Dubrovačko-neretvanska županija je objavila natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu "Razvoj 2017."
Korisnici kredita mogu biti: - fizičke osobe upisane u obrtni registar - obrti - mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu.
Poduzetnici moraju uložiti na području Dubrovačko-neretvanske županije, a prednost imaju poduzetnici koji se bave proizvodnom djelatnosti i poduzetnici koji su izvozno orijentirani (više od 50% prihoda od izvoza).

Namjena kredita može biti kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata; kupnja zemljišta za izgradnju gospodarskih objekata; informatizacija i modernizacija poslovanja; nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme; nabava prijevoznih sredstava; uređenje poslovne infrastrukture; uređenje ili adaptacija zavičajnih kuća, starih zapuštenih objekata i muzeja ; obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja (do 30%)

Traženi iznos kredita može biti: najniži iznos: 50.000,00 kuna najviši iznos: 500.000,00 kuna

Rokovi otplate mogu biti do 10 godina, uz poček od 1 godine koji je uključenu u otplatu (u razdoblju počeka plaća se kamata)

Kamatne stope,uvjete i ostale detalje možete pronaći OVDJE

16.05.2017.
Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu Ministarstva) za organizaciju manifestacija/znanstveno stručnih skupova i nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2017. godini.

Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva . Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je 60 dana od dana objave.

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno - stručnih skupova, te lokalno - tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to:

  • 1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, turističke zajednice gradova, općina i županija
  • 2. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te županijske gospodarske komore, (za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva).

Korisnici se mogu udružiti u zajednicu ponuditelja.

Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva u iznosu od 2.000.000,00 kuna (slovima: dva milijuna kuna) osigurana su u proračunu Ministarstva na proračunskoj aktivnosti A648087 - Provedba mjera za poticanje konkurentnosti.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/znanstveno - stručnom skupu ili nacionalnom projektu promidžbe poduzetništva i obrta godišnje (nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta mora sadržavati vise povezanih aktivnosti s barem jednim nacionalno vidljivim događanjem (kroz medije) na godišnjoj razini i kontinuiranu promidžbu poduzetništva i to:

  • 1. za znanstveno - stručne - skupove i gospodarske manifestacije: - do 50.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup ili gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera - do 30.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup ili gospodarsku manifestaciju državnog karaktera - do 20.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup ili gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera - do 10.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup ili gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera
  • 2. za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 100.000,00 kuna.

Za istu manifestaciju (projekt), pravo na pokroviteljstvo i sufinanciranje može ostvariti samo jedan korisnik.

Više informacija i detalje možete pronaći OVDJE


IZVOR: Ministarstvo gospodarstva,poduzetništva i obrta 

Donacijski natječaj Hrvatskog Telekoma Zajedno smo jači i ove godine nastavlja s nagrađivanjem najboljih STEM projekata, a bit će nagrađeni najbolji projekti iz tri kategorije uz ukupan donacijski fond od 700.000 kuna.

Ove godine nagrađeni će biti najbolji projekti posvećeni edukaciji mladih, njihovih učitelja i profesora te inovativnim rješenjima koja pozitivno utječu na širu društvenu zajednicu.

Kao i prethodnih godina, natječaj Zajedno smo jači otvoren je za neprofitne ustanove sa sjedištem u Hrvatskoj, a prijavljeni projekti moraju primjenjivati barem jednu telekomunikacijsku tehnologiju te biti od važnosti za lokalnu i širu društvenu zajednicu.

Od pokretanja projekta, donacijskim natječajem Hrvatskog Telekoma s gotovo 10 milijuna kuna podržano je ostvarivanje oko 300 projekata.
Više o detaljima natječaja i prijavi možete pronaći OVDJE

Izvor: http://www.zajednosmojaci.hr/

Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga„Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“  koje djeluju u području socijalne skrbi

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 17. ožujka 2017. godine Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2017. - 2020. Godine.

Ministarstvo poziva udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom da prijave programe koji pridonose razvoju prioritetnih područja navedenih u Pozivu.

Natječajna dokumentacija je dostupna na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Prijava na Poziv obavlja se u sustavu www.financijskepodrske.hr  te se mole prijavitelji za obraćanje pažnje na način prijave.

Više informacija o natječaju i načinima prijave pronađite OVDJE

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 kuna.

Obavještavaju se  svi zainteresirani kako će se zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimati od 20. ožujka 2017. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2017.

Više informacije i dokumentaciju možete pronaći OVDJE

Hrvatska elektroprivreda objavila je Natječaj za dodjelu donacija za sufinanciranje projekata i programa organizacija civilnog društva i ustanova u 2017. godini u područjima: mladi, umjetnost i kulturna baština, okoliš, znanost i društvo te humanitarno djelovanje. 
Natječaj "Svjetlo na zajedničkom putu" je otvoren od 15. ožujka  do 13. travnja 2017. godine.
Uvjeti natječaja, obrazac prijavnice s uputom za ispunjavanje i ostala natječajna dokumentacija nalaze se OVDJE.
Izvor:HEP grupa

Na Javni poziv  Dubrovačko-neretvanske županije za prijavu projekata na komunalnoj infrastrukturi i vodoopskrbi mogu se javiti svi gradovi i općine na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Uvjete, kriterije i ostale detalje poziva možete pronaći na slijedećem linku (DETALJI POZIVA).

Obrazac za prijavu možete pronaći (OVDJE).

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti usmjereni organiziranju događaja i aktivnosti koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljenika i boljoj organizaciji njihova slobodnog vremena da iste prijave radi financijske podrške.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 190.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je  2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je  65.000,00 kuna.

Pravo na podnošenje prijedloga projekata i programa ističe 18. travnja 2017. godine. do 12:30 sati.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše  tri (4) programa, po jedan za svako navedeno prioritetno područje.

Više o samom natječaju i potrebnnoj dokumentaciji možete pronaći OVDJE

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

Prihvatljivi priojavitelji su : javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Više o samom pozivu i dokumentaciji možete pronaći OVDJE

Kalendar događanja

« Travanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30