Javni poziv za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje goveda

23.06.2016.

Javni poziv se objavljuje za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica (u daljnjem tekstu: Evidencija), koje moraju udovoljavati kriterijima iz točke 4. javnog poziva. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske i Europske unije. Ponuditelj koji želi isporučivati sredstva za označavanje u skladu s člankom 32. Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, dužan je pri podnošenju ponude priložiti sljedeću dokumentaciju u svrhu dokazivanja sposobnosti: 1) izvadak iz registra trgovačkog suda odnosno iz registra obrtnika, ne stariji od 6 mjeseci, 2) financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u posljednje tri financijske godine, ne starije od 6 mjeseci, 3) obrazac BON 1 i BON 2 ili SOL 2, ne stariji od 30 dana, 4) izjavu o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, ovjerena kod nadležnog tijela, u kojem slučaju odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu (ne starija od 6 mjeseci), 5) potvrdu porezne uprave o stanju duga i doprinosa u RH, ne stariju od 30 dana.

Ponuditelj mora udovoljavati »Kriterijima za upis u Evidenciju dobavljača sredstava za označavanje goveda« te »Kriterijima kojima moraju udovoljavati sredstva za označavanje goveda«, a koji se mogu zatražiti na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, soba 6.
Informacije se mogu dobiti na telefonski broj: (01) 6443-836;

Rok za dostavu ponude: 15 dana od objave poziva. Ponude se šalju isključivo poštom, i to na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica – ne otvarati«. Zakašnjele, nepotpune ponude, kao i one koje ne udovoljavaju kriterijima iz točke 4. javnog poziva neće se razmatrati. Postupak izbora ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz točke 3. ovoga javnog poziva i udovoljavaju kriterijima iz točke 4. ovoga javnog poziva provest će Povjerenstvo koje osniva ministar poljoprivrede. Podnositelji ponuda bit će obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Uprava će s izabranim ponuditeljima zaključiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

Ministarstvo poljoprivrede

Kalendar događanja

« Prosinac 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31