više informacija o samom natječaju i detaljima prijave  možete pronaći OVDJE.

 

Na službenoj stranici Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta prethodnih dana objavljeni su između ostalog i slijedeći javni pozivi

  • Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2016. Godini.

Financirati će se  njihova redovitu djelatnost s financijskom potporom u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova: obavljanja osnovne djelatnosti, opreme te izobrazbe i usavršavanja članova udruge.
Rok prijave je 30.09.2016. ( Više o javnom pozivu pronađite OVDJE)

kao i 

  • Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2016. godini.
    Sukladno ovome javnom pozivu, dodjeljivat će financijske potpore pravnim osobama te organizacijama civilnoga društva - udrugama za provođenje programa u području popularizacije znanosti. Prihvatljive aktivnosti za financiranje su neprofitni programi i događaji kojima se potiče javni dijalog o znanosti i znanstveno obrazovanje, popularizacija znanstvenog obrazovanja za učenike osnovnih i srednjih škola, naobrazba znanstvenog i nastavnog osoblja za popularizaciju znanosti i znanstvenog  obrazovanja te javna promocija znanstvenih metoda i znanstvene izvrsnosti.
    Rok za podnošenje prijava je također 30. rujna 2016. godine. a više o javnom pozivu pronađite OVDJE

    • Ministarstvo je uz gore navedene pozive danas objavilo i Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. 

Detalje odluke i potrebna dokumentacija može se pronaći na slijedećem LINKU.

Više informacija i detalja o svim javnim pozivima,odlukama i natječajima možete pronaći na  označenim linkovima kao i na službenoj stranici MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA.

U sklopu provedbe Industrijske strategije 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva je i u 2016. godini objavilo Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Državne potpore po ovom programu namijenjene su proizvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije.

Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanja broja radnika. U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 posto, a za srednje 35 posto prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su mali poduzetnici (koji su na dan 31.12.2016. imali minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici (sukladno kategorizaciji veličine poduzetnika prema Uredbi Komisije 651/2014); poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva; poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25 posto ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

Indikatori uspješnosti programa mjerljivi su kroz rast broja zaposlenih, prihoda te vrijednosti izvoza. Za ocjenu prihvatljivosti projektnih prijedloga koristit će se metodologija rangiranja, temeljena na pokazateljima privlačnosti i rizičnosti projekta, poslovne sposobnosti prijavitelja za provedbu projekta te doprinosa projekta u rješavanju razvojnih problema na određenom  području.
VIše o natječaju i dokumentaciji možete pronaći OVDJE
Izvor: Ministarstvo godpodarstva

Kalendar događanja

« Siječanj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31