3.11.2017.

Ovim natječajem Dubrovačko - neretvanska županija dodjeljuje bespovratna sredstva potpore - subvencije za poticanje brodogradnje i brodara za 2017. godinu. Za provedbu postupaka dodjele potpore poduzetnicima s ciljem poticanja brodogradnje i brodara, sredstva su osigurana u Proračunu dubrovačko - neretvanske županije za 2017. godinu. 

Rok za podnošenje prijava je do 14. studenog 2017. godine.

Tekst natječaja potražite OVDJE
Obrazac prijave obrt - OVDJE
Obrazac prijave trg. društvo - OVDJE

3.11.2017.

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu. Tekst Poziva dostupan je na službenim jezicima Europske unije na sljedećoj poveznici OVDJE

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:
Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ na HRVATSKOM odnosno ENGLESKOM jeziku koji čini sastavni dio ovog Poziva.
Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni u narednom razdoblju na internetskim stranicama: www.mobilnost.hr

2.11.2017.

Za školsku godinu 2017/2018 odobravaju se četiri stipendije za studente, po 500,00 kuna mjesečno i to 10 mjeseci u godini.

1. Uvjeti natječaja

1.1. Pravo natjecanja za stipendiju imaju redoviti studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Slivno, upisani na sveučilištima i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i to:

– studenti prve godine studija koji u razdoblju četverogodišnjeg obrazovanja u srednjoj školi imaju prosjek ocjena najmanje 4.5;
– studenti druge, treće, četvrte i pete godine i apsolventi koji su u prethodnoj godini studija imali prosjek ocjena od najmanje 4.0.

1.2. Pravo na natjecanje ne ostvaruju studenti koji se obrazuju uz rad ili s osnove osobnih potreba.

1.3. Stipendiju ostvaruju studenti s većim prosjekom ocjena obračunatim na dvije decimale, a odabir se vrši na temelju treće decimale.

2. Potrebna dokumentacija

2.1. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– Domovnicu
– Izvadak iz matične knjige rođenih
– Ovjereni prijepis svjedodžbe prethodnog razreda za studente prve godine studija
– Potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine za studente
– Potvrdu fakulteta o upisu tekuće godine
– Potvrdu o prebivalištu roditelja
– Dokaz o eventualnom uspjehu postignutim na državnom ili županijskom natjecanju, verificiranom od strane Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske (1-3 mjesto na državnom i prvo mjesto na županijskom natjecanju).

2.2. Prijavu s kompletnom dokumentacijom podnose se Općinskom vijeću putem “Komisije za provođenje natječaja za dodjelu stipendija nadarenim studentima”, Podgradina 41, 20355 Opuzen, u roku od 15 dana od dana objave u tjednom listu
“DUBROVAČKI VJESNIK” s naznakom “za stipendiranje”.

2.3. Prijave dostavljene nakon isteka roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

2.4. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

30.10.2017.

“Pokreni nešto svoje” je program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj namijenjen poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima. Ovaj razvojni program ACT Grupe potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za mentorskom i finacijskom podrškom za početak i razvoj poslovanja.
Prihvatljivi prijavitelj je:
1) mikropoduzeće
2) osoba pod uvjetom da nakon prihvaćanja projekta registrira poduzeće

Korisnik potpore može biti poduzeće sa sjedištem u Hrvatskoj koja spada u mikropoduzeća prema kriterijima Europske komisije. Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Hrvatskoj, na čijem području projekt mora imati i utjecaj. Za financiranje su prihvatljive sve aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta.

Prijavitelji šalju svoju prijavu putem web obrasca (http://pokreninestosvoje.hr/prijavnica ) Krajnji rok za slanje prijave je 15. prosinca 2017. godine do 12 sati.
Vrijeme trajanja projekata je do šest mjeseci. Najraniji početak provedbe projekata je 1. travnja 2018., a projekti moraju završiti do 30. rujna 2018.

ACT Grupa će ugovorenim projektima mjesec dana prije početka projekta te za vrijeme trajanja projekta osigurati besplatno: mentorstvo u provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata, mjerenje društvenog utjecaja projekta i izradu izvještaja o društvenom povratu ulaganja, promociju projekta kroz kampanju programa. Prema specifičnim potrebama, ACT Grupa će osigurati još i besplatno: mentorstvo u planiranju i razvoju poduzeća, mentorstvo u razvoju i marketingu proizvoda.

Za financiranje projekata osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 500.000,00 kuna, dok projekti koji se prijavljuju mogu biti maksimalne vrijednosti do 80.000 kuna.

ACT Grupa financira projekte u iznosu od 100% ukupnih stvarno utrošenih sredstava.
Upute za prijavitelje potražite OVDJE

27.10.2017.

Županijska komora Dubrovnik  i Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za elektroniku i računarstvo već šestu godinu povezuju akademsku zajednicu i gospodarstvenike kroz projekt WebPoSt. U projektu sudjeluju studenti s Odjela za elektrotehniku i računarstvo, koji će za ocjenu izrađivati internetske stranice, dok će s druge strane poduzetnici i udruge dobiti stranicu bez naknade za dizajn. Cilj WebPoSt projekta je povezivanje obrazovnog sustava i realnog sektora. Sudjelovanjem u ovom projektu, studenti Odjela za elektrotehniku i računarstvo - Sveučilišta u Dubrovniku svoje teorijsko znanje primjenjuju u praksi, a mali poduzetnici dobivaju besplatno web stranicu za predstavljanje svog poslovanja.

Na kraju akademske godine ocjenjivat će se web stranice, a najbolji radovi bit će nagrađeni od strane Sveučilišta i Komore.

 
Na natječaj se mogu javiti:

- tvrtke, obrti i udruge,

- s minimalno jednim i maksimalno tri zaposlenika,

- sa sjedištem u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Obveze poduzetnika i udruga u projektu:

-       dostaviti studentima sve potrebne ulazne materijale koji će činiti web stranicu (tekstove, fotografije, grafičke element, podatke),

-       pokriti trošak komercijalne domene (cca 180kn) i ostale troškove vezane za ishodovanje dokumentacije za izradu web stranice,

-       kontakt osoba mora biti na raspolaganju za suradnju tijekom cijelog razdoblja izrade web stranice.

Obaveze studenata u projektu:

-       izraditi web stranicu i predati je najkasnije 3 mjeseca od primopredaje ulaznih materijala

-       uskladiti zahtjeve poduzetnika i udruga s  tehničkim mogućnostima

Napomenau slučaju većeg broja prijavljenih od broja studenata, prednost imaju članice Hrvatske gospodarske komore (trgovačka društva).

 

Prijaviti se možete najkasnije do 17. studenoga, slanjem popunjene prijavnice, koju vam dostavljamo u prilogu, na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na faks 020/312-096.   

Tekst javnog Poziva potražite OVDJE
Prijavnicu preuzmite i ispunite OVDJE

25.10.2017.

Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1., 9.a i 10.  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 ) i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14 i 70/17) objavljuje: „Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Općine Kula Norinska za 2018. godinu“

Svu potrebnu dokumentaciju za navedeni Poziv potražite OVDJE

23.10.2017.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave, članka 14. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga i članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje: „Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj upisanim na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima* te studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na poslijediplomske sveučilišne studije“.

Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi ili AAI identitetom potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi ili AAI identitetom daju suglasnost da se njihovi osobni podaci i podaci članova obitelji prikupljaju iz službenih evidencija tijela državne uprave. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi ili AAI identitetom daju suglasnost da se njihovi osobni podaci čuvaju i mogu objaviti na rang-listama studenata koji su sudjelovali ovom natječaju za dodjelu državne stipendije, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) i Pravilniku.

Ako Ministarstvo ne zaprimi u natječajnom postupku dostatan broj prijava u odnosu na ukupno moguć broj stipendija koje se mogu dodijeliti, pravo na stipendiju ostvarit će samo onaj broj studenata s valjanom i pravodobnom prijavom koja ispunjava natječajne uvjete iz Pravilnika.

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2017. do lipnja 2018. Isplata stipendija započinje 15 dana nakon objave odluka iz članka 18. Pravilnika.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i na Facebook stranicu Državne socio-ekonomske stipendije https://www.facebook.com/ministarstvoznanostiiobrazovanja/.

Svu potrebnu dokumentaciju preuzmite OVDJE

Sastav Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija čine:
Kristina Ferara Blašković, Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Marina Glavan, Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
prof. dr. sc. Branko Matulić, Rektorski zbor RH,
Lovorka Blažević, Vijeće veleučilišta i visokih škola,
Stjepan Ćurčić, Hrvatski studentski zbor,
Matej Boras, Hrvatski studentski zbor,
Dominik Ivkošić, Hrvatski studentski zbor.

20.10.2017.

Posebni cilj poziva jest pružiti podršku za pripremu ili uspostavu zajedničkih kvalifikacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,uključujući strukovno obrazovanje i osposobljavanje na višoj razini ili poboljšanje postojećih kvalifikacija. Partnerstvo trebaju sačinjavati partneri iz barem dvije države koje sudjeluju u programu Erasmus+ (od kojih barem jednamora biti država članica Europske unije).

Prihvatljivi prijavitelji su: 1) Pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, 2) Poduzeće (javno ili privatno) ili gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili sektorska/strukovna organizacija

Prihvatljivi partneri su: 1) Relevantna tijela za kvalificiranje ili jednakovrijedne organizacije (na državnoj ili regionalnoj razini ili na razini sektora), 2) Javna lokalna, regionalna ili državna tijela- Socijalni partneri (organizacije poslodavaca i radnika), 3) Istraživački instituti, 4) Europske krovne organizacije, 5) Vijeća za sektorske vještine ili jednakovrijedna tijela, 6) Javne službe za zapošljavanje, 7) Organizacije mladih, 8) Udruge roditelja, 9) Druga relevantna tijela, 10) Prihvatljive aktivnosti:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je: 45.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava je: 1.500.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 3.750.000,00 HRK
Više informacija o navedenom Pozivu potražite OVDJE

18.10.2017.

Forum za slobodu odgoja već 6. godinu zaredom obilježava Međunarodni dan tolerancije i zajedničkim snagama, idejama i kreativnim likovno-literarnim radovima progovara o važnim temama: toleranciji, nenasilju, mirnom rješavanju sukoba, prihvaćanju različitosti, razumijevanju i prihvaćanju postojanja svakoga pojedinca upravo takav kakav je, zagovaranju ljudskih i dječjih prava, kao i važnosti našega vlastitoga angažmana i doprinosa zajednicama u kojima živimo.
Ove godine natječaj se bavi dodatnom temom: Program za održivi razvoj do 2030. usvojen od strane UN-a 2015. godine. Natječaj je namijenjen svim učenicima i njihovim mentorima. Plan natječaja je sljedeći: upoznajte se s Programom za održivi razvoj, sa samim ciljevima, istražite što se tim ciljevima želi postići, a ono što je najvažnije, kroz svoje radove šaljite prijedloge, ideje i same akcije kako mi kao pojedinci možemo doprinijeti ispunjavanju pojedinoga cilja: tolerancijom, poštivanjem ljudskih i dječjih prava, prihvaćanjem različitosti, izgradnjom mira, nenasilnim rješavanjem sukoba, pluralizmom, održivim i pravednim društvom.

Rok prijave je 27. listopada 2017.

Poziv natječaja možete preuzeti OVDJE
Online prijavu na natječaj možete izvršiti OVDJE
Upoznajte se s radom Foruma za slobodu odgoja OVDJE

16.10.2017.

Predmet ovog Poziva je dodjeljivanje sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa potpore male vrijedosti namijenjenih poticanju naukovanja za obrtnička zanimanja za razdoblje 2017. godine do 2018. godine. Otvoreni Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine. 
Tekst ovog Javnog poziva potražite OVDJE

Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31