12.10.2016.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. Kroz nove financijske proizvode („Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“) koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO mikro, malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 eura. Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Zahtjevi za zajam se zaprimaju danom objave na službenim mrežnim stranicama Agencije odnosno od 03. listopada 2016. godine. Rok važenja programa je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine. Detaljnije informacijepotražite OVDJE

13.10.2016.

Program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj “Pokreni nešto svoje” novi je razvojni program ACT Grupe namijenjen poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima. Program potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za savjetodavnom i finacijskom podrškom za početak i razvoj poslovanja. Program financira Philip Morris Zagreb d.o.o. Više o kompaniji Philip Morris pročitajte na www.pmi.com.  Program je namijenjen postojećim društvenim poduzećima, društvenim poduzećima u nastajanju, inovativnim start-upovima te poduzetnicima početnicima s društveno-poduzetničkom idejom ili poduzetničkom idejom koja će imati pozitivan utjecaj na poslovanje, društvo i/ili okoliš. Cilj Programa potpore je razvoj mikropoduzeća s pozitivnim utjecajem na društvo i okoliš u Republici Hrvatskoj. ACT Grupa će uspješnost provedbe cjelokupnog programa mjeriti sljedećim indikatorima: broj potpomognutih projekata, društveni povrat na investiciju (Social Return of Investment). Program podupire konkretne, jasne projekte koji će pokrenuti ili razviti poduzeće ili segment poduzeća, razviti novi proizvod ili uslugu ili na drugi način napraviti promjenu koja će imati dugoročni pozitivni učinak na poslovanje. Program ne financira redovito poslovanje poduzeća. Projekti mogu imati elemente zelene ekonomije, novih tehnologija, socijalnih usluga, zapošljavanja ranjivih skupina i druge elemente društvenog poduzetništva ili društveno odgovornog poslovanja. Važan kriterij odabira će biti postojanje društvene inovacije koja ima potencijal za skaliranje i/ili replikaciju te dugoročni utjecaj na lokalnu zajednicu prijavitelja ili šire društvo. Sve detaljnije informacije oovom programu potražite OVDJE

14.10.2016.

Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju. Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne samouprave;  jedinice regionalne samouprave; osnovne ili srednje škole sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju.
Svu potrebnu dokumentaciju za Javni poziv potražite OVDJE

19.10.2016.

Nacionalna zaklada je, uvažavajući otežane financijske uvjete za djelovanje organizacija civilnoga društva u 2016. godini, danas objavila vremenski ograničene i ciljane inačice Programa Europa Plus i to prvenstveno za međufinanciranje, ali i za predfinanciranje odobrenih projekata iz fondova Europske unije. Pozivi su otvoreni zaključno do 31. listopada 2016. godine. 
Cilj je poziva omogućiti financijsku stabilnost organizacija civilnoga društva i kvalitetnu provedbu odobrenih im projekata iz fondova Europske unije.
Svu potrebnu dokumentaciju za ovaj Poziv potražite OVDJE

21.10.2016.

Za školsku godinu 2016/2017 odobravaju se četiri stipendije za studente, po 500,00 kuna mjesečno i to 10 mjeseci u godini.
Uvjeti natječaja: Pravo natjecanja za stipendiju imaju redoviti studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Slivno, upisani na sveučilištima i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i to: studenti prve godine studija koji u razdoblju četverogodišnjeg obrazovanja u srednjoj školi imaju prosjek ocjena najmanje 4.5; studenti druge, treće, četvrte i pete godine i apsolventi koji su u prethodnoj godini studija imali prosjek ocjena od najmanje 4.0.
Pravo na natjecanje ne ostvaruju studenti koji se obrazuju uz rad ili s osnove osobnih potreba. Stipendiju ostvaruju studenti s većim prosjekom ocjena obračunatim na dvije decimale, a odabir se vrši na temelju treće decimale.
Potrebna dokumentacija: Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: Domovnicu, Izvadak iz matične knjige rođenih, Ovjereni prijepis svjedodžbe prethodnog razreda za studente prve godine studija, Potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine za studente, Potvrdu fakulteta o upisu tekuće godine, Potvrdu o prebivalištu roditelja, Dokaz o eventualnom uspjehu postignutim na državnom ili županijskom natjecanju, verificiranom od strane Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske (1-3 mjesto na državnom i prvo mjesto na županijskom natjecanju).
Prijavu s kompletnom dokumentacijom podnose se Općinskom vijeću putem “Komisije za provođenje natječaja za dodjelu stipendija nadarenim studentima”, Podgradina 41. 20355 Opuzen, u roku od 15 dana od dana objave u tjednom listu “DUBROVAČKI VJESNIK” s naznakom “za stipendiranje”. Prijave dostavljene nakon isteka roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

25.10.2016.

Ako temu shvatite doslovno poslati će te nam prekrasne pejzaže doline, no možete je shvatiti i metaforički, a tada ćete licima, vrijednim rukama ili predmetima fotografijom ispričati svoj doživljaj Neretve. Fotografski ćete propitivati ambijent nasljeđa i svega onog što čini identitet ove doline – stoji u pozivu Prirodoslovnoga muzeja Metković na fotonatječaj. Svrha natječaja je prikazati bogatstvo kulturne raznolikosti fotografskim portretima ljudi, folklorom, krajolicima i ljudskom intervencijom u krajolik.Izabrane fotografije bit će izložene u prostorijama Prirodoslovnoga muzeja Metković. Kategorije: ljudi, priroda i arhitektura, folklor i narodni običaji. Uz svaku fotografiju dodati sljedeće informacije: naslov rada, grad/mjesto, zemlja u kojoj je fotografija snimljena, kratak opis o značaju fotografije, kako je nastala zanimljivost, kategorija. Fotografije dostavite u Prirodoslovni muzej Metković do 3. studenoga 2016. Odabir i nagrađivanje fotografijaŽiri sastavljen od četiriju članova (dva profesionalna fotografa i dva organizatora izložbe) odabrat će najviše do 20 fotografija koje će biti izložene na izložbi. Tri najbolje fotografije odabrat će sami posjetitelji izložbe glasovanjem putem anketnih listića. Fotografije će biti prikazane i na Facebook profilu Prirodoslovnoga muzeja Metković, gdje će se tijekom završna tri dana također provoditi glasovanje.
Napomena: Sudjelovanjem u natjecanju dajete pravo PMM-u koristi primljenu fotografiju u marketinške svrhe. Kod svakog objavljivanja, PMM se obavezuje uz fotografiju istaknuti ime njezinoga autora.

25.10.2016.

UNIQA osiguranje pokrenulo internetsku stranicu za društveno odgovorno poslovanje – Radost života, na kojoj registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove, te savezi i društva mogu prijaviti svoje projekte. 
Radost života rezultat je želje da se između brojnih zamolbi za donacije i sponzorstva koje UNIQA osiguranju svakodnevno pristižu elektronskom i običnom poštom, odaberu najkvalitetniji i dodijele im se potrebna sredstva.
Projekte mogu prijaviti: 1) registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, 2) kulturne, medijske i obrazovne ustanove, 3) savezi i društva
Prijavom na internetsku stranicu svaki predlagatelj treba ispuniti obrazac koji uključuje opis projekta, cilj, korisnike i očekivane rezultate od projekta, što će nam značajno olakšati vrednovanje projekata prema kriterijima koje smo odredili, a koji su također navedeni na stranici. Kako će svi prijavljeni projekti biti vidljivi na stranici, poželjno je poslati i fotografije ako ih posjedujete te druge dokumente koji će dodatno potkrijepiti vrijednost projekta. Prilikom odabira projekata ili inicijativa posebno će se cijeniti  inovativnost i originalnost. Projekti trebaju biti kvalitetno opisani i predstavljeni te realno provedivi, a prioritet u odabiru imat će projekti koji mogu poboljšati uvjete života djece i mladih.
Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije: 1) humanitarno djelovanje, 2) kultura, znanost, obrazovanje i sport te 3)  zaštita okoliša i održivost.
Svi prijavitelji dobit će povratnu obavijest o prijavi elektroničkim putem. Projekti prijavljeni do kraja siječnja 2017. godine bit će odabrani do 31. ožujka 2017. Projekti  prijavljeni do 1. rujna 2017. Bit će odabrani do kraja rujna 2017. Prijavitelji projekta bit će obaviješteni u roku od deset dana od datuma završetka odabira. Uvjeti i način prijave te postupak odabira detaljno su opisani na stranici radostzivota.uniqa.hr.

27.10.2016.

Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1., 9. a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 ) i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14) objavljuje: 
”Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Općine Kula Norinska za 2017. godinu”. Svu potrebnu dokumentaciju, kao i sam Poziv preuzmite OVDJE

27.10.2016.Županijska komora Dubrovnik u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, otvara Javni poziv za sudjelovanje u projektu WebPoSt (web-stranice poduzetnicima od studenata). Na Javni poziv mogu se prijaviti svi poslovni subjekti (do tri zaposlenika) i udruge. Ukoliko bude više prijavljenih nego studenata, prednost imaju članice HGK. Velik dio mikro i malih poduzetnika svoj proizvod i/ili uslugu ne predstavlja putem vlastite internetske stranice jer u tom procesu postoji nekoliko prepreka koje ih koče, a to su uglavnom nedostatak sredstava za operativno poslovanje, nedostatak komunikacijske strategije ili nedovoljno poznavanje prodajnih i promocijskih kanala. Upravo je zbog toga Županijska komora Dubrovnik u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, pokrenula projekt WebPoSt koji već petu godinu povezuje akademsku zajednicu i gospodarstvenike. U projektu sudjeluju studenti s Odjela za elektrotehniku i računarstvo, koji će za ocjenu izrađivati web-stranice, dok će s druge strane poduzetnici i udruge dobiti web-stranicu bez naknade za dizajn. Prijaviti se možete najkasnije do 10. studenoga, slanjem popunjene prijavnice na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na faks 020/312-096.  Kontakt osoba je Nikolina Trojanović, telefon 020/312-097.
Tekst Javnog poziva potražite OVDJE
Prijavnicu preuzmite OVDJE

Na službenim stranicama Grada Ploča objavljen je  javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u 2017. Godini.

Poziv se odnosi na javne potrebe, javne potrebe u kulturi te javne potrebe u sportu.

Više o javnom pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Tekst/Slika:www.ploce.hr

Kalendar događanja

« Prosinac 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31