03.02.2016.

Od 01. veljače do 25. ožujka 2016. godine bit će otvoren prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014.-2020. Prihvatljivi prijavitelji poziva su javne i privatne organizacije koje će putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Programskog područja. Detaljno: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/first-call-for-project-proposals/

24.02.2016.

Grad Bologna poziva na sudjelovanje u petom izdanju Europskog biciklističkog izazova. Riječ je o najvećem europskom ekipnom natjecanju biciklista koje se svake godine održava od 1. - 31. svibnja. Cilj ovog događanja je promocija mobilnosti, biciklizma i zdravog načina života. Registrirajte svoj grad i pridružite se natjecanju. Prijave su otvorene do 29. veljače 2016. Europski biciklistički izazov ima tri glavna cilja: 1) smanjenje putovanja automobilom, 2) poticanje ljudi na tjelesno aktivniji način života, 3) prikupljanje podataka koji će se koristiti prilikom prostornog planiranja.
63 grada iz 20 europskih zemalja sudjelovalo je u prijašnjim izdanjima Europskog biciklističkog izazova. Uključite se i vi, ispunite online obrazac i registirajte svoj grad klikom na: http://cyclingchallenge.eu/ecc2016-enrollmentform

08.03.2016.

U tijeku je podnošenje prijedloga programa za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima – koje traje do 28.4.2016. godine. Novom promotivnom politikom pod sloganom "Pravi užitak - iz Europe je!" - „Enjoy, it's from Europe!”, EU želi pomoći subjektima u sektoru poljoprivrede da se probiju na nova tržišta ili ojačaju postojeći položaj na tržištu, ali i informirati europske potrošače o poljoprivrednim proizvodnima iz EU. Kako bi se ostvario taj cilj, EU je osigurala više sredstava nego prijašnjih godina, povećala stopu sufinanciranja odobrenih programa i olakšala postupak prijave projekata promocije poljoprivrednih proizvoda. Prijedlozi programa koji se mogu prijaviti na poziv koji je objavila Europska komisija 4. veljače 2016. odnose se na: 1) Jednostavne  programe - koje podnosi jedna ili više organizacija predlagateljica iz iste države članice; 2) Programe u kojima sudjeluje više korisnika - koje podnose najmanje dvije organizacije predlagateljice iz najmanje dvije države članice ili jedne/više europskih organizacija. Programi informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda usmjereni su na informiranje o kvaliteti, prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti, posebnim metodama proizvodnje, dobrobiti životinja, zaštiti okoliša i sl. te na podizanje razine svijesti o autentičnosti europskih zaštićenih oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčenih tradicionalnih posebnosti. Programi se baziraju na odnosima s javnošću i informativnim kampanjama, a mogu se provoditi i u obliku sudjelovanja na događanjima, sajmovima i izložbama koji su od nacionalnog, europskog i međunarodnog značaja.  Mjere informiranja i promocije nisu usmjerene na marke proizvoda (brendove) i njihovo podrijetlo. Prijaviti se mogu reprezentativne organizacije proizvođača proizvoda ili sektora koji se kroz program želi promovirati. Smatra se da su reprezentativne one organizacije, bez obzira na njihov pravni oblik, one koje predstavljaju najmanje 50 % broja proizvođača ili vrijednosti utržive proizvodnje dotičnog proizvoda ili sektora te priznate proizvođačke organizacije. Dakle, privatne kompanije nisu prihvatljive kao predlagateljice programa. Programi će se ocjenjivati i odabirati samo u Europskoj komisiji, a ne kao do sada - najprije u državi članici, a zatim u Komisiji. Prijava projekta provodi se elektroničkim putem do 28. travnja 2016. godine. Detaljnije informacije potražite klikom na: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

10.03.2016.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da će Republika Hrvatska preuzeti dužnost upravljačkog tijela Programa. U svojstvu upravljačkog tijela, Republika Hrvatska zadužena je za sveukupnu koordinaciju procesa izrade ključnog programskog dokumenta (programa suradnje) te je započela s intenzivnim radom na njegovoj pripremi uspostavom Radne skupine za programiranje u kolovozu 2013. godine. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 24. studenog 2015. godine. Poziv za prijedlog programa, koji se odvija elektroničkim putem, a u okviru prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora otvoren je do 10.06.2015. - 15:00 sati, a više informacija o istome potražite klikom na: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/calls-for-proposals/1st-call-for-proposals/

11.03.2016.

Mladi od 16 do 18 godina, sudjelujte u nagradnom natječaju programa EUROSCOLA Europskog parlamenta i osvojite putovanje u Strasbourg za 24 učenika i 2 mentora iz svoje škole! Ispunite prijavni obrazac, "uploadajte" video ili izradite poster kao vaš kreativni odgovor na jednu od tema online natječaja Euroscola "Imam stav"! Aktivno sudjelovanje i uključenost mladih ljudi jedan je od najvažnijih dugoročnih ciljeva Europske unije. U skladu s tim, cilj natjecanja je omogućiti mladima da na originalan i kreativan način prikažu svoje mišljenje i izraze svoj stav. Natječaj je otvoren do nedjelje 3. travnja 2016. u 24:00 sata, a tri najkvalitetnija rada pružaju priliku autorima i njihovim grupama posjetiti Strasbourg u svibnju ili listopadu!
Kako biste mogli sudjelovati u natječaju osim popunjavanja prijavnog obrasca potrebo je priložiti autorske radove u jednom od slijedeća dva formata: 1) Link na video u trajanju do 90 sekundi, postavljen na neki od video-servera (You Tube i sl.) 2) Scan ili fotografiju plakata izrađenog u formatu A4 ili A3, u tehnici kolaž, crtež, strip ili slično. Video uradak ili poster treba izražavati vaše osobne stavove na jednu od slijedećih ponuđenih tema: 1) Ljudska prava:heroji našeg vremena, 2) Nezaposlenost mladih, 3) Migranti u EU, 4) Digitalna revolucija: stagnacija ili inovacija?, 5) Uspjeh ili neuspjeh:nova rješenja za održivu Europu.
Detaljnije informacije, kao i prijavni obrazac potražite klikom na: http://www.europarl.hr/hr/programi_i_aktivnosti/euroscola/prijava_eurocola_natjecaj_imam_stav.html

16.03.2016.Poziv je otvoren od strane Upravljačkog tijela - Ureda za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske s ciljem jačanja socijalne, ekonomskog i teritorijalnog razvoja pograničnog područja koje je uključeno u program prekogranične suradnje.  Podrška se pruža kroz četiri prioritetne osi:  1. Poboljšanje kvalitete javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području, 2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, prevencija rizika i poticanje korištenja održive energije i energetske učinkovitosti, 3. Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine, 4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području. Detaljnije informacije potražite na: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/

17.03.2016.

Natječaj je otvoren s ciljem podrške projektima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kojima je cilj poboljšati i širiti inovativne dobre prakse u okviru Deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snoš­ljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja donesene 17. ožujka 2015. 
Poziv je podijeljen na dva lota (prijava projekta odnosi se samo na jedan lot): Lot 1: obrazovanje i osposobljavanje, Lot 2: mladi. Detaljnije informacije o ovom natječaju potražite klikom na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en

18.03.2016.

Poziv je otvoren s ciljem financijske podrške projektima u području kulture, audiovizualnih i međusektorskih djelatnosti koji su namijenjeni olakšanju integracije izbjeglica u Europi, poboljšavanju međukulturalnog razumijevanja te poticanju međukulturalnog i međureligijskog dijaloga, tolerancije i poštivanja drugih kultura. Specifični ciljevi Poziva su: pomoći izbjeglicama u socijalizaciji i slobodnom izražavanju iako se nužno ne služe odmah jezikom države u kojoj su smješteni, predstavljati platformu za učenje u širem smislu, koja potiče poštivanje i razumijevanje raznolikosti, međukulturalne i građanske kompetencije, demokratske 
vrijednosti i državljanstvo, pružiti građanima EU-a priliku upoznati, naučiti iz i razumjeti vrijednosti i kulture izbjeglica te istovremeno otkriti i obogatiti vlastite, pružiti podršku prikazivanju i zajedničkom stvaranju kulturnih i/ili audiovizualnih djela diljem Europe, omogućiti suradnju s organizacijama koje djeluju u drugim sektorima, a kako bi se potaknuo sveobuhvatniji, brži, učinkovitiji i dugoročni odgovor na ovaj globalni izazov. Prihvatljivi prijavitelji su: pravne osobe s iskustvom relevantnim ciljevima poziva koje djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima definiranim u članku 2. Uredbe br. 1295/2013, konzorcij koji može uključivati organizacije iz drugih sektora, poput javne, obrazovne, zdravstvene i socijalne oblasti ili sličnog područja, koje aktivno sudjeluju u ostvarenju ciljeva. Detaljnije informacije potražite klikom na: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sectoral-refugee-integration-projects-2016_en

23.03.2016.

Parlament nudi nekoliko opcija stažiranja u Glavnom tajništvu kao mogućnost stručnog usavršavanja i proširenja znanja o ulozi Europskog parlamenta i njegovim aktivnostima, staževi za osobe sa sveučilišnom diplomom (tzv. staževi Robert Schuman). Mogućnosti stažiranja su sljedeće: 1) Stažiranje u svrhu stručnog osposobljavanja, 2) Prevoditeljski staž za osobe sa sveučilišnom diplomom, 3) Staž za prevoditeljsko osposobljavanje,  4) Konferencijski prevoditelji. Detaljnije informacije potražite klikom na; http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hr/20150201PVL00047/Izobrazba

23.03.2016.

Europska komisija je raspisala Poziv za prijavu na natječaj DEAR programa (Development Education & Awareness Raising) koji je namjenjen organizacijama civilnog društva te jedinicama lokalne samouprave. Pozivom za iskaz interesa za DEAR program želi se postići podizanje svijesti javnosti o Globalnom programu o razvoju, post - 2015. agendi te Globalnim cijevima održivog razvoja. Budžet cjelokupnog programa iznosi: 92,950 000 EUR, dok je doprinos EU - 90%. Rok za prijave na ovaj Program je do 01.06.2016. (16h) - po Bruxelles-kom vremenu. Detaljnije informacije, potražite na: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458566234360&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=151103

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30