Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata. Sredstva su namijenjena za:

Novi turistički proizvod/i za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi temeljen/i na:

 • povezivanju javnog, privatnog sektora i znanosti (razvoja)
 • pozitivnim učincima u zaštiti okoliša
 • uvođenju novih tehnologija
 • uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.)

  Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT - elektronika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.

  Novi oblici promocije:
 • branding
 • uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet i dr.)
 • drugo


Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska. Svaka škola može prijaviti samo jednog mentora na projektu.


Svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

Literarni natječaj 'Perom o Neretvi'

Srijeda, 31 Siječanj 2018 08:49 Natječaji

31.1.2018.

Ogranak Matice hrvatske Metković
u suradnji s Aktivom Hrvatskoga jezika OŠ don Mihovila Pavlinovića objavio je polovinom siječnja 2018. godine poziv osnovnim školama na sudjelovanje u Literarnom natječaju Perom o Neretvi, a povodom 22. travnja, Dana hrvatske knjige. Pozivani se svi osnovnoškolci i njihovi učitelji-mentori iz doline Neretve da sudjeluju u ovom natječaju kojemu je cilj poticati literarno stvaralaštvo, ali istovremeno i ljubav prema zavičaju i zavičajnoj rijeci.

Pobjednici natječaja bit će obznanjeni uoči Dana hrvatske knjige (22. travnja) koji je utemeljen radi promicanja knjige koja je u današnje vrijeme marginalizirana i sve više zamijenjena internetom te da bi se potaknula kultura čitanja, autorstvo i izdavaštvo. Zanimljivo je da je 22. travnja 1900. godine utemeljeno Društvo hrvatskih književnika koje djeluje i danas, a dodamo li tome da se 22. travnja obilježava i Dan planeta Zemlje, tema o rijeci koja nas povezuje, sama se nametnula. Želimo učenike više povezati s rijekom i zavičajem te ih potaknuti da pišu o njoj i svom djetinjstvu uz rijeku.


UVJETI NATJEČAJA Perom o Neretvi;

 • U Natječaju mogu sudjelovati učenici 1. – 8. razreda svih osnovnih škola iz doline Neretve.
 • Svaka škola može poslati najviše deset radova, a pojedini učenik može sudjelovati s jednim literarnim radom. Radovi ne mogu biti duži od dvije kartice teksta (jedna kartica - 1800 znakova).
 • Pored hrvatskoga standardnog jezika, literarni rad može biti pisan zavičajnim govorom, a učenici se mogu predstaviti lirskim, epskim ili dramskim uratkom. Krajnji rok za predaju radova je petak, 13. travnja 2018.
 • Radovi se šalju pod zaporkama (kombinacija: riječ + peteroznamenkasti broj) te s naznakom razreda koji učenik pohađa. Također, uz svaki rad potrebno je navesti u posebnoj omotnici: ime i prezime učenika, zaporku i razred; zatim naslov rada; ime i prezime učitelja – mentora te naziv, adresu, kontakt broj i adresu elektroničke pošte škole.
 • Radove škole mogu slati poštanskom službom ili dostaviti osobno na adresu:
  Ogranak Matice hrvatske u Metkoviću
  Ulica Stjepana Radića 1, 20350 Metković
  s naznakom Za Literarni natječaj Perom o Neretvi

Pozivaju se svi učitelje/ice Hrvatskoga jezika te učitelje/ice razredne nastave iz svih neretvanskih škola da zajedno sa svojim učenicima sudjeluju u ovom natječaju.

Izvor: metkovic.hr 

29.1.2018.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva danas je raspisala Poziv za iskaz interesa za uspostavu Inicijalne programske suradnje sa sedam inačica Poziva koje predstavljaju sedam programskih područja (PP) raspisanih ovim Pozivom i to:

 • PP1 - STEM i organizacije civilnoga društva
 • PP2 - STEM i razvoj lokalne zajednice
 • PP3 - Ljudska prava i globalizacija
 • PP4 - Zapošljavanje mladih kroz međusektorsku suradnju
 • PP5 - Prevencija i zaštita zdravlja
 • PP6 - Ovisnosti novog doba
 • PP7 - Suradnja na Euro-Mediteranu

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja koja su predviđena ovim Pozivom (sa izuzetkom PP7 sukladno objašnjenjima datim u Uputama za prijavitelje). Poziv je otvoren do 26. veljače 2018. godine, a iznos podrške za Inicijalnu programsku suradnju iznosi Kn 200.000,00 za svako od raspisanih programskih područja.

Način i uvjeti za prijavu detaljno su opisani u Uputama za prijavu te je iste potrebno dobro proučiti.
Svu potrebnu dokumentaciju za navedena Programska područja potražite OVDJE

25.1.2018.


Dubrovačko - neretvanska županija raspisuje Javni poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi. Detaljnije informacije potražite OVDJE

24.1.2018.

Poziv je namijenjen isključivo udrugama za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A) i dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH (B). U okviru ovog Poziva moguće je ostvariti i sufinanciranje za predstavljanje Republike Hrvatske sudjelovanjem predstavnika/ca udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama (C). Poziv je otvoren kontinuirano, do 10. studenoga 2018. godine, ili do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava od Kn 150.000,00.

Dokumentaciju za:

Znanje bez granica A - OVDJE
Znanje bez granica B - OVDJE
Znanje bez granica C - OVDJE

Detaljnije informacije potražite OVDJE

23.1.2018.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi DNŽ osiguran je u 2018. godini iznos od 119.000,00 kn.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 20.000,00 kuna. Pravo na podnošenje, najviše tri prijedloga projekta/programa na poziv imaju subjekti tehničke kulture koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije i registrirani su za djelatnost tehničke kulture.

Rok za podnošenje prijava programa/projekata na ovaj Javni poziv jest do 27. veljače 2018. godine.
Obrasci za prijavu programa/projekta ispunjavaju se isključivo putem računala.
U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više subjekta tehničke kulture, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.
Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, s naznakom : ''Ne otvaraj- javni poziv, prijava projekta/programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018. godinu''.

Svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

23.1.2018.

Europska komisija  je objavila Pozive na podnošenje prijedloga za programe promocije europskih poljoprivrednih proizvoda u svijetu i u EU-u. Programi mogu pokrivati različita tematska područja i obuhvaćati, primjerice, opće kampanje u području zdrave prehrane ili posebne tržišne sektore.

Dvije trećine raspoloživih sredstava namijenjeno je promicanju prehrambenih proizvoda iz EU-a u trećim zemljama, posebno u onima s velikim potencijalom za povećanje izvoza tih proizvoda, primjerice Kanadi, Japanu, Kini, Meksiku i Kolumbiji. Kad je riječ o programima u EU-u, naglasak bi trebao biti na informiranju potrošača o različitim EU-ovim programima i oznakama kvalitete, kao što su oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake ekoloških proizvoda. Sektorsko financiranje bit će namijenjeno programima kojima se promiče održivi uzgoj, među ostalim i ovaca i koza. Osigurana su i sredstva za kampanje promicanja zdrave prehrane i konzumiranja voća i povrća.

Tko se može prijaviti?

Zahtjev za sredstva u okviru objavljenog Poziva na podnošenje prijedloga mogu podnijeti razne organizacije, primjerice trgovinske organizacije i organizacije proizvođača te tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora koja su odgovorna za aktivnosti promocije. Prijedloge za takozvane „jednostavne” programe može podnijeti jedna organizacija ili više organizacija iz iste države članice EU-a, dok prijedloge za programe u kojima sudjeluje više korisnika podnose najmanje dvije nacionalne organizacije iz najmanje dvije države članice ili jedna europska organizacija ili više njih. Kampanje obično traju tri godine.

Prijedlozi se zaprimaju do 12. travnja 2018. na namjenskom portalu. Komisija će ocijeniti prijedloge i na jesen objaviti korisnike kojima se odobrava financiranje.

Agencija EU-a za potrošače, zdravlje, hranu i poljoprivredu (CHAFEA) osigurava brojne alate koji podnositeljima mogu pomoći da uspješno podnesu svoje prijedloge. Više informacija bit će dostupno na „info-danima” koji će se organizirati diljem EU-u. Prvi info-dan održat će se 31. siječnja u Bruxellesu, a namijenjen je svim potencijalnim korisnicima, agencijama za oglašavanje i nacionalnim tijelima.

Više informacija o EU politici promocije poljoprivrednih proizvoda potražite OVDJE
Izvor:  OVDJE

22.1.2018.


Vijeće za elektroničke medije temeljem svoje odluke donesene na 1-18 sjednici objavljuje:
„Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti - 2018. godina“.

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

Pozivaju se podnositelji prijava da ako u 2018. imaju planiran projekt, seminar, radionicu, konferenciju, predavanje ili istraživanje, čija bi tema bila medijska pismenost, da dostave ponudu sa zahtjevom za sufinanciranje. Vijeće za elektroničke medije će u odluci o dodjeli sredstava te u svakom pojedinom ugovoru o sufinanciranju utvrditi dinamiku realizacije sredstava. Prijaviti se mogu projekti, radionice, konferencije, predavanja ili istraživanja koja će se finalizirati do 30. lipnja 2019.

Svu potrebnu dokumentaciju potražite OVDJE

16.1.2018.

U Proračunu Grada Metkovića za 2018. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa udruga u sportu namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta utvrđenima Programom javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2018. godinu. Stoga je Športska zajednica Grada Metkovića objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu grada Metkovića za 2018.

Rok za podnošenje prijedloga programa je od 16. siječnja do 15. veljače 2018., a niže možete preuzeti Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom.

Dokumentaciju preuzmite OVDJE

 

Kalendar događanja

« Siječanj 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31