10.03.2016.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da će Republika Hrvatska preuzeti dužnost upravljačkog tijela Programa. U svojstvu upravljačkog tijela, Republika Hrvatska zadužena je za sveukupnu koordinaciju procesa izrade ključnog programskog dokumenta (programa suradnje) te je započela s intenzivnim radom na njegovoj pripremi uspostavom Radne skupine za programiranje u kolovozu 2013. godine. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 24. studenog 2015. godine. Poziv za prijedlog programa, koji se odvija elektroničkim putem, a u okviru prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora otvoren je do 10.06.2015. - 15:00 sati, a više informacija o istome potražite klikom na: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/calls-for-proposals/1st-call-for-proposals/

11.03.2016.

Mladi od 16 do 18 godina, sudjelujte u nagradnom natječaju programa EUROSCOLA Europskog parlamenta i osvojite putovanje u Strasbourg za 24 učenika i 2 mentora iz svoje škole! Ispunite prijavni obrazac, "uploadajte" video ili izradite poster kao vaš kreativni odgovor na jednu od tema online natječaja Euroscola "Imam stav"! Aktivno sudjelovanje i uključenost mladih ljudi jedan je od najvažnijih dugoročnih ciljeva Europske unije. U skladu s tim, cilj natjecanja je omogućiti mladima da na originalan i kreativan način prikažu svoje mišljenje i izraze svoj stav. Natječaj je otvoren do nedjelje 3. travnja 2016. u 24:00 sata, a tri najkvalitetnija rada pružaju priliku autorima i njihovim grupama posjetiti Strasbourg u svibnju ili listopadu!
Kako biste mogli sudjelovati u natječaju osim popunjavanja prijavnog obrasca potrebo je priložiti autorske radove u jednom od slijedeća dva formata: 1) Link na video u trajanju do 90 sekundi, postavljen na neki od video-servera (You Tube i sl.) 2) Scan ili fotografiju plakata izrađenog u formatu A4 ili A3, u tehnici kolaž, crtež, strip ili slično. Video uradak ili poster treba izražavati vaše osobne stavove na jednu od slijedećih ponuđenih tema: 1) Ljudska prava:heroji našeg vremena, 2) Nezaposlenost mladih, 3) Migranti u EU, 4) Digitalna revolucija: stagnacija ili inovacija?, 5) Uspjeh ili neuspjeh:nova rješenja za održivu Europu.
Detaljnije informacije, kao i prijavni obrazac potražite klikom na: http://www.europarl.hr/hr/programi_i_aktivnosti/euroscola/prijava_eurocola_natjecaj_imam_stav.html

16.03.2016.Poziv je otvoren od strane Upravljačkog tijela - Ureda za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske s ciljem jačanja socijalne, ekonomskog i teritorijalnog razvoja pograničnog područja koje je uključeno u program prekogranične suradnje.  Podrška se pruža kroz četiri prioritetne osi:  1. Poboljšanje kvalitete javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području, 2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, prevencija rizika i poticanje korištenja održive energije i energetske učinkovitosti, 3. Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine, 4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području. Detaljnije informacije potražite na: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/

17.03.2016.

Natječaj je otvoren s ciljem podrške projektima u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kojima je cilj poboljšati i širiti inovativne dobre prakse u okviru Deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snoš­ljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja donesene 17. ožujka 2015. 
Poziv je podijeljen na dva lota (prijava projekta odnosi se samo na jedan lot): Lot 1: obrazovanje i osposobljavanje, Lot 2: mladi. Detaljnije informacije o ovom natječaju potražite klikom na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en

18.03.2016.

Poziv je otvoren s ciljem financijske podrške projektima u području kulture, audiovizualnih i međusektorskih djelatnosti koji su namijenjeni olakšanju integracije izbjeglica u Europi, poboljšavanju međukulturalnog razumijevanja te poticanju međukulturalnog i međureligijskog dijaloga, tolerancije i poštivanja drugih kultura. Specifični ciljevi Poziva su: pomoći izbjeglicama u socijalizaciji i slobodnom izražavanju iako se nužno ne služe odmah jezikom države u kojoj su smješteni, predstavljati platformu za učenje u širem smislu, koja potiče poštivanje i razumijevanje raznolikosti, međukulturalne i građanske kompetencije, demokratske 
vrijednosti i državljanstvo, pružiti građanima EU-a priliku upoznati, naučiti iz i razumjeti vrijednosti i kulture izbjeglica te istovremeno otkriti i obogatiti vlastite, pružiti podršku prikazivanju i zajedničkom stvaranju kulturnih i/ili audiovizualnih djela diljem Europe, omogućiti suradnju s organizacijama koje djeluju u drugim sektorima, a kako bi se potaknuo sveobuhvatniji, brži, učinkovitiji i dugoročni odgovor na ovaj globalni izazov. Prihvatljivi prijavitelji su: pravne osobe s iskustvom relevantnim ciljevima poziva koje djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima definiranim u članku 2. Uredbe br. 1295/2013, konzorcij koji može uključivati organizacije iz drugih sektora, poput javne, obrazovne, zdravstvene i socijalne oblasti ili sličnog područja, koje aktivno sudjeluju u ostvarenju ciljeva. Detaljnije informacije potražite klikom na: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sectoral-refugee-integration-projects-2016_en

23.03.2016.

Parlament nudi nekoliko opcija stažiranja u Glavnom tajništvu kao mogućnost stručnog usavršavanja i proširenja znanja o ulozi Europskog parlamenta i njegovim aktivnostima, staževi za osobe sa sveučilišnom diplomom (tzv. staževi Robert Schuman). Mogućnosti stažiranja su sljedeće: 1) Stažiranje u svrhu stručnog osposobljavanja, 2) Prevoditeljski staž za osobe sa sveučilišnom diplomom, 3) Staž za prevoditeljsko osposobljavanje,  4) Konferencijski prevoditelji. Detaljnije informacije potražite klikom na; http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hr/20150201PVL00047/Izobrazba

23.03.2016.

Europska komisija je raspisala Poziv za prijavu na natječaj DEAR programa (Development Education & Awareness Raising) koji je namjenjen organizacijama civilnog društva te jedinicama lokalne samouprave. Pozivom za iskaz interesa za DEAR program želi se postići podizanje svijesti javnosti o Globalnom programu o razvoju, post - 2015. agendi te Globalnim cijevima održivog razvoja. Budžet cjelokupnog programa iznosi: 92,950 000 EUR, dok je doprinos EU - 90%. Rok za prijave na ovaj Program je do 01.06.2016. (16h) - po Bruxelles-kom vremenu. Detaljnije informacije, potražite na: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458566234360&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=151103

23.03.2016.

Poziv je otvoren s ciljem potpore pristupu zapošljavanju i tržištu rada ženama koje spadaju u ugrožene skupine. Također, cilj je poziva smanjenje nezaposlenosti temeljem provedbe programa javnih radova koji su usmjereni na pružanje socijalnih usluga u lokalnim zajednicama. 
Riječ je o ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga stoga je prihvatljiv prijavitelj institucija, odnosno osoba zadužena za provedbu mjera politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj sukladno nacionalnom zakonodavstvu. Detaljnije informacije potražite na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1203

19.04.2016.

Europska Komisija raspisala je natječaj za ”Socijalnu uključenost u području obrazovanja i osposobljavanja mladih”. Natječaj ima 3 sastavnice, dok se za sastavnicu pod rednim brojem 1. i 2. mogu prijaviti i neprofitne organizacije, međunarodne organizacije itd. Svi projektni prijedlozi trebaju se odnositi na jedan od dvaju općih ciljeva: 1. sprječavanje nasilne radikalizacije i promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih prava, međukulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva, te 2. poticanje uključenosti osoba koje se školuju, a koje su u nepovoljnom položaju uključujući osobe i migrantskog podrijetla uz sprječavanje i suzbijanje diskriminacije. Posebnu pozornost u okviru ovog natječaja imaju upravo migranti, tražitelji azila. Natječaj je centraliziranog tipa, što znači da za njegovu provedbu nije odgovorna hrvatska Agencija za mobilnost i programe EU, već EACEA - Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu u Bruxelles-u. Rok za prijavu na ovaj natječaj je do 30.05.2016. godine, a prijave se podnose online. Detaljnije informacije o istom potražite klikom na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en

05.05.2016.

Europska komisija pokrenula je prvu kampanju „Europe in my Region” kako bi potaknula građane da otkriju i nauče više o projektima koje financira EU diljem Europe.
Organizirana od strane Glavne uprave Komisije za regionalnu politiku uz potporu predstavništva i upravljačkih tijela Komisije, kampanja „Europe in my Region” održat će se od 29. travnja do 11. lipnja u 23 zemlje EU-a i uključivat će preko 1200 događanja, a očekuje se da će joj prisustvovati tisuće građana. „Europe in My Region” organizirana je oko četiri različite inicijative: Otvorenih dana projekta EU-a, potrage za blagom, fotografskog natječaja i blogerske kampanje. Sve ove aktivnosti imaju za cilj potaknuti građane da posjete projekte koje financira EU i dijele fotografije i iskustva putem društvenih medija. Tijekom svibnja, korisnici fondova EU-a građanima će predstavljati svoje projekte tijekom Otvorenih dana projekta EU-a, a internetska mapa pomoći će u geografskom lociranju projekata koji slijede ovu inicijativu. U međuvremenu, građani će biti pozvani da sudjeluju u potrazi za blagom koja će se održati u 18 zemalja i 45 regija: tragači za blagom trebat će pronaći skrivene tragove u nekim sufinanciranim projektima i odgovoriti na internetski kviz. Peto izdanje Facebook fotografskog natječaja (od 2. svibnja do 28. kolovoza) želi obilježiti projekte koji čine stvarnu razliku u lokalnim zajednicama: Da bi se prijavili na natjecanje, građani moraju snimiti fotografiju projekta koji se financira iz fondova EU-a, a na fotografiji se trebaju vidjeti ploča ili plakat na kojem se nalaze informacije o financiranju te zastava EU-a. Tri pobjednika imat će priliku osvojiti fotografski tečaj s profesionalnim fotografom i putovanje u Bruxelles.I na kraju, jednako važno, najtalentiraniji blogeri koji pišu o lokalnim projektima bit će pozvani u Bruxelles kako bi sudjelovali u medijskom programu European Week of Regions & Cities (od 10. do 13. listopada 2016.). Detaljnije informacije potražite klikom na :http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/newsroom/news/2016/04/29-04-2016-getting-citizens-closer-to-the-eu-commission-launches-first-europe-in-my-region-campaign

Kalendar događanja

« Prosinac 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31