OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 4.3; TIPA OPERACIJE 4.3.1. "INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA".

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 69/16  Natječaj za provedbu podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", provedba tipa operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja".   
Prihvatljvi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave (županije), a prihvatljivi troškovi su gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav).Planiraju se investicije u novu infrastrukturu za sustave navodnjavanja s isključivim ciljem povećanja poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
Kriteriji odabira za prihvatljive projekte su propisani Pravilnikom a temeljni su na slijedećim parametrima:Ekonomska stopa povrata investicije (prioritet se daje većoj ekonomskoj stopi povrata investicije iz studije izvedivosti);

  • Stopa priključenosti (prioritet se daje većem udjelu poljoprivrednih površina za koje je investitor sklopio preliminarni ugovor o priključenju krajnjih korisnika);
  • Sezonska aridnost područja (prioritet se daje područjima s većom aridnosti);
  • Ocjena energetske učinkovitosti projekta (prioritet se daje sustavima s nižim nazivnim tlakom Pogodnost tla za navodnjavanje (prioritet se daje većoj neto poljoprivrednoj površini s većom pogodnosti tala za navodnjavanje ocjenjenom u obuhvatu sustava);
  • Indeks regionalne razvijenost (prioritet se daje području s nižim indeksom regionalne razvijenost na županijskoj razini).

Visina pojedinačne potpore je od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta. 

Rok za podnošenje zahtjeva je od 27. srpnja do 27. listopada 2016.

Dokumentacija:
Pravilnik 4.3.1.
Natječaj T.O. 4.3.1.
M4-T.O._4.3.1.zip

Kalendar događanja

« Srpanj 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31