11.03.2016.

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela financijskih sredstava potpore Udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača u RH, za sufinanciranje projekta savjetovanja potrošača u okviru raspoloživih sredstava iz državnog proračuna RH. Savjetovanje potrošača namijenjeno je potrošačima - fizičkim osobama koje sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljaju djelatnosti slobodnog zanimanja. Natječaj je otvoren do 10.04.2016. godine. Detaljnije informacije potražite na: http://www.mingo.hr/page/javni-natjecaj-za-dodjelu-financijske-potpore-za-provedbu-projekta-savjetovanja-potrosaca-za-2016-godinu

15.03.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata da iste prijave radi financijske podrške.Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu prijaviti projekt za sljedeće prioritetno područje: Jačanje kapaciteta udruga za rad s hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i promicanje vrijednosti Domovinskog rata. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata. Detaljnije informacije potražite klikom na: http://edubrovnik.org/novost.php?id=6368

15.03.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zaštiti dostojanstva žrtava totalitarnih režima da iste prijave radi financijske podrške.
Sukladno ovom Natječaju, udruge mogu prijaviti program/projekt za sljedeće prioritetno područje: ”Jačanje kapaciteta udruga za djelovanje s ciljem zaštite digniteta žrtava totalitarnih režima i očuvanje spomena na žrtve II. svjetskog rata i poraća”. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za finananciranje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća. Detaljnije informacije potražite klikom na: http://edubrovnik.org/novost.php?id=6369

18.03.2016.

Temeljem članka 12. „ Odluke o potporama u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. Godine“, (Službeni Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 3/2016), objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko - neretvanske županije. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016 godini, za sljedeća ulaganja u poljoprivredi: Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada,  Mjera 4. Ekološka proizvodnja, Mjera 5. Potpora za preporuku gnojidbe i analize tla, Mjera 10. Potpora zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava, Podmjera 10.1. - Poticanje osnivanja novih poljoprivrednih zadruga i udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda, Podmjera 10.2.-Poticanje rada zadruga i udruga, Mjera 11. Potpora županijskih proizvoda-stvaranje, promidžba i prodaja  županijskih proizvoda, Podmjera 11.1. - Stvaranje prepoznatljivog županijskog proizvoda, Podmjera 11.2. Promidžba i prodaja županijskog proizvoda, Mjera 14. Potpora izlagačima za sudjelovanje na poljoprivrednim manifestacijama i događanjima. Korisnik potpore, po odredbama ove Odluke je„jedan poduzetnik“ - poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije. Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2016 godine, a rješavaju se po vremenu zaprimanja, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu, najkasnije do 15. prosinca 2016 godine. Detaljnije informacije potražite klikom na: http://edubrovnik.org/novost.php?id=6380

23.03.2016.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 334-01/16-01/03, URBROJ: 2117/1-01-16-01 koju je donio župan 22. ožujka 2016. godine, pročelnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske županije, raspisuje: ”Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji”. Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje projekata i aktivnosti koji za cilj imaju organizaciju manifestacija u turizmu te druge oblike promidžbe u poduzetništvu i turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije , a koji su provedeni ili će biti provedeni u 2016. godini. Opće uvjete Javnog poziva, prihvatljive aktivnosti te rokove do kojih možete aplicirati na ovaj Javni pozv potražite na: http://edubrovnik.org/novost.php?id=6386

24.03.2016.

Hrvatska zajednica županija pokrenula je natječaj „Volim svoju županiju“ čiji je cilj promocija prirodnih ljepota i kulturne baštine svih hrvatskih županija te poticanje snažnijeg regionalnog identiteta. Hrvatska je komadić raja na zemlji, a u tom raju županije zauzimaju svoje mjesto. Upravo zato želimo još intenzivnije promovirati sve prirodne ljepote, zanimljive detalje, kao i kulturnu baštinu Lijepe Naše. Namjera nam je da fotografije preplave Internet i društvene mreže i upravo zato smo ovaj fotonatječaj usmjerili i prilagodili današnjem modernom dobu“, rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk povodom pokretanja fotonatječaja. Hrvatska zajednica županija želi potaknuti mlade umjetnike/amatere da sami stvaraju i razmišljaju o svojoj županiji kao destinaciji koja, osim svojih ljepota, nudi i zanimljive sadržaje prilagođene objavljivanju u novim medijima. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije: 1) najbolja fotografija prema broju dijeljenja, 2) najbolja fotografija prema broju lajkova te 3) najbolja fotografija prema izboru stručnog žirija. Članovi žirija fotonatječaja, voditeljica Kabineta župana-Službe za odnose s javnošću i protokol Primorsko-goranske županije Ermina Duraj, pomoćnik pročelnice za protokol i odnose s javnošću Virovitičko-podravske županije Ivan Šemper te profesionalna fotografkinja i predsjednica žirija G.I.Tepeš, svojim će stručnim okom prepoznati, ocijeniti i nagraditi trud za najbolje pristigle radove. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Republike Hrvatske, a svaki autor/autorica može poslati do tri fotografije. Moguće ih predati isključivo online, putem Facebook aplikacije „Volim svoju županiju" te putem službene stranice: http://www.hrvzz.hr
Dopuštene su minimalne korekcije na fotografijama, kao na primjer poravnanje, izrezivanje, oblikovanje ruba fotografije, kontrasta i boja.Fotografije prikupljene putem natječaja Hrvatska zajednica županija koristit će isključivo u promotivne svrhe, a poslati ih možete do 31. svibnja 2016.
Svi detalji, kao i uvjeti predaje fotografija bit će objavljeni su na službenoj internetskoj stranici: http://www.hrvzz.hr
Pokažite fotografijom što volite u svojoj županiji i osvojite vrijedne nagrade!

25.03.2016.

Ovim natječajem Vipnet želi istaknuti pojedince koji stvaraju i grade uspješne obrte i tvrtke te time doprinose razvoju zajednice u kojoj djeluju. Svi mali poduzetnici koji su Vipnetovi pretplatnici s do 14 zaposlenih, mogu se prijaviti na ovaj natječaj do 15. travnja, 2016. godine. Na službenim stranicama projekta nalaze se i detaljna pravila sudjelovanja u natječaju. Po završetku prve faze prijava, žiriranje će trajati od 16. travnja do 1. svibnja. Žiri će odabrati do 100 najboljih sudionika na temelju kreativnosti i inovativnosti proizvoda, zanimljive poslovne priče, uloge u promicanju poduzetništva, posebnog odnosa prema klijentima te posebnog utjecaja na lokalnu  zajednicu. Odabrani ulaze u veliko finale, a od 2. do 23. svibnja svi građani Hrvatske će moći glasovati za svoje favorite na web stranici natječaja. Deset najboljih osvojit će sudjelovanje u Vipnetovoj promotivnoj kampanji i dobiti priliku ispričati svoju poslovnu priču. Osim sudjelovanja u kampanji, pobjednici će osvojiti i poslovno savjetovanje ili edukaciju (po vlastitom izboru) te Microsoft mobitel. Detaljnije informacije, prijavne obrasce potražite na službenoj stranici projekta: www.viplokalniheroji.hr

01.04.2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2016. godini nastavlja s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva. Cilj Programa je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac. Obuhvat Programa odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju. Program se provodi u skladu s Javnim pozivom za dostavu projekata razvoja otoka koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Ministarstva www.razvoj.gov.hr

04.04.2016.

Ministarstvo turizma raspisuje Javni poziv Srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za ”Promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2016. godine.Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata. Sredstva su namijenjena za: Novi turistički proizvod/i za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi, Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT - elektronika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.), Jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u suradnji s privatnim sektorom, Novi oblici promocije, Unapređenje procesa upravljanja destinacijom. 
Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska  (u daljnjem tekstu: Prijavitelj). Svaka škola (prijavitelj i/ili partner) može prijaviti samo jednog mentora na projektu. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je: 400.000,00 kn, a  iznos zatraženih sredstava može biti najviše:  20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 prijavitelj (škola), te 40.000 kn ukoliko se prijavljuju 2 ili više prijavitelja (partneri). Prijavitelj najviše može prijaviti jedan projekt. Ovaj Javni poziv otvoren je do 20.04.2016. godine. Detaljnije informacije o istom potražite klikom na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

04.04.2016.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda. Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 49/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Javna potpora u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda (u daljnjem tekstu: Restrukturiranje) je potpora sredstvima proračuna Europske unije. Prihvatljivi podnositelji prijave (u daljnjem tekstu: Podnositelji) za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Nisu prihvatljiva poduzeća u poteškoćama u smislu smjernica Zajednice o državnim potporama za spašavanje i restrukturiranje tvrtki u poteškoćama. Detaljnije informacije potražite klikom na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2802339.html

Kalendar događanja

« Prosinac 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31