LOKALNA AKCIJSKA GRUPA NERETVA (LAG NERETVA) je osnovana 17.12.2012. godine kao nastojanje ruralnih gradova i općina u dolini Neretve za primjenu procedura EU LEADER programa za ruralni razvoj. Područje LAG-a Neretva pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji (DNŽ), a čine ga ukupno 7 gradova i općina: gradovi Ploče, Opuzen, Metković te općine Slivno, Kula Norinska, Zažablje i Pojezerje. Pravni status LAG-a NERETVA je udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana s područja doline Neretve. Administrativno područje LAG-a zauzima površinu od 412.56 km2, a na njegovom području živi 35.672 stanovnika (DZS-2011.).

Ciljevi LAG-a NERETVA su postizanje integriranog razvoja zajedničkog gospodarskog i društvenog prostora, temeljenog na razvoju konkurentne poljoprivrede, poduzetništva turizma, čime bi se revitalizirao ruralni prostor te podigla razina kvalitete života lokalnog stanovništva.

Pri ostvarenju navedenih ciljeva posebna pozornost će se posvetiti zaštiti prirode te bogate kulturno-povijesne baštine. Održivi razvoj područja predstavlja odgovoran odnos prema prirodnim resursima te je prilika za opstojnost budućih generacija koje će očuvati naslijeđene prirodne ljepote i tradicijske vrijednosti koje ih čine jedinstvenima, a istodobno pridonijeti gospodarskom razvoju čitavog područja LAG-a i ispuniti VIZIJU koja glasi: „LAG Neretva je područje konkurentne poljoprivrede i malog i srednjeg gospodarstva, očuvane prirodne i kulturne baštine, poduzetnih i sposobnih stanovnika i ugodno za rad i življenje."