13.05.2016.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za  organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini. Prihvatljivi korisnici su organizatori  gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te  lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta,  kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda,  sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to: 1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove) 2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova , općina i županija ( za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove). Prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr. Neprihvatljivi su troškovi poreza na dodanu vrijednost, nabave/kupovine potrošne robe, transporta i prijevoza, dnevnice, boravak i noćenje u hotelu, ugovori o uslugama, plaćama suradnika, domjenci, catering i sl. Intenzitet potpore je do 40% ukupnih troškova manifestacije. Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva u iznosu od 1.200.000,00 HRK osigurana su u proračunu Ministarstva. 
Tekst Javnog poziva preuzmite: Javni poziv promidžba 2016.pdf
Prijavni obrazac preuzmite: Prijavni obrazac - promidžba 2016..docx

17.05.2016.

U natječaju za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (Narodne novine 46/2015) i Izmjene natječaja za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (Narodne novine 76/2015) (u daljnjem tekstu: Natječaj) na temelju Odluke (klasa: 320-01/16-01/162; urbroj: 525-08/0520-16-1 od 9. svibnja 2016. točka 4. stavak 1. Natječaja se mijenja i sada glasi: »Sredstva javne potpore iznose ukupno 16.860.000 eura u kunskoj protuvrijednosti«. U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmjenjen.

17.05.2016.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima: aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone, izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima, razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista, razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone. javni poziv otvoren je do 03. lipnja, 2016. godine. Tekst Javnog poziva potražite OVDJE

17.05.2016.

Turistička zajednica Grada Metkovića i Mjesni odbor Sveti Nikola Metković u sklopu akcije PERUNIKA objavljuju Javni poziv za kandidiranje najljepše uređenoga balkona, okućnice ili vrta ustanove na području Grada Metkovića. Pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje da najkasnije do 1. lipnja 2016. pošalju kandidaturu na adresu: ”Turistička zajednica Grada Metkovića, Ante Starčevića 3, 20 350 Metković” ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Uz prijavu nam obavezno dostavite: 1) ime i prezime vlasnika, 2) adresu i broj telefona 3) 3 fotografije kandidiranog balkona, okućnice ili vrta ustanove. Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati ured Turističke zajednice Grada Metkovića. Dodjela nagrada pobjednicima i zahvalnica svim sudionicima održati će se na Svjetski dan zaštite okoliša, 5. lipnja 2016. godine. Kako bismo svi zajedno sudjelovali u uređenju našega grada, pozivamo vas da se odazovete ovoj akciji.

17.05.2016.

1. ‘Neretvanska maslina’ dodjeljuje se najboljoj knjizi, (bez obzira na književnu vrstu) i njenom autoru za postignute visoke književne, estetske i umjetničke domete u tematiziranju potrebe očuvanja prirode, kao i tradicijskih, baštinskih vrijednosti bilo kojeg hrvatskog kraja – čime se daje prinos očuvanju materijalne i nematerijalne baštine hrvatskog naroda te humanizmu kao temeljnom odnosu života na Zemlji.

Nagrada se dodjeljuje za knjigu objavljenu 2015. godine, pisanu hrvatskim standardnim jezikom. Nagrada se sastoji od pisanog dokumenta, novčanog iznosa, i ekoloških neretvanskih proizvoda ekstradjevičanskog maslinova ulja i visokokvalitetnog vina.

2. Nagrade će biti dodijeljene na završnoj svečanosti 8. Neretvanskih pjesničkih susreta Maslini u lice koji će se održati 11.-14. kolovoza u čast Blagdana Velike Gospe.

3. Četiri (4) primjerka knjige poslati na adresu: Gradska knjižnica Opuzen, Trg Opuzenske bojne 2, 20355 OPUZEN (s naznakom: za „Maslinu“), do 1. srpnja 2016.

17.05.2016.

Grad Ploče poziva sve zainteresirane dionike da iskažu svoj interes o korištenju usluga najma prostora u poduzetničkom inkubatoru u Pločama. Obrazac namjere za iskazivanje interesa preuzmite: OVDJE

17.05.2016.

Poziv je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekata koji su vezani za manje dijelove sustava vodoopskrbe i kanalizacije u sklopu Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023. Riječ je ograničenom pozivu na kojem mogu sudjelovati unaprijed definirani prijavitelji koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga. Prihvatljivi prijavitelji su:  Javni isporučitelji vodnih usluga prema popisu unaprijed određenih prijavitelja iz Priloga 4 ovog Poziva. Prihvatljivi partneri su: javni isporučitelji vodnih usluga sa popisa unaprijed određenih prijavitelja iz Priloga 4 ovog Poziva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području (aglomeracije/vodoopskrbnog područja na kojima javni isporučitelj obavlja vodne usluge) obuhvata projekta odnosno JLS ili JP(R)S koje će sudjelovati u sufinanciranju projekta. Prihvatljive aktivnosti su: izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe (vodoopskrbna mreža sa pripadajućim objektima), izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje (kondicioniranje) pitke vode,  izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava odvodnje – kanalizacije, izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Nabava opreme potrebne za održavanje i funkcioniranje vodoopskrbnog sustava, Rekonstrukcija ulica gdje se zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži dovelo do kopanja ulice i trotoara ili ostalih javnih površina; u širini iskopa za potrebe vodoopskrbe i odvodnje, Aktivnosti vezane uz nadzor nad gradnjom, Mjere za informiranje i vidljivost. Detalje oovom javnom pozivu potražite OVDJE

18.05.2016.

Predmet ovog Javnog poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Namjena je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Cilj ovog Javnog poziva je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta, dok su prihvatljivi prijavitelji pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Rok za ovaj trajno otvoreni Poziv počinje teći od 1. lipnja 2016. godine i traje do 31. prosinca 2016. godine. Detaljnije informacije o ovom Javnom i svu potrebnu dokumentaciju potražite ovdje: Kompetentnost i razvoj MSP.zip

19.05.2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta najavilo je natječaj iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.". Sredstva će se dodjeljivati osnovnim i srednjim školama koje su u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave za financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. U okviru natječaja financirat će se projekti koji ciljaju na uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u obrazovne programe osnovnih i srednjih škola kako bi se osigurala njihova socijalizacija i poboljšanje obrazovnih postignuća. Ovisno o indeksu razvijenosti, prijavitelji će sudjelovati u financiranju projekata sa 5-20% vlastitih sredstava, a okvirni maksimalni iznosi koji će se dodjeljivati po projektu su od 2.000.000 do 5.000.00 kuna. Prema indikativnom planu natječaja iz Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020., objava se očekuje tijekom II. kvartala ove godine. Za sve detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu pratite naše mrežne stranice!

20.05.2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sufinancirat će sportske programe poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini koje provode udruge u sustavu sporta. Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva su: svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja; svi koji će osigurati i druge izvore financiranja i svi koji imaju stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuju.
Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom.
Programska područja Natječaja su:

 1. Poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom;
 2. Poticanje programa međunarodne sportske suradnje;
 3. Poticanje programa obuke neplivača.

Programi koji se mogu sufinancirati su oni koji su započeli s provedbom nakon 1. siječnja 2016. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2016. godine te programi koji će se provoditi u vremenskom periodu  od 12. svibnja do 31. prosinca 2016. godine.
Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju popuniti sve propisane natječajne obrasce. Prijavitelji su dužni popuniti sva polja (označena žutom bojom) u obrascima. Sva dodatna pojašnjenja nalaze se u Uputama za prijavitelje. Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti Ministarstvu u tiskanome i elektroničkome obliku. 
Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa u tiskanome obliku je:

 • popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac prijave programa za koji se prijavljuju (na propisanome obrascu);
 • ispis izvatka iz Registra udruga, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od objave Natječaja (ispis sa stranice Registra udruga);
 • ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu);
 • preslika izvatka iz Registra sportskih djelatnosti, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od objave Natječaja;
 • plan i program sportske aktivnosti;
 • preslika važećeg statuta na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa zakonom (ako je statut javno objavljen u Registru udruga, statut nije potrebno dostavljati);
 • presliku potvrde da je podnesen zahtjev za usklađivanjem statuta udruge sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama (dostavlja se samo u slučaju ako statut nije javno objavljen u Registru udruga);
 • popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (na mrežnim stranicama Ministarstva);
 • dokaz o osiguranome prostoru za izvođenje sportskoga programa (ugovor ili suglasnost o korištenju osiguranoga prostora);
 • životopis nositelja/nositeljice sportskog programa (osoba odgovorna za provedbu programa);
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje sportskoga programa za nositelja/nositeljicu programa sukladno Zakonu o sportu, (NN, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16);
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci od objave Natječaja;
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana od objave Natječaja;
 • preslika financijskog izvješća o poslovanju u 2015. godini ovjerena od Državnoga ureda za reviziju (dostavljaju prijavitelji obveznici sastavljanja financijskog izvješća). Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanoga računovodstvenog načela koje je usvojio zakonski zastupnik podnositelja te preslika Knjige prihoda i rashoda i Knjige blagajne za 2015. godinu (ako su traženi podaci objavljeni u registru neprofitnih organizacija, traženo nije potrebno dostaviti);

Dokaz o sufinanciranju programa od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju itd.). 
U elektroničkome obliku potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1. popunjeni obrazac prijave programa (na propisanome obrascu) u .xls formatu.

Navedenu natječajnu dokumentaciju u elektroničkome obliku treba dostaviti s adrese udruge navedene u Obrascu za prijavu programa na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Dokumenti dostavljeni u elektroničkome obliku sadržajno moraju biti istovjetni onima dostavljenima u tiskanome obliku.

Sve potrebne obrasce kao i upute za prijavu na natječaj preuzmite: MZOS NATJEČAJ.zip
Čitav natječaj pročitajte: OVDJE

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30